Kontrola podatkowa w Szwecji – jak się przygotować i co zrobić w przypadku audytu?

Podatki w Szwecji należą do jednych z najwyższych w Europie. Dzięki temu jednak Szwedzi mogą liczyć na wysoką jakość życia zapewnioną przez państwo. Również przedsiębiorcy cieszą się korzystnymi warunkami prowadzenia działalności. Warto zatem rozliczać się zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Jak przebiega audyt podatkowy w Szwecji? Zobacz, co zrobić w przypadku kontroli.

Kto kontroluje podatki w Szwecji?

W Szwecji funkcjonuje Szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket), który odpowiada za cały obszar podatkowy tego kraju. Działający tam polscy przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę także na Konwencję między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji z 15 października 2005 roku. Akt ten reguluje kwestię uchylania się od obowiązku podatkowego czy podwójnego opodatkowania – a właściwie chroni przed takimi procederami.

Tak samo jak w Polsce, w Szwecji urzędnicy mają prawo do kontroli podatkowej obywatela lub przedsiębiorcy. Jej celem jest zwykle weryfikacja tego, czy i jak podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec urzędu oraz to, czy jego podatek został naliczony właściwie. Do tej wizyty należy się odpowiednio przygotować – zwykle urząd zawiadamia o audycie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Na czym polega kontrola podatkowa w Szwecji?

Jeśli polski przedsiębiorca działa na terenie Szwecji dłużej niż przez pół roku (183 dni), musi przestrzegać tych samych przepisów podatkowych co osoba mieszkająca na stałe w tym kraju. Zyskuje bowiem wówczas status rezydenta podatkowego. Wiąże się to również z licznymi formalnościami w szwedzkim urzędzie skarbowym. Prawidłowość prowadzenia działalności i rozliczania jej w każdej chwili można skontrolować. Taki audyt zwykle odbywa się w siedzibie kontrolowanego i powinien on udostępnić przedstawicielowi urzędu całą potrzebną dokumentację.

W trakcie kontroli Skatteverket sprawdza m.in. to, czy informacje podane przez Ciebie w deklaracji są prawdziwe (o każdej zmianie w zakresie danych firmy masz obowiązek od razu powiadamiać urząd). Sprawdzeniu podlegają również dokumenty, na podstawie których składasz zeznanie podatkowe.

Co do zasady, taki audyt ma charakter poufny, jednak jego wyniki będą dostępne publicznie na stosownych stronach urzędu. Jego pracownicy mogą zażądać również danych dotyczących Twoich kontrahentów. Jako przedsiębiorca możesz spodziewać się kontroli dotyczącej w zasadzie dowolnego okresu swojej działalności.

Kogo kontroluje szwedzki urząd skarbowy?

Skatteverket może wziąć pod lupę zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje. Kontroli podlegają:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • osoby fizyczne, które złożyły wniosek o rejestrację VAT lub jako pracodawcy,
 • wszystkie inne osoby fizyczne, które złożyły wniosek podatkowy.

Jakie dokumenty należy przygotować do kontroli?

Audyt Szwedzkiego Urzędu Podatkowego może obejmować m.in.:

 • zestawienia dochodów pracowników firmy,
 • rachunki i inne dokumenty składające się na podstawę opodatkowania przedsiębiorstwa,
 • raporty VAT i oświadczenia o odprowadzanych składkach.

Co ważne, jeśli z jakichś powodów przedsiębiorca nie chce udostępnić urzędnikowi konkretnych dokumentów, np. ze względu na ich poufność, powinien poinformować o tym wprost. Oczywiście audytor wciąż może żądać ich okazania, ale w tym przypadku kontrolowany ma prawo odwołać się do sądu administracyjnego z wnioskiem o zwolnienie z tego obowiązku.

Szwedzki audyt podatkowy krok po kroku

Jeśli Skatteverket zechce przeprowadzić kontrolę w Twoim przedsiębiorstwie, powinieneś otrzymać o tym oficjalne zawiadomienie. Dzięki temu wspólnie z urzędnikami będziecie mogli ustalić termin oraz miejsce audytu. Będziesz mieć także czas, aby zgromadzić całą wymaganą dokumentację.

Krok 1: Zawiadomienie o kontroli podatkowej

W liście z urzędu skarbowego powinny się znaleźć takie informacje, jak:

 • imię i nazwisko osoby, której dotyczy kontrola,
 • cel kontroli,
 • nazwiska audytorów, którzy przeprowadzą kontrolę,
 • imię i nazwisko osoby, która wydała decyzję o audycie.

Pamiętaj, że urzędnicy nie chcą mocno ingerować w Twoją działalność. Zdarza się nawet, że kontrola podatkowa jest realizowana poza siedzibą firmy, w biurze urzędnika. Wszystko zależy od charakteru sprawy i specyfiki pracy kontrolowanego. Przedsiębiorca może również sam poprosić o spotkanie na swoim terenie.

Krok 2: Realizacja audytu przez urzędnika

Audytor będzie zainteresowany przede wszystkim weryfikacją dokumentów związanych z działalnością firmy. Czasem może chcieć zabrać je do kontroli w urzędzie. Wówczas powinien wystawić Ci dokument potwierdzający ten fakt. Oczywiście cała dokumentacja wróci do Ciebie po zakończeniu procesu.

Poza rachunkami audytor może kontrolować stan kas fiskalnych oraz innego sprzętu technicznego. Ma też prawo zajrzeć do konkretnych pomieszczeń w siedzibie firmy.

Podczas kontroli jako przedsiębiorca powinieneś:

 • udostępnić wszystkie wymagane dokumenty,
 • zadbać o bezproblemowy dostęp audytora do pomieszczeń,
 • zapewnić mu dostęp do sprzętu komputerowego w firmie, jeśli zajdzie taka konieczność,
 • zorganizować audytorowi miejsce do pracy,
 • być dyspozycyjnym, jeśli audytor będzie potrzebował pomocy lub zechce otrzymać konkretne informacje.

Krok 3: Podsumowanie kontroli podatkowej

Może się okazać, że kontrola zmusi Skatteverket do zmiany Twojego podatku i przeliczenia go na nowo. Otrzymasz wówczas oficjalne zawiadomienie o takiej decyzji, od której oczywiście będziesz mógł się odwołać.

Jeśli natomiast audyt nie wykaże uchybień, pismo z urzędu będzie zawierało komunikat o tym, że audyt został zakończony, ale nie zmienia on nic w Twojej dotychczasowej deklaracji podatkowej.

Czy można odmówić współpracy w ramach audytu podatkowego?

Wymienione wyżej obowiązki przedsiębiorcy związane z kontrolą podatków są regulowane szwedzkim prawem. Jeśli odmówi on współpracy w tym zakresie, może otrzymać nakaz dostarczenia dokumentów do Skatteverket. Urząd ten może także wystąpić do sądu administracyjnego z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów. W efekcie firma zostanie zmuszona do przekazania fiskusowi stosownej dokumentacji.

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK