Podatki i składki obowiązujące przedsiębiorstwa zagraniczne posiadające zakład w Szwecji

Udziały w spółkach jawnych i komandytowych

Osoba fizyczna lub zagraniczna osoba prawna podlega obowiązkowi płacenia podatku w Szwecji, jeśli prowadzi tutaj działalność gospodarczą przez posiadanie udziałów w szwedzkiej spółce jawnej lub komandytowej, prowadzącej działalność przez zakład w Szwecji. Obowiązkowi podatkowemu podlegają bieżące dochody z takich spółek, w części odpowiadającej udziałom w spółce.

Zakład filii handlowych

Przedsiębiorstwa z zarejestrowaną filią najczęściej posiadają zakład w Szwecji. Urząd Skarbowy dokonuje samodzielnej oceny na podstawie opisanych tu zasad.

Podatek specjalny od kosztów emerytalnych

Według ustawy o podatku dochodowym, przedsiębiorstwo zagraniczne posiadające zakład w Szwecji ma obowiązek deklaracji podatku specjalnego od kosztów emerytalnych (särskild inkomstskatt på pensionskostnader, SLP). Obowiązuje to również, gdy dochód pochodzący z zakładu jest zwolniony z podatku według umowy podatkowej.

Przeczytaj więcej o SLP dla zagranicznych pracodawców.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Przedsiębiorstwo zagraniczne ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dla swojej działalności, jeśli

  • prowadzi działalności gospodarczą w Szwecji
  • ma obowiązek zarejestrowania filii w Szwecji zgodnie z ustawą o filiach handlowych.

Przepisy określające prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarte są w ustawie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych (bokföringslagen). Obywatel szwedzki lub zagraniczny, mieszkający za granicą, lecz prowadzący działalność gospodarczą w Szwecji, ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w Szwecji dla tej działalności, zgodnie z ustawa o filiach handlowych.

Osoba mająca obowiązek składania deklaracji o przychodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji ma także obowiązek posiadania, poprzez prowadzenie ksiąg lub zapisków, odpowiedniego materiału pozwalającego wypełnić taki obowiązek i jego skontrolowanie.

Przedsiębiorstwo zagraniczne, prowadzące działalność gospodarczą z zakładu w Szwecji, ma obowiązek prowadzenia rachunkowości dla tej działalności.

Zagraniczni udziałowcy szwedzkiej spółki jawnej lub komandytowej są uważani za posiadających zakład w Szwecji, jeśli spółka ta całkowicie lub częściowo prowadzi działalność w Szwecji przez stałą placówkę.

Składki socjalne pracodawcy i zaliczka na podatek dochodowy

Wysokość składek socjalnych pracodawcy zależy m.in. od posiadania przez niego zakładu w Szwecji. Aby określić wysokość należnych składek, i czy należy odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy pracownika, należy wpierw rozstrzygnąć, czy taki zakład istnieje. Ocenę istnienia zakładu przeprowadza się w oparciu o przepisy prawa szwedzkiego, bez względu na kryteria zawarte w umowach podatkowych.

Według prawa szwedzkiego zakład powstaje, gdy place budowy i instalacji wraz z dotyczącymi ich pracami trwają przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

Przedsiębiorstwo zagraniczne posiadające zakład w Szwecji ma obowiązek odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy pracowników z ich wynagrodzeń.

Przedsiębiorstwo zagraniczne nie posiadające zakładu w Szwecji nie powinno odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy z wynagrodzeń pracowników, a także nie płaci tzw. „powszechnej składki od wynagrodzeń” (allmän löneavgift), która jest częścią składek socjalnych płaconych przez pracodawcę. Pracownik powinien sam wpłacać zaliczkę na swój podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego poprzez miesięczne wpłaty podatku A (tzw. podatek SA). Przedsiębiorstwo zagraniczne nie posiadające zakładu w Szwecji może zawrzeć umowę z pracownikiem pracującym w Szwecji, że będzie on opłacał składki socjalne we własnym zakresie.

VAT – stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

W przypadku podatku VAT obowiązuje, zamiast definicji zakładu, definicja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wziętego z prawa Unii Europejskiej. Warto zauważyć, że te definicje różnią się od siebie.

Więcej o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w pisemnej opinii Urzędu Skarbowego dnr 131 171031-11/111

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK