Kadry i place_KamNu

Kadry i płace

Oferujemy pełen zakres usług kadrowo-płacowych, począwszy od wsparcia w zatrudnieniu pracownika, przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń oraz bieżącą obsługę kadrową, poprzez naliczanie wynagrodzeń, aż do końcowego rozliczenia listy płac i raportowania.

Rozliczanie podatku dochodowego CIT

Posiadamy doświadczenie

w obsłudze podmiotów polskich działających na rynku szwedzkim. Dzięki znajomości wewnętrznego prawa szwedzkiego oraz praktyk szwedzkich organów podatkowych doradzamy jak optymalizować obowiązki rejestracyjne, podatkowe i prawne podczas świadczenia usług w Szwecji. Dokonujemy analizy danego projektu pod kątem powstania zakładu podatkowego, optymalizacji kontraktów oraz wyboru miejsca opodatkowania przychodów pracowników.

Definicja ekonomicznego pracodawcy

Na co należy zwrócić uwagę?

Nowe przepisy oznaczają że pracownik jest włączony jako personel w firmie w Szwecji – pod kontrolą i zarządzaniem szwedzkiej firmy, albo poprzez wynajem między różnymi firmami lub pracę między firmami w ramach koncernu, szwedzka firma uważana jest za ekonomicznego pracodawcę.

Oferujemy pełen zakres usług kadrowo-płacowych

 • Oprócz kontroli i zarządzania, należy zwrócić uwagę:
  •     czy koszt wynagrodzenia pracownika jest fakturowany od formalnego pracodawcy do tego, u którego jest wykonywana praca na terenie Szwecji,
  •     kto dostarcza narzędzia i materiały do pracy,
  •     kto ustala liczbę pracowników i ich kwalifikacje,
  •     kto ma prawo wyznaczyć pracowników wykonujących pracę i wypowiedzieć uprzednio zawarta umowę,
  •     kto ma prawo do nałożenia środków dyscyplinarnych oraz
  •     kto decyduje o wakacjach i harmonogramie pracy.

Pracodawca ekonomiczny pracownika

Jeśli w łącznej ocenie uznaje się, że szwedzka firma sprawuje kontrolę i zarządzanie pracownikiem, może być ona postrzegana jako pracodawca ekonomiczny pracownika.

Podsumowując

– sytuacje te określane są jako „wynajem pracowników”, w których pracownik podlega opodatkowaniu od dochodu z tytułu pracy od pierwszego dnia, ponieważ jest szwedzki pracodawca ekonomiczny, czyli zleceniodawca w Szwecji. Do zleceniodawców należą także państwo szwedzkie lub gmina szwedzka.

 • Wynagrodzenia

  W Szwecji nie obowiązuje płaca minimalna. Zamiast tego pracodawcy zazwyczaj ustalają wynagrodzenie na podstawie układów zbiorowych pracy (CBA) zawartych ze związkiem zawodowym odpowiednim dla danej profesji lub branży. Średnie zarobki w całym kraju znacząco różnią się w zależności od wykonywanych obowiązków. W przypadku wszystkich zawodów średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 45,100 SEK lub 4250 euro (dane na rok 2022).

 • Podatki

  Szwedzkie stawki podatku dochodowego są wyliczane na podstawie wysokości zarobków osiągniętych przez pracownika. Jest stosowany system progresji podatkowej — w najlepiej opłacanych zawodach, wysokość zobowiązań może wynosić nawet powyżej 50% dochodu. Co więcej, tylko osoby z wysokimi zarobkami płacą podatek krajowy (państwowy). Drugi rodzaj zobowiązania, czyli podatek gminny uiszcza każdy rezydent podatkowy.

 • Model PAYE

  Podatki są zgodne z modelem Pay As You Earn (PAYE). Każdego miesiąca pracodawca powinien złożyć zeznanie podatkowe dla każdego pracownika. W dokumencie podaje się: wypłacone wynagrodzenie, potrącony podatek, składki pracodawcy, wszelkie świadczenia otrzymane przez pracownika.

 • Ubezpieczenie

  Pracodawcy są również zobowiązani do płacenia podatków na ubezpieczenie społeczne pracowników. Składka wynosi zazwyczaj 31,42 procent zarobków, ale tylko 10,21 procent dla pracowników urodzonych między 1938 oraz 1955 i pracowników młodszych niż 18 lat, którzy zarabiają mniej niż 25 000 SEK rocznie.

  Nie przewiduje się składki pracodawcy dla pracowników urodzonych w 1937 roku albo wcześniej.

   

 • Godziny pracy
  Work-life balance, czyli równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest w Szwecji kwestią bardzo istotną. Ma to odzwierciedlenie także w przepisach. Przeciętnie pracownik w Szwecji pracuje 1 644 godziny rocznie, czyli aż o 100 godzin mniej niż średnia wśród krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
 • Ustawa

  Ustawa o godzinach pracy wyznacza regularny tydzień pracy na nie więcej niż 40 godzinny. Jeśli pracownicy muszą pracować w godzinach nadliczbowych, nie mogą tego robić więcej niż średnio 48 godzin tygodniowo w okresie czterech miesięcy. Ustawa stanowi również, że powinni mieć zapewniony 11-godzinny odpoczynek każdego dnia oraz 36-godzinny odpoczynek na koniec tygodnia. Podczas pracy pracownicy nie mogą wykonywać obowiązków dłużej niż pięć godzin bez przerwy.

 • Nadgodziny

  Warto jednak zauważyć, że przepisy nie wymagają  wynagrodzenia za nadgodziny. Tutaj jednak spore znaczenie mają ustalenia w ramach CBA, czyli zbiorowych układach pracy (odpowiednik polskich związków zawodowych). Pracownicy, którzy nie są objęci CBA, mogą indywidualnie negocjować płace i wynagrodzenie za nadgodziny w swojej firmie.

 • Podatek od zatrudnienia

  Wysokość szwedzkiego podatku dla pracodawcy, czyli Arbeidsgiveravgift to 31,42% od kwoty wynagrodzenia brutto i pozostałych świadczeń. Na ostateczną kwotę składają się: podatek od zatrudnienia – 11,62%, składka emerytalna – 10,21%, inne składki ubezpieczeniowe – 3,55%.

  Podatek od zatrudnienia wpłaca się  na indywidualny rachunek w szwedzkim urzędzie skarbowym do 12. dnia każdego miesiąca.

Prosta wymiana dokumentów bez wysiłku!

Elektronicznie, bez potrzeby
drukowania i dostarczania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK