Podatek VAT w Szwecji

Podobnie jak w wielu innych krajach, przedsiębiorcy prowadzący biznesy na terenie Szwecji są zobowiązani do rozliczania podatku VAT. Zgodnie z przepisami unijnymi poszczególne państwa mają pewną dowolność w kwestii ustalania wysokości stawek i szczegółów ich rozliczania. Jeśli więc planujesz prowadzić firmę w Szwecji, sprawdź, co musisz wiedzieć o tamtejszym podatku VAT.

Szwecja – VAT i jego charakterystyka

Podatek VAT w Szwecji doliczany jest do transakcji firmowych zarówno związanych ze sprzedażą, jak i wypłatą własną. Stawka nie zawsze jest taka sama. Jej wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Niektóre branże mogą liczyć na całkowite zwolnienie z podatku.

Wysokość stawek VAT w Szwecji prezentuje się następująco:

 • stawka podstawowa – 25%,
 • stawka zredukowana – 12%, co dotyczy artykułów spożywczych, usług hotelowych oraz rękodzieła,
 • stawka niska – 6%, która obowiązuje wydarzenia kulturalne, prasę, książki itp.,
 • stawka zerowa – 0% dotyczy leków wydawanych na receptę lub sprzedawanych szpitalom, a także usług poligraficznych i związanych z produkcją czasopism dla organizacji nienastawionych na zysk, ponadto obejmuje wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy transport pasażerski.

Aby obliczyć należny podatek VAT w Szwecji, podobnie jak w Polsce i innych krajach, należy dokonać odpowiednich kalkulacji. Sprzedaż realizowana w ramach operacji firmowych skutkuje naliczeniem VAT-u należnego, a kupno – VAT-u naliczonego. Różnice pomiędzy nimi należy odprowadzić do szwedzkiego urzędu skarbowego – Skatteverket.

Naliczony szwedzki VAT można odliczyć od kosztów, gdy zakupy dotyczyły towarów lub usług nieodzownych do prowadzenia działalności. Istnieją jednak pewne wyjątki, takie jak np. samochody osobowe.

Deklaracja VAT w Szwecji

Rozliczenia VAT w Szwecji dokonuje się oparciu o właściwą do tego celu deklarację podatkową (Mervärdesskatt – tzw. moms). Składa się ją w odpowiednim dla lokalizacji firmy urzędzie skarbowym – Skatteverket.

W tym kontekście najważniejsza jest wielkość przedsiębiorstwa, ponieważ od niej zależy częstotliwość sporządzania takiego dokumentu. Zgodnie z przepisami:

 • raz w roku, raz na trzy miesiące lub raz na miesiąc deklarację składają małe firmy, których obrót mieści się w granicach 1 mln SEK (takie podmioty mają wolny wybór),
 • raz na trzy miesiące bądź raz na miesiąc rozliczają się średnie firmy, których obrót oscyluje w zakresie 1–40 mln SEK,
 • raz na miesiąc muszą to robić duże firmy, których obrót wynosi ponad 40 mln SEK.

Dokumenty należy złożyć do 12. dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowią średnie przedsiębiorstwa, które mają na to czas do 26. dnia każdego miesiąca.

Wpis do rejestru VAT w Szwecji

W Szwecji można zarejestrować się jako płatnik VAT w dwóch formach: elektronicznej oraz papierowej. Pierwsza opcja polega na zalogowaniu się w systemie urzędu skarbowego na stronie skatteverket.se. Tradycyjna wersja wymaga pobrania i wypełnienia formularza SKV 4620, a następnie dostarczenia go bezpośrednio do najbliższego oddziału Skatteverket.

Wpis do rejestru jest wymagany, gdy przedsiębiorca działający w Szwecji:

 • przemieszcza towary nieodzowne do prowadzenia działalności do innego kraju UE bez zmiany właściciela towaru,
 • sprzedaje towary lub usługi do innych krajów UE,
 • sprzedaje towary lub usługi do krajów spoza UE.

Wpisu należy dokonać przynajmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem działalności, chyba że wszyscy klienci firmy figurują w szwedzkim rejestrze VAT. Obowiązkiem płatnika VAT w Szwecji jest także wystawianie faktur.

Faktury VAT w Szwecji – co muszą zawierać?

Faktury VAT zgodnie ze szwedzkimi przepisami muszą zawierać określone informacje, aby były uznane za ważne. Powinny obejmować poniższe dane:

 • data wystawienia,
 • niepowtarzalny numer seryjny,
 • nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy,
 • liczba i rodzaj towarów lub zakres i rodzaj usług,
 • data sprzedaży,
 • data płatności – jeśli można ją ustalić i jeśli różni się ona od daty faktury,
 • podstawa opodatkowania dla każdej stawki VAT lub zwolnienia z niej,
 • cena netto,
 • obniżki cen lub rabaty, które nie stanowią części ceny jednostkowej,
 • stawka VAT,
 • podatek VAT.

W niektórych sytuacjach dopuszczalne jest wystawienie  faktury uproszczonej. Można to zrobić, jeśli wartość sprzedaży wynosi mniej niż 4 000 SEK z VAT. Można skorzystać z tej możliwości również wtedy, gdy praktyka handlowa w danym sektorze, praktyka administracyjna lub warunki techniczne wystawiania faktur powodują utrudnienia w sporządzeniu pełnej wersji dokumentu.

Faktura uproszczona powinna zawierać:

 • datę wystawienia (datę faktury),
 • dane identyfikacyjne sprzedawcy,
 • określenie, jakiego rodzaju towar został dostarczony lub jaka usługa została wykonana,
 • stawka VAT,
 • podatek VAT.

Szwedzkie faktury należy przechowywać przez siedem lat.

Szukasz specjalistów, którzy wesprą Cię w prowadzeniu biznes w Szwecji? Skontaktuj się z nami. Pomogliśmy już wielu przedsiębiorcom rozwinąć firmę w tym kraju. Specjalizujemy się w księgowości i podatkach. Świadczymy usługi doradcze i występujemy jako przedstawiciele podatkowi – sprawdź, dlaczego warto z nami współpracować!

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK