Związki zawodowe

Większość polskich przedsiębiorstw, podejmujących działalność w Szwecji w ramach kontraktów na realizację usług, musi brać pod uwagę układy zbiorowe.

Księgowość

Układy zbiorowe – KOLLEKTIVAVTAL

Kollektivavtal – obowiązujące w relacjach pomiędzy szwedzkimi przedsiębiorstwami, a reprezentującymi określone branże organizacjami związkowymi, które w Szwecji tworzą istotną część prawa pracy.

Szczególną aktywność w tym zakresie przejawia związek zawodowy pracowników branży budowlanej – Byggnads

Czytaj dalej o Byggnads

Jak działają związki zawodowe w Szwecji?

W Szwecji stawka minimalna nie jest regulowana prawnie, dlatego wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się pomiędzy pracownikami a pracodawcami w ramach układu zbiorowego (kollektivavtal). Układy zbiorowe regulują m.in. wynagrodzenie za pracę i urlop, czas pracy oraz warunki zatrudnienia i ubezpieczenia. Związki zawodowe w Szwecji regularnie renegocjują układy zbiorowe, najpóźniej co 3 lata.

 

W negocjacjach uczestniczą przedstawiciele związku oraz reprezentanci pracodawcy

 

Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, pracownicy mogą zorganizować strajk. Szwecja to kraj, w którym związki zawodowe walczą zarówno o godziwe warunki zatrudnienia, jak i o to, by na rynku pracy panował spokój.

Związki zawodowe w Szwecji

Związki zawodowe w kraju takim jak Szwecja przywiązują dużą wagę do praw pracowników. Związek, który otrzyma skargę od pracobiorcy, ma obowiązek jej rozpatrzenia. W wielu sytuacjach udaje się rozwiązać sprawę polubownie – w kontaktach ze szwedzkimi związkami warto jednak korzystać z pomocy doświadczonego reprezentanta, który dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej i najkorzystniej załagodzić spór.

Czym jest Byggnads?

 

Byggnads to dobrowolny związek zawodowy pracowników budowlanych w Szwecji założony w 1881 roku.

Należy do niego ok. 70% pracowników zatrudnionych na szwedzkich budowach. Pracownicy budowlani w Szwecji są reprezentowani przez związek zawodowy Byggnads, natomiast pracodawców mogą reprezentować różne organizacje i biura rachunkowe.

KAM Redovisning AB oferuje konsultacje z zakresu prawa pracy w Szwecji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy na temat funkcjonowania związków zawodowych w Szwecji jesteśmy w stanie zapewnić fachowe wsparcie i profesjonalne doradztwo.

Wsparcie w kontaktach ze związkami zawodowymi w Szwecji

 

Ofertę KAM Redovisning AB kierujemy do polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Szwecji. W związku z tym, że szwedzki rynek pracy różni się od rodzimego, znajomość obowiązującego prawa jest niezbędna do prawidłowego i legalnego prowadzenia firmy w Skandynawii.

 

Adaptacja do modelu skandynawskiego wymaga czasu, dlatego zapewniamy polskim firmom pełne wsparcie w rozwijaniu działalności w Szwecji.

Prosta wymiana dokumentów bez wysiłku!

Elektronicznie, bez potrzeby
drukowania i dostarczania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK