Biznes w Szwecji: Jak skutecznie zarządzać finansami swojej firmy, aby maksymalizować zyski i minimalizować podatki

Wielu emigrantów decyduje się nie tylko na zatrudnienie u szwedzkich pracodawców, lecz także założenie własnej firmy w tym kraju. Przed podjęciem pierwszych kroków warto sprawdzić, jakie działania można podjąć, by zmaksymalizować zyski i zminimalizować ponoszone koszty. Jak optymalizować finanse firmy w Szwecji?

Szwedzki podatek dochodowy

Każda szwedzka firma jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego. Składa się on z części krajowej i lokalnej (podatek gminny i regionalny). Wysokość tej opłaty nie jest więc stała. Zależy nie tylko od uzyskiwanych dochodów, lecz także regionu, w którym znajduje się firma. Tabele podatkowe w całym kraju wahają się od 29 do 40 % (podatek realny wynosi od 8% do 55 % w zależności od miejsca zamieszkania oraz wysokości osiągniętego dochodu). Przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłacania ich raz w miesiącu. Na koniec roku podatkowego są one rozliczane.

W przypadku osób prawnych podatek dochodowy jest natomiast jednolity i wynosi 20,6%. Podstawą tej opłaty dla szwedzkich firm jest kwota dochodu uzyskanego w danym roku. Przedsiębiorca szacuje tą wartość podczas rejestracji firmy. Urząd wylicza zaliczki na podatek dochodowy na podstawie przedstawionej kwoty. Jeśli oszacowany zysk okazał się większy niż ten zadeklarowany, nadpłacona suma zostanie zwrócona po złożeniu rocznego rozliczenia. W odwrotnym przypadku przedsiębiorca musi dopłacić brakującą kwotę.

Wstępną deklarację podatkową można również skorygować w trakcie trwania roku podatkowego. Nie jest to jednak możliwe w przypadku deklaracji właściwej.

Podatki VAT w Szwecji

Przedsiębiorcy działający w Szwecji muszą liczyć się również z koniecznością opłacania podatku VAT. Przyjmuje on różne wartości, w zależności od rodzaju dóbr i usług. Stawka podstawowa wynosi 25%. Istnieje również VAT 12% dla żywności, hoteli i cateringu oraz 6%, który obejmuje usługi transportowe czy książki. W Szwecji niektóre dobra i usługi są całkowicie zwolnione z podatku. Mowa tu o lekach czy transporcie międzynarodowym.

Wpis do rejestru VAT musi zostać dokonany nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem działalności. Jest to obowiązek dla firm, które importują i eksportują towary z odprawą celną w Szwecji, zajmują się transportem przez teren Szwecji lub świadczą usługi związane z nieruchomościami. Inne przedsiębiorstwa także mogą stać się płatnikami VAT, jednak jest to dobrowolne i zależne od rodzaju podejmowanych działań. Wpis do rejestru VAT może być dokonany przez internet.

Zarządzanie ponoszonymi kosztami

Wszystkie koszty ponoszone przez firmę zarejestrowaną w Szwecji powinny być dokładnie udokumentowane. Przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wystawiania faktur i gromadzenia ich przez kolejne lata. Większość osób decyduje się na korzystanie z pomocy specjalistów – księgowych. Profesjonaliści czuwają nad kompletnością i poprawnością dokumentów. Zajmują się również rozliczaniem operacji podejmowanych przez firmę w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Skorzystanie z pomocy księgowego pozwala nie tylko na uporządkowanie realizowanych operacji i ich poprawne rozliczanie, lecz także wypracowanie rozwiązań, które umożliwią zmniejszenie ponoszonych kosztów w kolejnych miesiącach. W Szwecji istnieje bowiem wiele ulg i odliczeń skierowanych zarówno do przedsiębiorców, jak i pracowników.

Podatki związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa

W Szwecji podatki różnią się nie tylko w zależności od uzyskiwanych dochodów, lecz także formy prowadzonej firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej podatki wahają się od 8 do 55%. Spółki płacą podatek ujednolicony – 20,6%. Nie można zapominać również o stawkach VAT, zależnych od wartości i rodzaju sprzedawanych towarów i usług. Jeśli dana osoba zatrudnia pracowników, jest zobowiązana również do zapłaty podatku pracowniczego. Wynosi on od 8 do 55% wynagrodzenia brutto.

Podatki a maksymalizacja zysków

W Szwecji obowiązuje wiele podatków, które stanowią duży koszt dla przedsiębiorcy. Z tego powodu wiele osób podejmuje działania, które mają za zadanie zmaksymalizować zyski i zminimalizować ponoszone wydatki.

Wśród najpopularniejszych sposobów optymalizacji podatkowej warto wyróżnić:

  • korzystanie z ulg podatkowych – wymagają one potwierdzenia ponoszonych kosztów, m.in. poprzez przekazanie zebranych faktur i paragonów. Ulgi uwzględnia się w rocznym zeznaniu składanym do szwedzkiego Urzędu Skarbowego. Niektóre z nich obowiązują jedynie w przypadku konkretnych kwot, a inne wygasają po upływie określonego czasu. Firmy mogą skorzystać m.in. z odliczeń z tytułu działalności naukowej czy rozwoju,
  • wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności – na wysokość ponoszonych kosztów w dużej mierze wpływa forma prowadzonej działalności i sposób jej opodatkowania. Przed założeniem firmy warto skonsultować się ze specjalistą i sprawdzić, jaka opcja będzie najkorzystniejsza w danym przypadku,
  • odpowiednie zarządzanie środkami z inwestycji – szwedzkie prawo sprzyja podejmowaniu różnego rodzaju inwestycji przez przedsiębiorców. Zgodnie z nim możliwe jest całkowite ominięcie podatku m.in. od sprzedaży spółki w sytuacji, gdy środki pozyskane w ten sposób zostaną wykorzystane w celach związanych z prowadzeniem firmy. Szwecja podpisała również liczne umowy o braku podwójnego opodatkowania w innych państwach, co ułatwia transakcje między firmami z siedzibami w różnych krajach,
  • obserwacja zmian w prawie – jakiekolwiek zmiany w prawie związanym z podatkami mogą wpływać na zwiększenie lub zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę. Z tego powodu tak ważne jest obserwowanie sytuacji i dostosowywanie formy prowadzonej działalności do nowych przepisów.

Dobrym pomysłem okazuje się skorzystanie z pomocy specjalistów w zakresie optymalizacji podatkowej. Takie osoby są w stanie przeanalizować sytuację danej firmy i zaproponować przedsiębiorcy rozwiązania, które pozwolą na zminimalizowanie ponoszonych kosztów. Warto korzystać z pomocy księgowych specjalizujących się w prawie szwedzkim, które znacznie różni się od tego polskiego.

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK