VAT E-Commerce: nowe przepisy od 1 lipca 2021

Zakupy w sieci stają się coraz popularniejsze, a niedawne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa przyczyniły się do wzrostu zainteresowania płatnościami bezgotówkowymi. Ze sklepów internetowych korzysta niemal każdy internauta. Dla sprzedawców jest to z pewnością powód do radości, który niesie ze sobą także sporo wyzwań. Jak w tym kontekście prezentuje się ostatnia nowelizacja przepisów o VAT? Sprawdź.

E-commerce VAT – jakie zmiany zaszły?

Nowelizację przepisów wymusiły dwie unijne dyrektywy: dyrektywa 2021/514 (zwana także DAC7), dotycząca platform e-commerce i dyrektywa 2020/284, która wprowadza zmiany dla dostawców usług płatniczych. Polska jako członek UE musi wprowadzić regulacje zawarte w tych dokumentach do końca 2022 roku.

 

W Polsce zmiany w zakresie opodatkowania handlu elektronicznego wprowadziła nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1163). Jest ona odpowiedzią na wspomniane ustawy unijne. Pakiet składa się z kilku rozporządzeń i dyrektyw dotyczących podatku VAT w e-commerce, ale nie tylko.

Najważniejsze zmiany, które wejdą lub już weszły w życie, to:

 • zastąpienie definicji „sprzedaży wysyłkowej” nową definicją wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO),
 • wprowadzenie do ustawy o VAT definicji sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI),
 • likwidacja w całej Unii Europejskiej zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro,
 • określenie nowych specjalnych procedur i uproszczeń dla rozliczania transakcji związanych z handlem elektronicznym (OSS, IOSS, USZ),
 • nałożenie nowych obowiązków na platformy i sklepy internetowe.

Choć dla przedsiębiorców każda zmiana dotycząca VAT w e-commerce jest utrudnieniem, to de facto wprowadzone przepisy mają ułatwiać prowadzenie handlu on-line. Ustawa likwiduje także różnice pomiędzy państwami, które komplikowały prowadzenie rozliczeń podatkowych.

Zmiany w rozliczeniach VAT e-commerce – jakie korzyści przyniosą?

Przed wprowadzeniem unijnych nowelizacji działalność e-sklepów w Unii Europejskiej utrudniało wiele formalności. Dotyczyły one między innymi obowiązku rejestracji na potrzeby VAT w każdym kraju członkowskim, w którym przekroczył on odpowiedni próg sprzedaży. Do tego każde państwo mogło ustalać własny, odrębny próg.

W konsekwencji sprzedający musiał składać deklarację VAT oraz prowadzić ewidencję VAT w kilku państwach UE jednocześnie. Było to czasochłonne i powodowało, że nietrudno było popełnić błąd. Dodatkowo konieczne było zatrudnienie profesjonalnego księgowego, który specjalizował się w rozliczeniach międzynarodowych. Obecne zmiany mają ułatwić kwestie związane z podatkiem VAT w e-commerce.

VAT dla e-commerce – co trzeba wiedzieć

Aby uprościć zasady naliczania VAT w e-commerce, przewidziano dwa rozwiązania prawne dotyczące platform i stron internetowych.

 

Zgodnie z nowymi przepisami przyjmuje się, że platforma sprzedażowa zajmuje się zakupem towaru od przedsiębiorcy, a następnie jego sprzedażą konsumentowi.

To ważny zapis, ponieważ wynika z niego, że platformy internetowe są również zobowiązane do rozliczenia podatku VAT. Sposób, w jaki to zrobią, może być różny w zależności od tego jak wygląda konkretny łańcuch dostaw i jaka była wartość przesyłki. W każdym wypadku taka platforma będzie jednak zobowiązana do zapłaty (rozliczenia) podatku.

Nowe obowiązki w ustawie VAT dla e-commerce

Nowelizacja przyniesie przedsiębiorcom nie tylko ułatwienia, ale także nowe obowiązki dla osób zajmujących się sprzedażą w sieci.

Pierwsza planowana zmiana ma uszczelnić rynek e-commerce. Unijna dyrektywa DAC7 dotyczy nie tylko sprzedaży, ale także najmu przez internet:

 • lokali mieszkalnych,
 • miejsc parkingowych,
 • samochodów,
 • innych środków transportu.

DAC7 nałoży nowe obowiązki na właścicieli internetowych platform, które umożliwiają handel i najem.

Platformy sprzedażowe, takie jak Allegro czy Booking.com będą musiały prowadzić wykaz sprzedawców oraz ich nieruchomości, które są wynajmowane na terenie UE. Rejestrowane będą również kwoty dokonywanych przez nich transakcji.

Nowelizacja ustawy o VAT dla e-commerce

Wprowadzenie nowelizacji ustawy o VAT dla e-commerce wprowadza też kilka nowych definicji. Jedną z nich jest wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

WSTO to dostawa towarów w formule B2C, które transportuje się pomiędzy państwami członkowskimi. Definicja WSTO zastępuje zniesione definicje sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju. Zasadą obowiązującą od lipca w tego typu transakcjach jest opodatkowanie transakcji w kraju konsumpcji – tam, gdzie kończy się wysyłka towarów do nabywcy.

Od tej zasady istnieją wyjątki, które dotyczą sytuacji, gdy:

 • dostawca ma siedzibę działalności gospodarczej wyłącznie na terytorium jednego państwa członkowskiego,
 • towary wysyła się lub transportuje do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie siedziby,
 • całkowita wartość WSTO i usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych transgranicznie na rzecz konsumentów (usługi TBE) nie przekroczyła u podatnika w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim kwoty 10 000 euro lub jej równowartości w walucie lokalnej.

Platformy e-commerce – nowe obowiązki

Dodatkowo administratorzy portali umożliwiających handel czy najem przez internet będą zobligowani do:

 • uzyskania numeru identyfikacyjnego na potrzeby prowadzonego rejestru,
 • dokładnej weryfikacji sprzedawców i dostosowania swoich systemów tak, aby prawidłowo pobierały dane wymagane w rejestrze,
 • stosowania się do przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Administratorzy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, ryzykują karę grzywny w wysokości od 100 tysięcy do 5 milionów złotych lub wykreślenie z rejestru podatników VAT.

Nowe przepisy o SOTI a VAT dla e-commerce

Od lipca 2021 r. w Unii Europejskiej nie obowiązuje już specjalne zwolnienie z VAT od importu towarów o wartości do 22 euro. Obecnie również od takich transakcji należy odprowadzać podatek VAT. Ma to związek z importem do krajów wspólnoty towarów nabywanych później przez konsumentów z UE.

Pakiet e-commerce wprowadza nową definicję sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) oraz nowe regulacje dotyczące określenia miejsca opodatkowania takich transakcji.

SOTI, zgodnie z definicją, oznacza dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę, lub na jego rzecz, wtedy gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów z terytorium państwa trzeciego.

Ma to miejsce wyłącznie, gdy spełnione są poniższe warunki:

 • dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów), lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C),
 • dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane z próbnym uruchomieniem, lub bez niego.

Towary w przesyłkach o niskiej wartości, czyli do 150 euro są natomiast objęte dobrowolną procedurą importu – Import One Stop Shop (IOSS).

IOSS – jak rozliczać go w kontekście VAT dla e-commerce?

Procedura importu IOSS pozwala na rozliczanie VAT-u dla e-commerce należnego państwu członkowskiemu. Obejmuje ona sprzedaż na odległość towarów importowanych za pośrednictwem danego państwa członkowskiego.Dotyczy to wyłącznie przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 euro.

 

Firma korzystająca z tej procedury będzie zwolniona z VAT dla importu przesyłek o wartości do 150 euro. Natomiast w przypadku nieskorzystania z IOSS import wszystkich towarów o niskiej wartości do 150 euro podlega opodatkowaniu VAT – tak jak wszystkie inne transakcje.

Jeśli nie IOSS, to co?

Jeśli dla rozliczenia VAT w e-commerce od importu towarów przedsiębiorca nie korzysta z IOSS, wtedy może rozliczyć podatek na dwa sposoby:

 • za pomocą standardowego zgłoszenia celnego,
 • za pomocą uregulowania szczególnego (USZ).

W myśl nowych przepisów podatnik może zadeklarować i zapłacić podatek VAT z tytułu importu towarów w zbiorczym zgłoszeniu celnym składanym raz w miesiącu.

Ta procedura dotyczy importu towarów, które spełnią wszystkie poniższe warunki:

 • towary są dostarczane do konsumentów w Polsce,
 • ich wartość rzeczywista nie przekracza 150 euro,
 • nie podlegają opodatkowaniu akcyzą,
 • są dopuszczone do obrotu w państwie członkowskim, w którym kończy się wysyłka lub transport.

Więcej na temat USZ, czyli uregulowania szczególnego, można przeczytać w projekcie po zmianach podatków w handlu elektronicznym przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów.

Jak widać, zmian jest sporo, a niektóre z nich mogą nie być zrozumiałe dla przedsiębiorców. Co więcej, nowelizacja przewiduje stopniowe wprowadzanie kolejnych nowych zasad w podatku VAT dla e-commerce.

Jeśli chcesz mieć pewność, że rozliczasz się w sposób prawidłowy i żadna zmiana w ustawach polskich ani unijnych Ci nie umknie, warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów. Pomożemy Ci w ramach doradztwa podatkowego i biznesowego oraz księgowości. Sprawdź naszą ofertę i zadbaj o swój biznes.

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK