Redovisningsbyrå

Årsredovisning

Söker ni efter en redovisningsbyrå som erbjuder kvalitativ årsredovisning för företag? KAM Redovisning AB erbjuder lättförståelig årsredovisning för stora, större och mindre företag i hela Sverige. Vi arbetar i Stockholm, men vi erbjuder årsredovisning för företag i hela Sverige och för alla som hellre arbetar med sitt företag än sliter med en årsredovisning. Att skapa en årsredovisning är något som vi är duktiga på och tar gärna hand om er årsredovisning så att ni på ert företag kan ägna er åt annat som företaget.

Löneadministration

Hur vi jobbar med årsredovisning

När ni anlitar oss för sammanställning av er årsredovisning, presenterar vi den för er innan vi skickar in den till Skatteverket. För oss är alla våra kunder väldigt viktiga och vi värnar om alla våra kunders företag.

Vi lägger gärna både tid och energi på att upprätta en årsredovisning som gör att ni ser hur det är ställt med företagets likviditet, soliditet, balansräkning och bokslut. Med en årsredovisning sammanställer vi alla ekonomiska händelser som har skett under året som har gått, i ert företag.

Inkomstdeklaration
årsredovisning

Det bildar ett utmärkt dokument för att utvärdera er verksamhet under året som har gått. Genom att upptäcka hur det egna företagets ekonomi har fungerat under den tid som årsredovisningen omfattar, så blir det har lättare att fatta viktiga beslut inför framtiden. Och vi välkomnar kunder över hela Sverige, trots att vårt kontor finns i Stockholm, då hela årsredovisningen kan ske och presenteras digitalt.

 

 

 

Så arbetar vi

När vi får allt underlag från er kan vi sätta igång med det viktiga arbetet med er årsredovisning.

Det som vi behöver är er:

 • bokföring
 • verksamhetsberättelse
 • redovisningar
 • skatte- och momsbetalningar
 • deklarationer
 • löneadministration

Vi är mycket noga med att allt vårt arbete ska vara så transparent som möjligt. Därför redovisar vi allt som vi har kommit fram till, så att ni själva kan följa arbetet både digitalt och med hjälp av alla underlag som ni ger oss. Vi är alltid öppna med hur vår arbetsmetod fungerar och vi arbetar strikt enligt God redovisningssed och med största möjliga öppenhet. Alla våra kunder ska förstå hur årsredovisningen har kommit till och vilka underlag som bildar de olika delarna i årsredovisningen.

årsredovisning

Vi har konkurrenskraftiga priser, stor kompetens och lång erfarenhet!

Vanliga frågor om årsredovisning

 • Vad är en årsredovisning?

  En årsredovisning är en rapport som sammanfattar ett företags ekonomiska verksamhet under året. Den består av en resultaträkning, en balansräkning, en förvaltningsberättelse och eventuellt en kassaflödesanalys. Årsredovisningen ger intressenter som exempelvis investerare, ägare och myndigheter en inblick i företagets ekonomi.

 • Vad ska ingå i en årsredovisning?

  En årsredovisning ska innehålla en resultaträkning som visar företagets resultat, en balansräkning som visar företagets tillgångar och skulder, samt en förvaltningsberättelse som ger en översikt över företagets verksamhet under året. I vissa fall kan en kassaflödesanalys också ingå.

 • Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?

  Bokslutet är en årsavslutning av företagets bokföring medan årsredovisningen är en mer omfattande rapport som ger en översikt över företagets ekonomi och verksamhet under året. Bokslutet är en del av årsredovisningen.

 • Kan man göra årsredovisning själv?

  Ja, det går att göra årsredovisning själv men det kräver god kunskap inom bokföring och redovisning. Om man inte har tillräcklig kunskap kan det leda till felaktigheter i årsredovisningen, vilket kan leda till böter från Skatteverket.

 • Vad är syftet med en årsredovisning?

  Syftet med en årsredovisning är att ge intressenter som exempelvis investerare, ägare och myndigheter en överblick över företagets ekonomi och verksamhet under året. Årsredovisningen är ett viktigt verktyg för att bedöma företagets finansiella styrka och framtida potential.

 • Hur ser en bra årsredovisning ut?

  En bra årsredovisning är lättförståelig, överskådlig och innehåller tydliga beskrivningar av företagets verksamhet och ekonomiska resultat. Den ska vara välstrukturerad och ha ett tydligt språk. Det är också viktigt att årsredovisningen är korrekt och följer de regler och krav som gäller.

 • Hur mycket kostar en årsredovisning?

  Kostnaden för en årsredovisning beror på företagets storlek och komplexitet. Priset kan variera från några tusenlappar till tiotusentals kronor. Det kan därför vara en god idé att kontakta en bokföringsbyrå för att få en offert på vad det skulle kosta för just ditt företag.

 • Vilka företag måste ha årsredovisning?

  Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar måste upprätta och lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Andra företagsformer, som enskilda näringsidkare och handelsbolag, behöver inte lämna in en årsredovisning, men det är fortfarande viktigt att ha en god överblick över företagets ekonomi för att kunna fatta välgrundade beslut.

 • Är det svårt att göra en årsredovisning?

  Att göra en årsredovisning kan vara en komplex process och kräver ofta god kunskap om redovisning och skatteregler. Det är viktigt att ha rätt dokumentation och uppgifter som behövs för att skapa en noggrann och korrekt redovisning.

 • Vem är ansvarig för årsredovisningen?

  I aktiebolag är det styrelsen som är ansvarig för att upprätta och lämna in årsredovisningen till Bolagsverket.

 • Vem godkänner årsredovisningen?

  Det är bolagsstämman som godkänner årsredovisningen. Vanligtvis sker detta vid bolagsstämma, där aktieägarna har möjlighet att granska och godkänna årsredovisningen.

 • Hur läser man en årsredovisning?

  En årsredovisning innehåller olika delar, som balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys och noter. För att läsa en årsredovisning är det viktigt att förstå dessa olika delar och hur de relaterar till varandra. Det är också viktigt att ha kunskap om företagets verksamhet och vilka nyckeltal som är relevanta för att bedöma företagets finansiella ställning.

 • Vem upprättar en årsredovisning?

  I aktiebolag är det styrelsen som har ansvar för att upprätta årsredovisningen. Vanligtvis anlitar man en revisor eller redovisningskonsult för att bistå i processen och säkerställa att redovisningen är korrekt och följer gällande regler och principer.

 • När måste årsredovisning signeras?

  Årsredovisningen måste signeras av bolagets styrelse och verkställande direktör senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Sedan ska den även godkännas av bolagsstämman och registreras hos Bolagsverket.

 • Vad är viktigast att titta på i en årsredovisning?

  Det beror på vem som tittar på årsredovisningen och vilket syfte det har. Men generellt sett är det viktigt att titta på resultat- och balansräkningen, kassaflödesanalysen och noterna. Resultaträkningen ger en bild av bolagets intäkter och kostnader under året, medan balansräkningen ger en översikt över bolagets tillgångar och skulder. Kassaflödesanalysen visar hur bolagets likviditet har utvecklats under året och noterna ger en mer detaljerad förklaring till siffrorna i räkenskaperna.

 • Vilken period avser en årsredovisning?

  En årsredovisning avser alltid det senaste räkenskapsåret. Räkenskapsåret kan vara kalenderår eller ett annat valfritt 12-månadersperiod som bolaget har bestämt.

Digitalt och personligt sedan 2004

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK