Kadry i place_KamNu

Kadry i płace

Oferujemy pełen zakres usług kadrowo-płacowych, począwszy od wsparcia w zatrudnieniu pracownika, przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń oraz bieżącą obsługę kadrową, poprzez naliczanie wynagrodzeń, aż do końcowego rozliczenia listy płac i raportowania.

Sprawozdania finansowe

 

Oferujemy pełen zakres usług kadrowo-płacowych

Wynagrodzenia  

W Szwecji nie obowiązuje płaca minimalna. Zamiast tego pracodawcy zazwyczaj ustalają wynagrodzenie na podstawie układów zbiorowych pracy (CBA) zawartych ze związkiem zawodowym odpowiednim dla danej profesji lub branży. Średnie zarobki w całym kraju znacząco różnią się w zależności od wykonywanych obowiązków. W przypadku wszystkich zawodów średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 45,100 SEK lub 4250 euro (dane na rok 2022). 

Podatki  

Szwedzkie stawki podatku dochodowego są wyliczane na podstawie wysokości zarobków osiągniętych przez pracownika. Jest stosowany system progresji podatkowej — w najlepiej opłacanych zawodach, wysokość zobowiązań może wynosić nawet powyżej 50% dochodu. Co więcej, tylko osoby z wysokimi zarobkami płacą podatek krajowy (państwowy). Drugi rodzaj zobowiązania, czyli podatek gminny uiszcza każdy rezydent podatkowy. 

Model PAYE  

Podatki są zgodne z modelem Pay As You Earn (PAYE). Każdego miesiąca pracodawca powinien złożyć zeznanie podatkowe dla każdego pracownika. W dokumencie podaje się: wypłacone wynagrodzenie, potrącony podatek, składki pracodawcy, wszelkie świadczenia otrzymane przez pracownika. 

Ubezpieczenie  

Pracodawcy są również zobowiązani do płacenia podatków na ubezpieczenie społeczne pracowników. Składka wynosi zazwyczaj 31,42 procent zarobków, ale tylko 10,21 procent dla pracowników urodzonych między 1938 oraz 1955 i pracowników młodszych niż 18 lat, którzy zarabiają mniej niż 25 000 SEK rocznie. 

Nie przewiduje się składki pracodawcy dla pracowników urodzonych w 1937 roku albo wcześniej. 

Godziny pracy  

Work-life balance, czyli równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest w Szwecji kwestią bardzo istotną. Ma to odzwierciedlenie także w przepisach. Przeciętnie pracownik w Szwecji pracuje 1 644 godziny rocznie, czyli aż o 100 godzin mniej niż średnia wśród krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

Ustawa  

Ustawa o godzinach pracy wyznacza regularny tydzień pracy na nie więcej niż 40 godzinny. Jeśli pracownicy muszą pracować w godzinach nadliczbowych, nie mogą tego robić więcej niż średnio 48 godzin tygodniowo w okresie czterech miesięcy. Ustawa stanowi również, że powinni mieć zapewniony 11-godzinny odpoczynek każdego dnia oraz 36-godzinny odpoczynek na koniec tygodnia. Podczas pracy pracownicy nie mogą wykonywać obowiązków dłużej niż pięć godzin bez przerwy. 

Nadgodziny  

Warto jednak zauważyć, że przepisy nie wymagają wynagrodzenia za nadgodziny. Tutaj jednak spore znaczenie mają ustalenia w ramach CBA, czyli zbiorowych układach pracy (odpowiednik polskich związków zawodowych). Pracownicy, którzy nie są objęci CBA, mogą indywidualnie negocjować płace i wynagrodzenie za nadgodziny w swojej firmie. 

Podatek od zatrudnienia  

Wysokość szwedzkiego podatku dla pracodawcy, czyli Arbeidsgiveravgift to 31,42% od kwoty wynagrodzenia brutto i pozostałych świadczeń. Na ostateczną kwotę składają się: podatek od zatrudnienia – 11,62%, składka emerytalna – 10,21%, inne składki ubezpieczeniowe – 3,55%. 

Podatek od zatrudnienia wpłaca się na indywidualny rachunek w szwedzkim urzędzie skarbowym do 12 dnia każdego miesiąca. 

Rozliczamy pensje firm zatrudniających tysiące pracowników. Pomagamy w sprawach kadrowych zarówno firmą budowlanym jak i agencją pracy. Miesięcznie obsługujemy sprawy pracownicze ponad 5 tysięcy osób.  

Sprawdź co możesz zyskać!

Jesteśmy biurem rachunkowym, które już od 20 lat wspiera swoich klientów w prowadzeniu działalności na terenie Szwecji.
„Tłumaczymy cyfry na słowa” to nasza dewiza. Od samego początku naszym celem było przedstawienie procesów ekonomicznych w prosty i zrozumiały dla naszych klientów sposób. Chcemy, aby nasi klienci wiedzieli co tak naprawdę liczby oznaczają dla ich biznesu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK