Podatki od spadków i darowizn w Szwecji — co warto wiedzieć przy planowaniu dziedziczenia i przekazywania majątku?

W Szwecji przepisy związane z dziedziczeniem wychodzą naprzeciw interesowi rodzin, a jednocześnie okazują szacunek dla woli zmarłego. Zrozumienie zasad podatkowych i reguł dziedziczenia z wyprzedzeniem będzie dużym odciążeniem dla bliskich w trudnym czasie związanym z odejściem krewnego. Osoba planująca przekazać majątek będzie natomiast spokojna o bezpieczeństwo swoich bliskich. Jak wygląda szwedzkie prawo spadkowe w praktyce? Przekonaj się!

Jak dziedziczy się w Szwecji?

Na terenie Szwecji, podobnie jak w Polsce, istnieje prawo dziedziczenia na drodze prawnej. Jeżeli spadkodawca nie pozostawał w związku małżeńskim, o tym, kto ma prawo do dziedziczenia, decyduje tzw. kolejność dziedziczenia. Dotyczy to również sytuacji, gdy zmarły pozostawał w konkubinacie. Jeśli był w związku małżeńskim, pozostały przy życiu małżonek dziedziczy majątek i może nim swobodnie rozporządzać, jednak nie może o nim decydować w drodze testamentu. Wspólne dzieci małżonków nabywają natomiast prawo do spadku dopiero w przypadku śmierci obojga rodziców.

Inaczej sprawa wygląda w sytuacji, gdy przed śmiercią doszło do rozwodu między małżonkami. Wówczas majątek należący do spadku należy podzielić według tych samych zasad, jakie obowiązują w przypadku zmarłego, który nie był w związku małżeńskim. Kolejność dziedziczenia jest wówczas następująca:

 • dzieci i wnuki,
 • rodzice i rodzeństwo,
 • pozostali dalsi krewni.

Co istotne, aby wspomniani krewni mogli skorzystać z prawa do dziedziczenia, konieczne jest złożenie stosownego pozwu. Jeśli zmarły nie pozostawił po sobie ważnego testamentu, jego majątek zostanie podzielony zgodnie z zasadami szwedzkiego prawa spadkowego.

Szwedzkie prawo spadkowe a podział majątku — szczegóły

Najbliżsi krewni zmarłego z reguły dziedziczą większą część majątku niż dalsi krewni. W pierwszej kolejności są to zatem bezpośredni spadkobiercy, czyli małżonek, a następnie dzieci. Jeśli zmarły ich nie miał, dziedziczyć mogą pozostali członkowie rodziny. Następna grupa w kolejce to rodzice zmarłej osoby, rodzeństwo, a także bratankowie i siostrzeńcy. W Szwecji trzecia klasa dziedzictwa to:

 • rodzice,
 • dziadkowie,
 • ciotki i wujkowie.

Jak wyglądają szwedzkie podatki od spadku i darowizny?

Od 2005 roku w Szwecji nie płaci się podatków od darowizn czy spadków. Właśnie wtedy przebudowano szwedzki system podatkowy. Wspomniana zasada obowiązuje niezależnie od tego, jaką formę ma przekazywany majątek (środki finansowe, nieruchomości, inne dobra materialne). Pomimo licznych komunikatów wciąż istnieje szereg niewiadomych dotyczących przekazywania bliskim darowizny czy spadku. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zasad dotyczących darowizny.

Darowizna rodzica jako zaliczka na poczet spadku

Otrzymanie spadku nie wywołuje w Szwecji żadnych konsekwencji podatkowych. Mówiąc fachowo, nie powstaje wówczas zobowiązanie podatkowe. Jeśli darowizna nie stanowi zaliczki na poczet spadku, wystarczy spisać akt darowizny z uwzględnieniem zmian.

Darowizna rzeczowa a podatek

Jeśli otrzymałeś darowiznę, ale po latach zechcesz sprzedać to, co otrzymałeś, możesz zostać pociągnięty do obowiązku odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. Duże kwoty płaci się na przykład przy sprzedaży nieruchomości, funduszy czy udziałów.

Podatki a darowizna od pracodawcy

Darowizna podlega opodatkowaniu, jeśli otrzymasz ją na przykład od pracodawcy. To znaczy, że możesz zostać poproszony o zapłatę podatku adekwatnego do wartości podarunku — na przykład nagrody za rzetelnie wykonywaną pracę. Z tego obowiązku wyłączone są prezenty:

 • okolicznościowe,
 • świąteczne,

Także prezenty rzeczowe wręczone przez pracodawcę mogą figurować jako opodatkowane świadczenie. Niektórzy muszą zatem zapłacić od nich podatek. Wśród podarunków nieobjętych szwedzkim podatkiem są:

 • prezent świąteczny o wartości do 500 koron,
 • prezent rocznicowy o wartości do 1 500 koron. Taki prezent może być wręczony przez pracodawcę tylko wtedy, gdy firma obchodzi 25-, 50-, 75- lub 100-lecie istnienia,
 • pamiątkowy prezent o wartości do 15 000 koron wręczany osobie, która była zatrudniona przez co najmniej sześć lat. Jako pracownik możesz otrzymać maksymalnie dwa nieopodatkowane pamiątkowe upominki. Dotyczy to nawet urodzin od 50. roku życia, po 20 latach zatrudnienia lub po ustaniu stosunku pracy.

Jak widać, reguły podatkowe związane z przyjmowaniem spadków i darowizn w Szwecji są dla obywateli bardzo korzystne. Wszystkie przypadki dziedziczenia czy przekazywania darowizny zostały szczegółowo opisane na stronie szwedzkiego urzędu skarbowego. Warto zasięgnąć informacji u źródła, jeśli nie masz pewności, czy (i kiedy) uzyskany przez Ciebie tą drogą majątek powinien zostać opodatkowany.

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK