Integritetspolicy

KAM Redovisning AB jobbar fullständigt för att du ska känna dig trygg och bekväm när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Vår kompletta policy för dataskydd förklarar vilka information vi använder, hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan verkställa dem. Nedan är en sammanfattning av vår dataskyddpolicy.
Om du har frågor om dataskydd, vänligen kontakta oss på ekonomi@kam.nu

Hur vi behandlar personuppgifter
KAM Redovisning AB behandlar personuppgifter i syfte att våra kundrelationer. De personuppgifter som vi behandlar har tillhandahållits av dig, erhållna från publika databaser eller från en av våra partners. Vi lagrar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa personuppgifter raderas direkt, andra sparas olika lång tid, beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lagen.

Förutom att vi slutför vårt kontrakt med dig, kan vi använda dina personuppgifter för att tillhandahålla relevant information om våra tjänster eller för marknadsföringsändamål.

Dessutom kan vi behandla vissa personuppgifter för att säkerställa säkerheten för våra tjänster och för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter gentemot myndigheterna.

I de fall det är nödvändigt att kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Personal Data Assistant är ett företag som behandlar information för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner

Vilken information samlar vi in?
Information du ger oss:
• Personliga och kontaktuppgifter – namn, efternamn, personnummer, födelsedatum, faktura och
leveransadress, mobilnummer, e-postadress, etc.
• Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.
• Information om varor och tjänster du köper eller säljer
• Historisk information till exempel om betalningar och kredithistorik

Dina rättigheter
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter. Till exempel har du rätt att begära tillgång till dina registerutdrag. Du har också rätten att begära att din information korrigeras eller raderas, begränsa behandlingen, dra tillbaka samtycke och att inte använda din information för direkt marknadsföring.

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK