KAM Redovisning AB – en historisk tillbakablick

2022

Great Place Work tilltalade Kam Redovisning AB certifierad utmärkelse, december 2021 – november 2022.

Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser.

2021

KAM Redovisning blev utsedda till superföretag år 2021!
Samma år blev vi börsnoterade på First North, via vår huvudägare finska Solwers.


2020

Vi är Sveriges bästa redovisningsbyrå 2020. Visma Accounting Awards är pris som delas ut av Visma Spcs med syftet att hylla redovisningsbyråer. Sveriges bästa redovisningsbyråer hjälper företagare att utvecklas och nå sina mål. De bygger också arbetsplatser med en fantastisk kultur som stöttar medarbetarna i att nå sin fulla potential.

2019

Bolaget ingår numera i det finska kapitalkonsortiet SOLWERS och vinner för andra gången utmärkelsen Årets Gasellföretag av Dagens Industri. Utmärkelsen är ett tecken på att KAM Redovisning tillhör gruppen Sveriges 0,13% snabbast växande företag. Dessutom erhåller man titeln Certifierad Affärsrådgivare av SRF.
Enkelt uttryckt – vi kan lugnt kalla oss en av de bästa redovisningsbyråerna i Sverige numera☺

2018

KAM Redovisning inleder samarbete med ett flertal stora och börsnoterade företag, vilket så småningom resulterar i att den ekonomiska funktionen hos dessa kundföretag i Sverige mer eller mindre kommer att hanteras helt av KAM Redovisning. Kärnan i byråns verksamhet är dess kvalificerade personalstyrka som består av 15 redovisningskonsulter. Byrån är auktoriserad enligt SRF och följer högsta redovisningsstandarder som åläggs auktoriserade redovisningsbyråer i Sverige. Dessutom är 2 av dess redovisningskonsulter auktoriserade enligt SRF. Byråns numera moderna och ljusa lokaler i Årstaberg med plats för över 20 personer borgar för en fortsatt positiv verksamhetsutveckling. Man arbetar med de stora och kända bokförings- och redovisningsprogrammen, har implementerat digitalisering av redovisningsprocesserna och strävar alltid till att genom kontinuerlig dialog med kunden kunna skräddarsy det bästa möjliga erbjudandet utifrån kundens behov och förväntningar. Antalet aktiva kunder har nu vuxit till 350 företag.

2015 – 2017

KAM Redovisning erhåller ett flertal utmärkelser för sitt arbete och utveckling av redovisningsstandarder i Sverige. Bolaget vinner bl.a. utmärkelsen DI Gasell 2015 samt sedan 2016 åtnjuter högsta kreditvärdighet enligt UC:s standard. Dessutom tilldelas man 2017 AAA rating av kreditvärderingsföretaget BISNODE som tilldelas bolag som kännetecknas av en anmärkningsvärd utvecklingspotential samt lönsamhet.

2014

Kännetecknas av en ännu större utveckling av byråns verksamhet. Antalet anställda växer till 10s medarbetare och kundstocken till drygt 300 kunder. Företagets omsättning ökar till 9 miljoner kronor. Byrån satsar på att erbjuda mer komplexa och kvalificerade ekonomiska tjänster för medelstora och stora företag. Vidare börjar man satsa på implementering av digitala tjänster med syfte att underlätta flödet av bokföringsmaterialet mellan kunden och byrån samt ytterligare stärka kundupplevelsen.

2010

Början på en ännu mer dynamisk utveckling hos bolaget. Kontoret flyttas till moderna och ljusa lokaler i stadsdelen Marievik, antalet anställda utökas till 5 personer, kundstocken växer till drygt 180 stycken och omsättningen ökar till nästan 3 miljoner kronor.

2007

Inledningsvis bedrivs verksamheten som en enskild firma för att under 2007 ombildas till ett aktiebolag i takt med att verksamheten växer. Man flyttar även till större kontorslokaler i stadsdelen Årsta i Stockholm. Omsättningen har nu passerat 1 miljon kronor gränsen. Antalet kunder uppgår till drygt 70 och man anställer den första medarbetaren på byrån förutom själva ägaren.

2004

KAM Redovisning startas på en tämligen konservativ och hermetisk redovisningsmarknad i Sverige. Målet är att kunna skapa en uppfattning hos kunderna om att en redovisningsbyrå’s uppdrag inte enbart skall begränsas till att avse bokföring av kunden’s material. Byråns affärsmodell bygger på att även agera ekonomisk rådgivare, som på ett lättbegripligt sätt förklarar de ekonomiska processerna och sambanden för kunderna samt dess inverkan på den löpande verksamheten. Under det första verksamhetsåret lyckas man teckna avtal med 7 kunder och uppnå en omsättning på drygt 180 000 kr.

Vårt kunderbjudande

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK