Podatki dochodowe w Szwecji: Jakie są stawki i zasady obliczania? 

W każdym kraju podatki są wyliczane w zupełnie inny sposób. Zależą one od obowiązującego prawa, a także rodzaju działalności prowadzonej przez daną osobę. Ile wynosi podatek dochodowy w Szwecji? Jak prawidłowo go obliczyć? 

Jak działa szwedzki system podatkowy? 

Szwedzki system podatkowy działa zupełnie inaczej niż ten obowiązujący w Polsce. Obejmuje on wszystkie osoby, które są rezydentami podatkowymi tego kraju, czyli: 

  • przebywają w nim przez minimum 6 miesięcy bez przerw,  
  • Szwecja jest ich centrum życiowym lub mają tam stałe miejsce zamieszkania i pracy.  

Wysokość podatków zależy od prowadzonej formy działalności gospodarczej i obrotów firmy, a także tego, czy firma zatrudnia pracowników. 

W Szwecji osoby prawne oraz właściciele spółek muszą opłacać podatek dochodowy wynoszący 20,6% zysków przedsiębiorstwa. W przypadku firm zajmujących się sprzedażą towarów i usług obowiązuje też VAT – 6%, 12% lub 25%. Szwedzcy pracodawcy muszą opłacić podatek dochodowy pracownika. 

Podatek krajowy i lokalny 

Na podatek dochodowy w Szwecji składa się opłata lokalna i krajowa. Zależą one od wysokości dochodów. Jeśli wynoszą one nie więcej niż 598 500 SEK, podatek lokalny jest równy 10-35% dochodów, a krajowy – 0%. Przy wyższych zarobkach opłata krajowa rośnie do 20%.  W Szwecji podatek dochodowy może więc wynosić od 30 do 55%, w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów. Jest to wartość wyższa niż ta, która obowiązuje w Polsce. 

Istnieje również podatek SINK, który wynosi 25%. Obowiązuje on osoby, które nie są szwedzkimi rezydentami i przebywają na terytorium Szwecji przez maksymalnie 183 dni w okresie 12-stu miesiecy. W takiej sytuacji pracownik nie może otrzymać zwrotu podatku i uwzględnić ulg. 

W Szwecji zaliczki na podatek dochodowy są odprowadzane 12 dnia każdego miesiąca z wyłączeniem stycznia i sierpnia. W pierwszym i ósmym miesiącu roku data rozliczenia takich opłat przypada na 17 dzień miesiąca.  

Ulgi podatkowe w Szwecji 

W Szwecji można skorzystać z wielu ulg podatkowych. Niektóre z nich dotyczą osób, w przypadku których co najmniej 90% dochodu pochodzi z tego kraju. Tacy pracownicy mogą odliczyć koszty zakwaterowania, dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania oraz wydatki związane z kredytami i podróżami służbowymi. Istnieją również ulgi z tytułu czasu przepracowanego w Szwecji, podwójnego gospodarstwa domowego i dochodu. 

Inne ulgi przysługujące osobom pracującym w Szwecji to: 

  • koszty związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne opłacanymi w Polsce, 
  • koszty związane z zakupem odzieży ochronnej niezbędnej do pracy – ulga ta nie dotyczy ubrań roboczych, 
  • koszty kształcenia niezbędnego do utrzymania danego stanowiska w Szwecji, 
  • koszty zakwaterowania – dotyczą one pracowników tymczasowych zatrudnionych w szwedzkich firmach. Skorzystanie z tej ulgi jest możliwe po przedstawieniu dowodów dokonania opłaty za czynsz i media, 
  • koszty wyżywienia – ulga ta dotyczy tymczasowych szwedzkich pracowników, 
  • koszty zakupu narzędzi i aparatury niezbędnych do pracy – nie dotyczy komputerów i telefonów komórkowych. 

Warto pamiętać również o tym, że cudzoziemcy, którzy pracują w Szwecji, przez pierwsze 5 lat mogą korzystać z ulgi podatkowej dla 25% uzyskiwanej wypłaty. Dotyczy ona także składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawcę. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy czas korzystania z ulgi jest skracany do 3 lat. 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Osoby prawne podlegają nieco innym zasadom niż osoby fizyczne. W ich przypadku szwedzki podatek dochodowy wynosi 20,6% zysku firmy. Zaliczki na podatek dochodowy są wyliczane na podstawie szacunkowego dochodu podanego na początku kolejnego roku podatkowego. Należy odprowadzać je raz w miesiącu. 

Rozliczanie podatków od dochodów ze Szwecji w Polsce 

Wielu Polaków pracuje w Szwecji tymczasowo, w celu zaoszczędzenia większej sumy pieniędzy. Obecnie pomiędzy krajami istnieją specjalne umowy, które regulują zasady opodatkowania wynagrodzenia pobieranego w dwóch różnych państwach. Zgodnie z nimi dochody uzyskiwane w Szwecji nie są opodatkowane w Polsce – nie dochodzi do podwójnego naliczenia podatków. Jeśli jednak dana osoba zarabia również w Polsce, musi ona odprowadzać podatki od polskiej części dochodów. Następuje to w wyniku złożenia deklaracji PIT. Uwzględnia się w niej również dochody zagraniczne, jednak nie podlegają one opodatkowaniu. 

Deklaracje podatkowe w Szwecji 

W Szwecji, podobnie jak w Polsce, wypełnia się również coroczną deklarację podatkową. Zawiera ona wszystkie informacje o dochodzie, kosztach poniesionych w danym roku podatkowym i przysługujących ulgach. Szwedzkie firmy w okresie od 19 marca do 15 kwietnia otrzymują specjalny dokument Inkomstdeklaration 1, wystawiany przez Urząd Podatkowy – Skatteverket. Pismo to musi zostać odpowiednio wypełnione i złożone najpóźniej do 2 maja. Można to zrobić osobiście lub przez stronę internetową szwedzkiego urzędu. 

Jeśli pracownik nie otrzyma dokumentu Inkomstdeklaration 1 z urzędu, musi on upomnieć się o jego wystawienie. Nierozliczenie deklaracji w wymaganym terminie jest bowiem niezgodne z prawem. W sytuacji, gdy dana osoba nie otrzymała pisma, powinna skontaktować się z urzędem i wypełnić specjalny formularz na stronie. 

Podatek dochodowy w Szwecji – podsumowanie 

Podatek dochodowy w Szwecji zależy nie tylko od uzyskiwanych dochodów, lecz także od formy prowadzonej działalności. Jest on wyliczany indywidualnie, w inny sposób dla podmiotów fizycznych i prawnych. Nie bez znaczenia jest też to, czy dana firma zatrudnia pracowników. Osoby uzyskujące przychody w Szwecji nie muszą rozliczać ich ponownie w Polsce. W przypadku dochodów ze Szwecji nie występuje bowiem ponowne opodatkowanie. 

Podatek dochodowy dotyczy wszystkich osób, które mieszkają i pracują w Szwecji. Składki są opłacane raz w miesiącu, a na koniec roku podatkowego dochodzi do ich rozliczenia i zwrotu ewentualnej nadwyżki lub dopłacenia różnicy. 

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK