Rozliczanie polskich pracowników w Szwecji

Kadry i płace

Rozliczanie polskich pracowników w Szwecji

Od 2021 roku władze Szwecji wprowadziły pojęcie „ekonomicznego pracodawcy”. Wraz z nimi w szwedzkim systemie pracy zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące m.in. firm zagranicznych delegujących pracowników do pracy na terenie tego kraju. Zmiany obejmują również reguły rejestracji pracownika w Szwecji pochodzącego z zagranicy. Dzięki ponad 18-letniemu doświadczeniu w KAM Redovisning AB pomożemy Ci przejść przez wszystkie formalności bez problemów.

Na czym polega rozliczanie pracowników w Szwecji?

Każdy pracownik oddelegowany do pracy poza granicami swojego kraju musi dostosować się do obowiązujących tam przepisów podatkowych. Podobnie jest w przypadku Szwecji. W świetle nowych zasad wprowadzonych wraz z początkiem 2021 roku niektóre firmy delegujące osoby do pracy w Szwecji mają kilka nowych obowiązków. Dotyczą one odprowadzania podatku od wynagrodzeń pracowników, którzy do pracy w Szwecji delegowani są tymczasowo, nawet jeśli to okres krótszy niż 183 dni. 

Jeśli należysz do grona tych przedsiębiorców, skorzystaj z naszych konsultacji w zakresie doradztwa podatkowego. Pomożemy Ci ocenić, czy status Twojej firmy zobowiązuje Cię do przestrzegania nowych przepisów w zakresie rejestracji i rozliczania pracowników w Szwecji.

Rejestracja polskiego pracownika w Szwecji. Najważniejsze informacje

Od 2013 roku wszyscy pracownicy oddelegowani przez rodzime firmy do pracy w Szwecji muszą zostać zarejestrowani w szwedzkim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Arbetsmiljöverket). To organ, który przedstawia przepisy wynikające z zasad BHP, sprawdza, czy przedsiębiorstwa i inne podmioty przestrzegają przepisów i zarządzeń – może w tym względzie realizować kontrole w miejscach pracy. Prowadzi także działania popularyzujące informacje na temat środowiska pracy.

Jak możemy Ci pomóc?

Najważniejszym zadaniem Arbetsmiljöverket jest przygotowanie i administrowanie rejestrem, do którego pracodawcy zgłaszają zagranicznych pracowników delegowanych do pracy na czas określony. Jeśli takie informacje nie zostaną podane zgodnie z prawdą, Urząd może nakładać kary za niekompletne zgłoszenia lub ich brak.

Przedstawiciele KAM Redovisning AB dobrze znają szwedzki rynek pracy i jego realia. Dzięki temu pomogą Ci zoptymalizować obowiązek rejestracyjny w trakcie świadczenia usług na terenie Szwecji. Indywidualnie przeanalizują Twoją sytuację jako zakładu pracy i zaproponują najkorzystniejsze rozwiązania.

Rozliczanie oddelegowanych pracowników z Polski w Szwecji – co ma znaczenie?

Rejestracja pracownika w Szwecji to obowiązek, z którym pomożemy Ci się szybko uporać. Z kolei prawidłowe rozliczenie oddelegowanego podwładnego będzie wymagało twoich odpowiedzi na kilka szczegółowych pytań.

Kontrola i zarządzanie pracownikiem

Przed rozpoczęciem całej procedury należy ustalić, czy w konkretnym przypadku za ekonomicznego pracodawcę została uznana firma szwedzka. Decyduje o tym to, czy pracownik jest włączony jako personel w firmie w Szwecji poprzez wynajem między różnymi firmami lub pracę między firmami w ramach koncernu.

Inne ważne aspekty pracy oddelegowanego pracownika

Aby prawidłowo dokonać rozliczenia pracowników w Szwecji, będziesz musiał określić:

  • czy koszt wynagrodzenia pracownika jest fakturowany od formalnego pracodawcy do tego, u którego jest wykonywana praca na terenie Szwecji;
  • kto zapewnia pracownikowi narzędzia i materiały do pracy;
  • kto określa liczbę pracowników i ich kwalifikacje;
  • kto może wyznaczyć pracowników do pracy i wypowiedzieć uprzednio zawarta umowę;
  • kto ma prawo do nałożenia środków dyscyplinarnych;
  • kto decyduje o wakacjach zatrudnionych i harmonogramie ich pracy.

Potrzebujesz wsparcia? Działamy kompleksowo

Nie każdy pracownik wykonujący swoje obowiązki na terenie Szwecji musi składać tam deklarację podatkową. Wszystko zależy od warunków, na jakich działa firma delegująca go do pracy w tym kraju. Aby określić Twoje obowiązki formalne względem podwładnych, udzielimy Ci wsparcia w zakresie doradztwa podatkowego. W naszych kompetencjach leży także realizowanie całej procedury związanej z rozliczaniem oddelegowanych pracowników z Polski w Szwecji (deklaracja Inkomsteklaration 1).

Pamiętaj, że zeznanie INK1 należy złożyć w szwedzkim Urzędzie Skarbowym (Skatteverket)najpóźniej do 2 maja za rok poprzedni. W przypadku przekroczenia tego terminu organ ten może nałożyć karę od 1250 koron szwedzkich i więcej. Rozumiemy, że dokumentacja złożona prawidłowo i terminowo buduje Twój wizerunek jako rzetelnego i godnego zaufania przedsiębiorcy. Profesjonalna obsługa i zaangażowanie z naszej strony pomoże Ci przejść przez niezbędne formalności sprawnie i z powodzeniem. Sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

Redovisning Telefon

Prosta wymiana dokumentów bez wysiłku!

Elektronicznie, bez potrzeby
drukowania i dostarczania