System podatkowy w Szwecji – jak i za co płacimy?

Szwecja uchodzi za jeden z krajów, w których płaci się najwyższe podatki. W zamian za to obywatele mogą jednak liczyć na szeroki zakres opieki ze strony państwa i system, który sprzyja wysokiej jakości życia mieszkańców. Dotyczy to takich obszarów, jak ochrona zdrowia, edukacja, wysokość dochodów czy korzystne warunki dla przedsiębiorców. Jak wyglądają podatki w Szwecji i zasady ich regulowania? Oto kilka praktycznych informacji!

Podatki w Szwecji to obowiązek każdego obywatela

Obowiązek regulowania podatków w Szwecji dotyczy zarówno osoby zatrudnionej i wykonującej pracę na terenie tego kraju, jak i przedsiębiorców. Niedotrzymanie obowiązku podatkowego, ale także rozliczanie się ze Szwedzkim Urzędem Skarbowym (Skatteverket) po terminie grozi konsekwencjami finansowymi. Poza odsetkami karnymi na osobę prowadzącą działalność gospodarczą może zostać nałożona administracyjna kara grzywny.

Jeśli chodzi o prowadzenie przedsiębiorstwa w Szwecji, podatek to zasadniczy koszt działalności. Odprowadza się go cyklicznie zgodnie z ustalonymi stawkami i w terminach, które wyznacza urząd skarbowy. Typ podatku oraz jego wysokość zależy od takich czynników, jak:

 • charakter prowadzonej działalności;
 • obrót w danym roku podatkowym;
 • fakt zatrudnienia pracowników i ich liczba.

Podatek w Szwecji – ile obecnie wynosi?

System podatkowy w tym kraju wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. Wystarczy spojrzeć na wysokość poszczególnych szwedzkich podatków:

 • podatek VAT od towarów i usług – 25% (stawka podstawowa);
 • podatek pracodawcy na rzecz świadczeń socjalnych – 31,42% (emerytury, opieka zdrowotna)
 • podatek PIT pracownika – 31% do kwoty 598 500 kr (258 613 zł)
 • Podatek CIT dla spolki – 20,6%

Jak zmieniał się system szwedzki podatkowy?

Obecny system obowiązujący na terenie Szwecji jest wynikiem reformy, do której doszło tam w 1991 roku. Aktualnie dochody powyżej 598 500 koron szwedzkich (258 613 zł) w skali roku objęte są podatkiem lokalnym w wysokości 31% oraz ogólnokrajowym – jest to 20%.

Za co trzeba zapłacić podatek w Szwecji?

Podatki w Szwecji w pełni kontroluje Szwedzki Urząd Skarbowy. Z kolei aktem prawnym zabezpieczającym kwestię uchylania się od obowiązku podatkowego czy podwójnego opodatkowania jest Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji z 15 października 2005 roku.

Jeśli planujesz wyjazd i pracę lub działalność w Szwecji, pamiętaj, że przy pobycie dłuższym niż pół roku będziesz musiał przestrzegać tych samych zasad podatkowych, co rodowity mieszkaniec tego kraju.Zyskujesz wtedy miano rezydenta podatkowego. Przy ustalaniu tego okresu nie powinieneś brać pod uwagę ewentualnych tymczasowych przerw, takich jak np. kilkudniowy wyjazd do Polski. Zatrudniając się na terenie Szwecji, masz obowiązek płacenia podatku od:

 • dochodów z tytułu stosunku zatrudnienia;
 • emerytury i renty;
 • świadczeń z kasy ubezpieczeniowej i innych;
 • dochodów uzyskiwanych z pracy na morzu.

Z podatku zwolnione są natomiast zwroty kosztów związanych z zakwaterowaniem czy podróżą do i z kraju.

Własna działalność gospodarcza w Szwecji – podatek dochodowy w praktyce

Jeśli chcesz rozwijać się jako przedsiębiorca na terenie tego kraju, jak najszybciej powinieneś złożyć stosowny wniosek o wydanie decyzji o opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób zamieszkałych za granicą. Wszystkich formalności dopełnisz w Skatteverket, wykorzystując formularz SKV 4350 dostępny na stronie internetowej urzędu.

Jeżeli składasz taki dokument po raz pierwszy i nie dysponujesz szwedzkim numerem identyfikacyjnym lub ewidencyjnym, do wniosku musisz dołączyć kopię swojego dowodu tożsamości (może to być paszport lub dowód osobisty). Jeśli chodzi o podatek w Szwecji od dochodów uzyskiwanych na morzu, wszelkie decyzje podejmuje Urząd Skarbowy w Göteborgu. Informacje dotyczące dochodów wypłaconych osobom mieszkającym za granicą należy przekazać do Szwedzkiego Urzędu Skarbowego najpóźniej do 31 stycznia następnego roku.

Rezydent podatkowy w świetle szwedzkiego prawa

Status rezydenta podatkowego w Szwecji wiąże się z kluczowymi powiązaniami z tym krajem. Może to być właśnie praca lub miejsce zamieszkania w jego granicach. Rezydentem będzie osoba, która ma centrum swoich interesów gospodarczych oraz osobistych w Szwecji i mieszka tutaj na stałe przez wspomniane co najmniej sześć miesięcy.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

 1. Szwedzkie przepisy podatkowe umożliwiają opodatkowanie zysków ze sprzedaży akcji szwedzkiej spółki podatkiem dochodowym nawet do dziesięciu lat od utraty rezydencji podatkowej.
 2. Osoby przebywające w Szwecji krócej niż 183 dni, są w ciągu roku postrzegane jako nierezydenci i mogą korzystać z opodatkowania zryczałtowaną kwotą podatku dochodowego SINK w wysokości 25% od kwoty wynagrodzenia brutto. Podatek SINK to możliwość zrealizowania odliczeń, a więc także uzyskania zwrotu podatku w Szwecji. Nie wymaga jednak osobnej, rocznej deklaracji podatkowej.

Dochód w Szwecji a rozliczenie w Polsce. Co musisz wiedzieć?

Jeśli uzyskasz dochód na terenie Szwecji, w Polsce nie zostanie on objęty podatkiem. Jednak w przypadku przedsiębiorcy, którego działalność generuje dochody w obu tych krajach, szwedzkie dochody zostaną automatycznie doliczone do tych wygenerowanych w Polsce. Nie ma zatem obaw o nawet przypadkowe podwójne opodatkowanie, a realną korzyścią są w takim przypadku oszczędności podatnika.

Co ciekawe, możesz pomniejszyć swój przychód o równowartość 30% diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podpisałeś umowę o pracę. Na terenie Szwecji wartość dziennej diety wynosi ok. 459 koron szwedzkich.

Ulgi podatkowe w Szwecji

Jeśli legalnie pracowałeś na terenie tego kraju, możesz starać się o zwrot nadpłaconego podatku po spełnieniu kilku warunków:

 • regularne odprowadzanie składek;
 • udokumentowanie poniesionych kosztów związanych z pracą czy podróżą (faktury i paragony).

Koszty związane z transportem mogą dotyczyć, np. dojazdu do miejsca pracy niezależnie od środka komunikacji. Niezależnie od tego, czy podróżujesz samochodem, czy autobusem, zachowaj wszelką dokumentację związaną z przejazdami, np. faktury czy paragony za paliwo, bilety autostradowe lub autobusowe. Co istotne, aby uzyskać zwrot z tego tytułu, odległość między miejscem zamieszkania a pracy powinna wynosić przynajmniej 20 kilometry w przypadku komunikacji miejskiej i 50 kilometrów w przypadku auta.

Podwójne gospodarstwo domowe

Jeżeli na co dzień pracujesz w Szwecji, ale regularnie odwiedzasz rodzinę w Polsce, masz prawo do ulgi w ramach tzw. podwójnego gospodarstwa domowego. Tutaj także kluczowa jest dokumentacja kosztów podróży, ale także częstotliwość wyjazdów. Będziesz mógł uwzględnić je uldze, jeśli ich liczba nie przekroczy jednego na tydzień.

Odliczenia podatkowe w Szwecji mogą mieć także postać:

 • ulgi z tytułu podróży służbowej (Traktamente);
 • ulgi z tytułu najmu lokalu mieszkaniowego;
 • ulgi z tytułu innych wydatków związanych z pracą (sprzęt, pomoce edukacyjne);
 • ulgi z tytułu opłacania składek emerytalnych;
 • ulgi podatkowej od dochodu (Jobbskattereduktion);
 • ulgi podatkowej uzależnionej od okresu pracy (Grundavdraget).

Należy pamiętać, że ze szwedzkich ulg podatkowych mogą korzystać osoby, których dochód uzyskany w Szwecji przekracza 90% dochodu ogólnego.

Podatki w Szwecji należą do najwyższych, jednak w istotny sposób przekłada się to na jakość życia jej mieszkańców. Szwedzki Urząd Skarbowy cieszy się dużym społecznym zaufaniem jako instytucja publiczna, a sama Szwecja uważana jest za kraj opiekuńczy wobec swoich obywateli, dbając o ochronę ich zdrowia, codzienne życie i satysfakcję z pracy zawodowej. Szukając uzasadnienia dla fenomenu tamtejszego systemu podatkowego, należy zwrócić uwagę właśnie na tę zależność.

 

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK