Wpis do szwedzkiego rejestru VAT

Jeśli wysyłasz towary do klientów w Szwecji, warto sprawdzić, czy obowiązuje Cię rejestracja do szwedzkiego VAT-u. Obowiązek podatkowy dotyczy wszystkich firm, które prowadzą działalność na terenie tego kraju. Zobacz, jak wygląda procedura rejestracyjna i kto ma obowiązek wziąć w niej udział.

Rejestracja do VAT-u w Szwecji – co trzeba wiedzieć?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Szwecji, którzy mieszkają na terenie kraju, są zobowiązani do opłacania stosownych podatków zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami fiskalnymi. Niewywiązywanie się z tego obowiązku w terminach ustalonych przez szwedzki urząd skarbowy grozi konsekwencjami finansowymi. Oprócz karnych odsetek można narazić się między innymi na utratę możliwości odliczenia podatku VAT, dodatkowe kontrole lub sankcje w postaci kary grzywny.

Osoby, które uzyskują dochody zarówno w Polsce, jak i w Szwecji, powinny zapoznać się z aktami prawnymi regulującymi stosunek pomiędzy tymi krajami w kwestii rozliczania podatków.

Podstawowym dokumentem jest Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Został on wydany 19 listopada 2004 roku i reguluje wszystkie kwestie związane z obowiązkiem podatkowym wobec obu krajów.

Dzięki podjętym ustaleniom uzyskane przez przedsiębiorców dochody nie ulegają podwójnemu opodatkowaniu, a obowiązek podatkowy w Szwecji jest spełniany w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

VAT w Szwecji – czym się charakteryzuje?

Podatki w Szwecji dotyczące przedsiębiorców stanowią podstawowy koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Należy odprowadzać je cyklicznie według określonych stawek i w terminach ustalonych przez urząd podatkowy w Szwecji, czyli Skatteverket. Rodzaj i wysokość podatków zależą od formy prawnej i charakteru prowadzonej działalności, a także od obrotów osiągniętych w danym roku podatkowym. Istotne jest również to, czy szwedzki przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Wpis do rejestru VAT w Szwecji skutkuje koniecznością naliczania i odprowadzania właściwej kwoty od dystrybuowanych towarów i świadczonych usług. Drugą powinnością jest rejestrowanie zakupów na rzecz działalności przedsiębiorstwa i wypłat własnych z firmy.

Wpis do szwedzkiego rejestru VAT można przeprowadzić na dwa sposoby – elektronicznie i w wersji papierowej. Pierwsza metoda wymaga zalogowania się w systemie urzędu skarbowego na stronie skatteverket.se. Korzystając z tradycyjnej formy wpisu, należy pobrać i wypełnić formularz SKV 4620, a następnie dostarczyć go do najbliższego oddziału Skatteverket.

Kiedy wpis do szwedzkiego rejestru VAT jest konieczny?

Podatek VAT dotyczy przedsiębiorców ze Szwecji prowadzących biznes w tym kraju. Ale czy tylko? Nie, ponieważ w niektórych przypadkach wpis do szwedzkiego rejestru VAT obejmuje także firmy zagraniczne.

Takie podmioty powinny się zarejestrować w Szwecji, jeśli w ramach swojej działalności prowadzą:

  • import towarów do Szwecji,
  • eksport towarów ze Szwecji,
  • handel towarami na terenie Szwecji,
  • wewnątrzwspólnotową sprzedaż lub zakup towarów z innego kraju UE,
  • magazyn konsygnacyjny służący do sprzedaży zmagazynowanych towarów lokalnym klientom,
  • sprzedaż towarów przez internet konsumentom w Szwecji – po przekroczeniu limitu sprzedaży w wysokości 10 000 euro.

Przedsiębiorca powinien dokonać wpisu do szwedzkiego rejestru VAT co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem działalności. Nie jest to wymagane, jeśli wszyscy klienci firmy figurują w omawianym rejestrze VAT.

Firmy, które podlegają temu obowiązkowi, muszą prowadzić również stosowną dokumentację. Przy sprzedaży płatnik VAT-u jest zobowiązany do wystawienia faktury, na której zostanie uwzględniony procent podatku, ponieważ tylko wtedy możliwe jest jego późniejsze odliczenie.

Szwedzka deklaracja podatkowa

Wpis do szwedzkiego rejestru VAT wiąże się także z koniecznością składania Mervärdesskatt (tzw. moms), czyli szwedzkiej deklaracji podatkowej. Jest to obowiązkiem wszystkich przedsiębiorców wpisanych do rejestru. Dotyczy każdej transakcji, do której doliczana jest odpowiednia stawka VAT obowiązująca daną branżę. Rozliczenie następuje co miesiąc, co trzy miesiące lub co roku. Cykl rozliczeń jest zależny od wielkości firmy i jej rocznych obrotów.

Szwedzki system podatkowy przewiduje, że:

  • małe firmy, których obrót mieści się w granicach 1 mln SEK, rozliczają się z VAT-u raz w roku, raz na 3 miesiące lub raz na miesiąc,
  • średnie firmy, których obrót zawiera się w przedziale 1–40 mln SEK, składają deklarację raz na trzy miesiące bądź raz na miesiąc,
  • duże firmy, których obrót wynosi ponad 40 mln SEK, muszą składać deklarację raz w miesiącu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat przepisów podatkowych obowiązujących w Szwecji? Planujesz zlecić reprezentację w tym kraju lub potrzebujesz usług doradczych? Skontaktuj się z nami. Jesteśmy specjalistami od szwedzkich podatków i księgowości, dlatego z przyjemnością Ci pomożemy. Przejrzyj naszą ofertę i poznaj szczegóły.

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK