Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

W KAM Redovisning AB wspieramy klientów w postępowaniu przed Migrationsverket. Oferujemy usługi mające na celu zapewnienie legalności zatrudnienia pracowników spoza Unii Europejskiej. 

Księgowość

 

Migracja do Szwecji

Migartionsverket to szwedzki organ właściwy do rozpoznawania spraw dotyczących m.in. zezwoleń na pobyt, pozwoleń na pracę, wiz, obywatelstwa oraz migracji powrotnej. 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz zatrudniać pracowników spoza UE w Szwecji, możesz zgłosić się do nas. Nasz zespół posiada szeroką wiedzę z zakresu regulacji prawa migracyjnego w Szwecji i oferuje wsparcie w postępowaniu przed Migrationsverket. 

  • Pracownicy spoza UE 

Jako pracodawca zatrudniający pracowników spoza UE masz szereg obowiązków, które są nakładane przez szwedzkie organy. Między innymi jesteś zobowiązany do sprawdzenia, czy dana osoba ma prawo przebywać i pracować w Szwecji oraz powiadomić Urząd Skarbowy o zatrudnieniu. Ponadto proces zatrudnienia musi przebiegać zgodnie z ściśle określoną procedurą. Jednak od teraz nie musisz się tym martwić.

Pomożemy Ci przejść przez procedurę rejestracyjną obejmującą zgłoszenie zatrudnienia pracownika spoza UE aż do momentu otrzymania decyzji Szwedzkiej Agencji Migracyjnej.
Cały ten proces pomoże twojemu pracownikowi uzyskać pozwolenia niezbędne do tego, aby w pełni legalnie rozpocząć prace w Szwecji. 

Pamiętaj, pracodawców, którzy świadomie lub przez zaniedbanie zatrudniają osoby nieposiadające pozwoleń na pobyt i prace w Szwecji, czekają poważne konsekwencje! 

  • Obywatele Ukrainy

Obywatele Ukrainy są objęci specjalną unijną dyrektywą i w efekcie mogą oni ubiegać się o pozwolenie na pobyt oraz pracę w trybie uproszczonym w postępowaniu przed Migrationsverket. 

Pracownik musi posiadać ważny paszport. W momencie składania wniosku i jego przetwarzania pracownik powinien też przebywać na terenie Szwecji. 

Urząd Migracyjny wydaje decyzje, w ramach której obywatel Ukrainy otrzymuje pozwolenie na pobyt oraz ma możliwość ubiegania się o prace w Szwecji. Obecnie pozwolenia wydawane na podstawie wyżej wspomnianej dyrektywny są ważne do 4 marca 2025 r. 

Procedura w przypadku pracowników z innych krajów trzecich jest bardziej złożona, a proces rozpatrywania wniosku może potrwać do kilku miesięcy, w zależności, czy chodzi o pracowników sezonowych (czas rozpoznawania max 90 dni), czy też pracowników działających w innych branżach.
Do istotnych wymogów formalnych należy zaliczyć jeszcze umieszczenie specjalnego ogłoszenia o prace przez pracodawcę oraz uzyskanie opinii od właściwego związku zawodowego. 

Oddelegowanie pracowników spoza UE 

Warto w tym miejscu wspomnieć o postępowaniu w przypadku oddelegowania pracowników z krajów trzecich do pracy w Szwecji.  

Pracownicy trzecich krajów, legalnie przebywający i zatrudnieni w kraju unijnym, którzy posiadają kartę pobytu tymczasowego lub długoterminowego i zostaną oddelegowani do pracy w Szwecji, nie muszą posiadać pozwolenia na prace. Tutaj znajduje zastosowanie ustawowe wyłączenie. 

Problematyczna w tej sytuacji jest wyłącznie kwestia pozwolenia na pobyt takiego pracownika. Jednak Migrationsverket jasno wskazuje, że osoba zwolniona z obowiązku posiadania zezwolenia na prace nie musi ubiegać się o wydanie pozwolenia na pobyt w Szwecji, o ile zatrudnienie trwa krócej niż 3 miesiące. 
Gdyby jednak prace na terenie Szwecji uległy przedłużeniu konieczne będzie wystąpienie o zezwolenie na pobyt w celu odwiedzin na terenie Szwecji dla takiego pracownika. 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i oddelegowujesz pracowników spoza UE do pracy w Szwecji, możesz zgłosić się do nas. Nasz zespół oferuje wsparcie w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. 

Takie pozwolenie zapewni twojemu pracownikowi możliwość kontynuowania pracy na oddelegowaniu przez dłuższy okres. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o zatrudnieniu cudzoziemców w Szwecji ? Skontaktuj się z nami!

Sprawdź co możesz zyskać!

Jesteśmy biurem rachunkowym, które już od 20 lat wspiera swoich klientów w prowadzeniu działalności na terenie Szwecji.
„Tłumaczymy cyfry na słowa” to nasza dewiza. Od samego początku naszym celem było przedstawienie procesów ekonomicznych w prosty i zrozumiały dla naszych klientów sposób. Chcemy, aby nasi klienci wiedzieli co tak naprawdę liczby oznaczają dla ich biznesu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK