Jak Działa Reprezentacja Podatkowa?

Reprezentacja podatkowa dotyczy niektórych firm, które nie mają siedziby na terenie jednego z krajów członkowskich UE, a chcą prowadzić w nim działalność objętą opodatkowaniem. W takiej sytuacji są one zobowiązane do wyznaczenia przedstawiciela podatkowego. Jest to osoba, która działa w ich imieniu i przejmuje częściową odpowiedzialność za działanie przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami fiskalnymi. Sprawdź, na czym to polega.

Reprezentacja podatkowa – czym jest?

Reprezentacja podatkowa to obowiązek nałożony na niektóre firmy. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy świadczą usługi w danym kraju członkowskim Unii Europejskiej, ale ich siedziba mieści się poza UE. Ustanowienie przedstawiciela podatkowego jest niezbędne w kraju, który nie zawarł żadnej klauzuli wzajemnej pomocy w odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych, lecz przeprowadza na terytorium UE transakcje skutkujące koniecznością zapłaty podatku VAT.

Warto jednak zauważyć, że reprezentacja podatkowa nie jest wyłącznie obowiązkiem nakładanym na przedsiębiorców. Zaangażowanie przedstawiciela na terenie kraju członkowskiego może być również korzystne z wielu powodów. Przede wszystkim stanowi ono prostą i ekonomiczną alternatywę dla zakładania spółki za granicą. Właśnie dlatego z usług reprezentacji podatkowej chętnie korzystają firmy, które planują ekspansję biznesową w krajach UE.

Pozwala im to zaoszczędzić czas i uniknąć licznych formalności. Wsparcie specjalisty, który świadczy usługi reprezentacji podatkowej, jest również korzystne ze względów merytorycznych. Można dzięki temu uniknąć błędów i pomyłek. Warto wiedzieć, że przepisy dotyczące europejskiego VAT-u są skomplikowane. Pomoc fachowca będzie z pewnością bardzo przydatna.

Jak działa reprezentacja podatkowa w krajach UE?

Z reprezentacji podatkowej korzystają firmy mające siedziby poza UE. Robią to po to, by móc prowadzić przepływ towarów na rynkach europejskich bez konieczności zakładania spółki zależnej lub podmiotu z siedzibą na terytorium europejskim. Dzięki temu nie muszą prowadzić biura, zatrudniać pracowników czy rejestrować adresu w kraju członkowskim. Nie ma także obowiązku odwiedzania takiego państwa, na przykład, by udać się do urzędu lokalnego. To sprawia, że reprezentacja podatkowa jest bardzo opłacalna. Można dzięki niej uniknąć wielu kosztów, związanych między innymi z podróżami czy wynajęciem lokalu.

Kolejną ważną kwestią jest to, że  firmy korzystające z usług reprezentacji podatkowej, niemające siedziby w UE, nie będą podlegać podatkowi dochodowemu w państwie członkowskim, w którym są przeprowadzane transakcje.

Jakie transakcje wymagają skorzystania z reprezentacji podatkowej?

Konieczność rejestracji w państwie członkowskim, w którym dokonywana jest transakcja, dotyczy firm działających w różnych branżach i na zróżnicowanych zasadach. Z reprezentacji podatkowej należy skorzystać, gdy chce się zajmować między innymi:

 • importem do państwa członkowskiego UE towarów z kraju spoza UE, dla których podatek VAT jest obowiązkowo i automatycznie naliczany samodzielnie w deklaracji VAT;
 • eksportem z państwa członkowskiego UE do państwa spoza UE;
 • dokonywaniem transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia w jednym państwie członkowskim UE towarów pochodzących z innego państwa członkowskiego UE;
 • wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów z jednego państwa członkowskiego UE, adresowanymi do podatnika mającego siedzibę i zidentyfikowanego do celów opodatkowania VAT w innym państwie członkowskim UE;
 • lokalną sprzedażą towarów, w odniesieniu do której dostawca jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

Brak wyznaczenia przedstawiciela podatkowego, w przypadku gdy jest to obowiązek nałożony przez państwo członkowskie, podlega sankcjom orzekanym przez europejskie administracje podatkowe. Sankcje mogą mieć formę kar i odsetek za zwłokę. Mogą także skutkować brakiem możliwości odliczenia podatku VAT.

Reprezentacja podatkowa – kto może ją świadczyć?

Reprezentacja podatkowa polega na zatrudnieniu przedstawiciela, który w danym państwie członkowskim będzie podejmował działania związane z wypełnianiem obowiązków podatkowych. Aby dana osoba mogła zostać takim reprezentantem, musi spełnić szereg warunków określonych przez państwo członkowskie.

Przedstawicielem podatkowym może być jedynie firma podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym musi ona być zarejestrowana jako podatnik VAT w urzędach administracji skarbowej danego kraju.

Warunki, jakie należy spełnić, można znaleźć w art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z ustawą osoba zajmująca się reprezentacją podatkową:

 • ma siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, którego dotyczy reprezentacja;
 • jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny lub jako podatnik VAT UE;
 • przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach;
 • przez ostatnie 24 miesiące osoba będąca wspólnikiem spółki, członkiem władz zarządzających, głównym księgowym nie została prawomocnie skazana za popełnienie przestępstwa skarbowego;
 • jest uprawniona do profesjonalnego prowadzenia doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Akredytowany przedstawiciel podatkowy – czy warto go zatrudnić?

Aby uzyskać status akredytowanego przedstawiciela podatkowego, należy ubiegać się o akredytację przyznawaną przez właściwe organy kontroli. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek.

Tylko niektóre podmioty mogą się o to ubiegać. Są to między innymi:

 • firma handlowa,
 • firma przemysłowa,
 • spółka zależna spółki posiadającej siedzibę poza Unią Europejską,
 • klient lub dostawca,
 • upoważniony agent celny,
 • instytucja bankowa lub kredytowa dokonująca transakcji podlegających opodatkowaniu,
 • firma specjalizująca się w reprezentacji podatkowej.

Zatrudniając akredytowanego przedstawiciela podatkowego, ma się pewność, że korzysta się z usług profesjonalisty. Taka osoba lub firma ponosi odpowiedzialność prawną za swoje działania, dlatego podchodzi do nich w sposób odpowiedzialny i rzetelny. Jeśli szukasz reprezentacji podatkowej w Szwecji, skontaktuj się z nami. Chętnie dowiemy się, w czym możemy Ci pomóc.

Ustanowienie reprezentacji podatkowej – jakie dokumenty są potrzebne?

Aby wyznaczyć przedstawiciela podatkowego, firma mająca siedzibę poza Unią Europejską, musi ustanowić pełnomocnictwo. Jest to dokument w formie pisemnej podpisany przez osobę upoważnioną do prawnego reprezentowania firmy, który należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego.

Powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwę i adres firmy,
 • nazwę i adres przedstawiciela podatkowego,
 • wyznaczenie przedstawiciela przez spółkę niebędącą rezydentem UE,
 • akceptację wyznaczenia przez przedstawiciela,
 • zobowiązanie przedstawiciela do wypełniania spoczywających na nim obowiązków,
 • datę wejścia w życie pełnomocnictwa.

Warto zwrócić uwagę, że można ustanowić tylko jednego przedstawiciela podatkowego. Jest to osoba, która zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z formalnościami fiskalnymi w danym kraju.

Przedstawiciel podatkowy w Szwecji – czy jest potrzebny?

Zastanawiasz się, czy skorzystanie z reprezentacji podatkowej w Szwecji to dobry pomysł? Przedsiębiorstwa z siedzibą w Unii Europejskiej są zwolnione z obowiązku wyznaczania przedstawiciela podatkowego w Szwecji.

Jednak usługi reprezentanta podatkowego mogą Ci się przydać nie tylko ze względu na obowiązki wynikające z przepisów prawa. Mogą również ułatwić wiele kwestii formalnych i pozwolą Ci ograniczyć koszty prowadzenia działalności.

Warto zacząć od tego, że uzyskanie numeru VAT w Szwecji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawnych. Dotyczy on wszystkich podmiotów, które dokonują czynności opodatkowanych VAT w tym kraju. Należą do nich między innymi:

 • eksport ze Szwecji do kraju spoza UE,
 • import do Szwecji towarów pochodzących z kraju spoza UE,
 • zakup towarów dostarczanych do Szwecji, pochodzących z państwa członkowskiego UE,
 • sprzedaż typu B2C towarów i usług dla klientów prywatnych ze Szwecji,
 • sprzedaż towarów typu B2B ze Szwecji do państwa członkowskiego UE.

Reprezentacja podatkowa w Szwecji nie jest konieczna, jeśli siedziba Twojej firmy mieści się w UE, jednak pomimo tego często warto skorzystać z możliwości wyznaczenia pełnomocnika podatkowego. Będzie on odpowiedzialny między innymi: za uzyskanie numeru VAT, składanie deklaracji VAT czy wnioskowanie o zwrot podatku. Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas, a także da pewność, że wszystkie formalności są pod kontrolą.

Czy warto skorzystać z pomocy przedstawiciela podatkowego VAT w Szwecji?

Mimo że reprezentacja podatkowa w Szwecji nie jest obowiązkowa, jeśli prowadzisz firmę z siedzibą w kraju członkowskim UE, nie warto od razu z niej rezygnować. Przepisy dotyczące VAT-u europejskiego są skomplikowane, a pomyłki w prowadzeniu rozliczeń mogą Cię słono kosztować. Jeśli popełnisz błąd, powinieneś liczyć się z takimi konsekwencjami jak:

 • odsetki za zwłokę,
 • sankcje,
 • utrata prawa do zwrotu VAT,
 • dodatkowe kontrole podatkowe,
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
 • zakwestionowanie zwolnień z opodatkowania.

Czy warto ryzykować? Reprezentacja podatkowa w Szwecji to nie tylko formalny obowiązek dla niektórych firm, ale przede wszystkim uproszczenie wielu kwestii. Wykwalifikowana osoba, specjalizująca się w unijnym podatku VAT, wesprze Cię na każdym etapie rozliczeń.  Co więcej, przedstawiciel dzieli z Tobą odpowiedzialność za poprawność kwestii podatkowych, dlatego masz pewność, że są one pod kontrolą.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat reprezentacji podatkowej w Szwecji? Chcesz zlecić taką usługę? Skontaktuj się z nami, wyjaśnimy Ci wszelkie zawiłości prawne i podejmiemy się reprezentowania Twojej firmy, niezależnie od branży, w jakiej działasz.

 

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK