Zatrudnianie pracownika a szwedzkie podatki

Planujesz zatrudnienie pracownika w Szwecji? Pamiętaj, by zrobić to zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zwróć uwagę przede wszystkim na przepisy fiskalne, czyli szwedzki podatek od zatrudnienia. Co warto o nim wiedzieć? Jak wyglądają formalności kadrowe w tym kraju? Sprawdź, o czym powinieneś wiedzieć.

Zatrudnianie pracownika w Szwecji — podstawowe informacje

W każdym kraju formalności związane z zatrudnianiem pracowników i sprawami kadrowymi mogą wyglądać nieco inaczej. Jeśli więc planujesz rozszerzenie zespołu w firmie, którą prowadzisz na terenie Szwecji, upewnij się, że postępujesz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ich zaniedbanie może skutkować konsekwencjami  w postaci nałożenia kar, przeprowadzenia dodatkowych kontroli oraz nałożenia innych sankcji. Sprawdź, co należy wiedzieć na temat zatrudniania pracowników na szwedzkim rynku pracy.

Wynagrodzenia

W Szwecji nie obowiązuje płaca minimalna. Zamiast tego pracodawcy zazwyczaj ustalają wynagrodzenie na podstawie układów zbiorowych pracy (CBA) zawartych ze związkiem zawodowym odpowiednim dla danej profesji lub branży.

Średnie zarobki w całym kraju znacząco różnią się w zależności od wykonywanych obowiązków. W przypadku wszystkich zawodów średnie miesięczne wynagrodzenie wynosiło 45,100 SEK lub 4250 euro (dane na rok 2022).

Podatki

Szwedzkie stawki podatku dochodowego są wyliczane na podstawie wysokości zarobków osiągniętych przez pracownika. Jest stosowany system progresji podatkowej — w najlepiej opłacanych zawodach, wysokość zobowiązań może wynosić nawet powyżej 50% dochodu. Co więcej, tylko osoby z wysokimi zarobkami płacą podatek krajowy (państwowy). Drugi rodzaj zobowiązania, czyli podatek gminny uiszcza każdy rezydent podatkowy.

Podatki są zgodne z modelem Pay As You Earn (PAYE). Każdego miesiąca pracodawca powinien złożyć zeznanie podatkowe dla każdego pracownika. W dokumencie podaje się:

  • wypłacone wynagrodzenie,
  • potrącony podatek,
  • składki pracodawcy,
  • wszelkie świadczenia otrzymane przez pracownika.

Pracodawcy są również zobowiązani do płacenia podatków na ubezpieczenie społeczne pracowników. Składka wynosi zazwyczaj 31,42 procent zarobków, ale tylko 10,21 procent dla pracowników urodzonych między 1938 oraz 1955 i pracowników młodszych niż 18 lat, którzy zarabiają mniej niż 25 000 SEK rocznie.

Nie przewiduje się składki pracodawcy dla pracowników urodzonych w 1937 roku albo wcześniej.

Godziny pracy

Work-life balance, czyli równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest w Szwecji kwestią bardzo istotną. Ma to odzwierciedlenie także w przepisach. Przeciętnie pracownik w Szwecji pracuje 1 644 godziny rocznie, czyli aż o 100 godzin mniej niż średnia wśród krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Ustawa o godzinach pracy wyznacza regularny tydzień pracy na nie więcej niż 40 godzinny. Jeśli pracownicy muszą pracować w godzinach nadliczbowych, nie mogą tego robić więcej niż średnio 48 godzin tygodniowo w okresie czterech miesięcy. Ustawa stanowi również, że powinni mieć zapewniony 11-godzinny odpoczynek każdego dnia oraz 36-godzinny odpoczynek na koniec tygodnia. Podczas pracy pracownicy nie mogą wykonywać obowiązków dłużej niż pięć godzin bez przerwy.

Warto jednak zauważyć, że przepisy nie wymagają  wynagrodzenia za nadgodziny. Tutaj jednak spore znaczenie mają ustalenia w ramach CBA, czyli zbiorowych układach pracy (odpowiednik polskich związków zawodowych). Pracownicy, którzy nie są objęci CBA, mogą indywidualnie negocjować płace i wynagrodzenie za nadgodziny w swojej firmie.

Podatek od zatrudnienia w Szwecji

Wysokość szwedzkiego podatku dla pracodawcy, czyli Arbeidsgiveravgift to 31,42% od kwoty wynagrodzenia brutto i pozostałych świadczeń. Na ostateczną kwotę składają się:

  • podatek od zatrudnienia – 11,62%,
  • składka emerytalna – 10,21%,
  • inne składki ubezpieczeniowe – 3,55%.

Podatek od zatrudnienia wpłaca się  na indywidualny rachunek w szwedzkim urzędzie skarbowym do 12. dnia każdego miesiąca.

Szwedzki podatek od zatrudnienia a długość przebywania w kraju

W Szwecji obowiązują różne przepisy podatkowe w zależności od tego, jak długo pracownik ma pozostać na terenie tego kraju.

Mniej niż sześć miesięcy

Pracownik, który przebywa w Szwecji nie dłużej niż sześć miesięcy, może wybrać jeden z dwóch sposobów opodatkowania:

  • podatek dochodowy dla rezydentów zagranicznych (SINK-25%),
  • zwykły podatek — taki sam, jaki płacą osoby mieszkające w Szwecji zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym.

Dłużej niż sześć miesięcy

Normalne zasady podatkowe obowiązują w przypadku zatrudnienia osoby, która mieszka za granicą i przebywa w Szwecji przez co najmniej sześć miesięcy. Oznacza to, że pracownik jest objęty tymi samymi przepisami podatkowymi, co osoby na stałe mieszkające w Szwecji. Składają oni wniosek o podatek A i w odpowiednim terminie muszą złożyć zeznanie podatkowe.

Dłużej niż rok

Pracownik, który przebywa w Szwecji dłużej niż rok, musi być zarejestrowany.  Obywatele innego kraju UE mają zwykle prawo pobytu, a ci pochodzący spoza regionu UE potrzebują zezwolenia na pobyt od Szwedzkiego Urzędu ds. Migracji

Pracownik powinien osobiście odwiedzić Szwedzką Agencję Podatkową, aby złożyć wniosek o rejestrację w Szwecji i ubiegać się o objęcie podatkiem typu A. Obowiązują go standardowe zasady podatkowe, ponadto musi złożyć roczne zeznanie podatkowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szwedzkim podatku od zatrudnienia? Skontaktuj się z nami.

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK