Nowe przepisy, na które warto zwrócić uwagę od 1 stycznia 2023 r

Z początkiem roku wchodzi w życie szereg nowych przepisów. Niektóre z nich są szczególnie ważne dla Ciebie jako przedsiębiorcy. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Zwiększenie odliczenia kosztów podróży związanych z podróżami służbowymi

Odliczenie za podróże służbowe i podróże do domu własnym samochodem wzrasta z 18,50 SEK do 25 SEK za milę. Odliczenie za przejazdy samochodem wzrasta odpowiednio z 6,50 SEK i 9,50 SEK do 12 SEK za milę. Jednak w przypadku samochodów preferencyjnych, które są całkowicie napędzane energią elektryczną, kwota ta nadal wynosi 9,50 SEK za milę.

Ulga podatkowa dla osób powyżej 65 roku życia, które pracują

Średnio, według rządu, obniżka podatku wynosi nieco ponad 1900 SEK rocznie i może wynieść maksymalnie 6000 SEK rocznie. Podwyższona zostaje granica wieku uprawniająca do zwiększonego odliczenia podstawowego z 65 do 66 lat.

Zwiększone ulgi podatkowe na instalację zielonej technologii

Poprzez zwiększenie dotacji na instalację ogniw fotowoltaicznych z 15 proc. do 20 proc. pobieranych kosztów robocizny i materiałów. Zmiana prawa dotyczy instalacji, które zostały opłacone po 31 grudnia 2022 roku.

Tymczasowo obniżony podatek paliwowy

Podatek energetyczny na benzynę i olej napędowy zostaje czasowo obniżony o 80 öre za litr, obliczony na podstawie stawek podatkowych, które obowiązywałyby od 1 stycznia 2023 r. przy obecnych zasadach indeksacji. Rzeczywista obniżka w porównaniu do stawek podatkowych obowiązujących w grudniu 2022 r. wynosi zatem mniej niż 80 öre na litr.

Podwyżka podatków na alkohol, tytoń, podatek energetyczny i podatek lotniczy

Podatek od alkoholu i wyrobów tytoniowych wzrośnie od 1 stycznia 2023 r. Podatek od piwa i wina wzrośnie o 5 proc., od alkoholu etylowego (spirytusów) o 1 proc., a od papierosów, tabaki i innych tytoniu wzrośnie o 3 proc. Na przełomie roku podatek energetyczny od energii elektrycznej zostanie podwyższony o ok. 9 procent według dotychczasowych zasad waloryzacji. Podatek lotniczy jest również zwiększony o około 9 procent z tego samego powodu.

Tymczasowy podatek od zysków nadzwyczajnych niektórych spółek w 2023 r.

Spółki prowadzące działalność w zakresie paliw kopalnych (co najmniej 75 proc. obrotu netto z wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego lub węgla, rafinacji ropy naftowej, wytwarzania wyrobów z węgla kamiennego) i których nadwyżka podlegająca opodatkowaniu w 2023 r. przekracza 120 proc. średniego dochodu do opodatkowania za lata 2018-2021 musi zapłacić podatek tymczasowy w wysokości 33 proc. Podatek tymczasowy jest nakładany oprócz zwykłego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 20,6 procent.

Ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. i ma zastosowanie do roku podatkowego rozpoczynającego się najbliżej po 31 grudnia 2022 r. Powodem wprowadzenia tymczasowego podatku są wysokie ceny energii.

Firmy platformowe muszą gromadzić i przekazywać dane szwedzkiemu organowi podatkowemu

Od 1 stycznia 2023 r. operatorzy platform będą zobowiązani do przekazywania szwedzkiemu Urzędowi Skarbowemu informacji kontrolnych o wszystkich sprzedawcach podlegających obowiązkowi raportowania. Dane te mogą być następnie przekazywane przez Szwedzką Agencję Podatkową do innych państw członkowskich i krajów trzecich, z którymi istnieje ważna umowa o takiej wymianie. Firmy platformowe muszą zarejestrować się w urzędzie skarbowym najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.

Adres zakładu pracy musi być podany w oświadczeniu pracodawcy

Jeżeli w okresie rozliczeniowym płatnik miał tylko jedno miejsce pracy w jednym i tym samym zatrudnieniu, w oświadczeniu pracodawcy należy podać adres tego miejsca pracy. Dotyczy to lat podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2022 r., czyli dla wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2023 r. i później. W stosownych przypadkach dotyczy to również zadań kontrolnych.

→Nowe przepisy, na które warto zwrócić uwagę od 1 stycznia 2023 r

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK