Ulgi podatkowe w Szwecji: Jakie możliwości oszczędności oferuje szwedzki system podatkowy?

W Szwecji, podobnie jak w Polsce, podatnicy mogą skorzystać z różnego rodzaju ulg obniżających należny podatek. Dotyczą one ponoszonych wydatków, zwłaszcza tych związanych z wykonywaną pracą. Jakie ulgi oferuje szwedzki system podatkowy? Kto może z nich skorzystać?

System podatkowy dla osób, które nie są rezydentami w Szwecji

W Szwecji rozliczenia rezydentów i nierezydentów przebiegają w zupełnie inny sposób. W przypadku osób, które nie wystąpiły z wnioskiem o przyznanie rezydentury, warunki opodatkowania są jednolite – podatek wynosi 25%. Rozliczenie następuje poprzez złożenie informacji o dochodach i zapłaconym podatku w szwedzkim Urzędzie Skarbowym. Osoby, które nie są rezydentami tego kraju, nie mogą skorzystać z ulg. Są one dostępne jedynie dla obywateli i osób w trakcie rezydentury – wymagają wybrania ogólnych zasad opodatkowania.

Skorzystanie z ulg jest możliwe także w sytuacji, gdy przez cały rok dana osoba rozliczała się na zasadach SINK (dla nierezydentów), ale na koniec okresu podatkowego złożyła deklarację Inkomstdeklaration 1 (dla rezydentów).

Jakie ulgi podatkowe są dostępne w Szwecji?

Osoby zarabiające w Szwecji mogą skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych. Najważniejsze z nich to:

 • pełna ulga podstawowa dla wszystkich osób, w przypadku których co najmniej 90% dochodów pochodzi ze Szwecji,
 • odliczenie diet za pierwsze 30 dni pobytu w Szwecji i kosztów mieszkaniowych – ulga ta dotyczy osób pracujących w tym kraju jedynie tymczasowo,
 • odliczenie kosztów związanych z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego,
 • ulga na podróże pomiędzy Polską a Szwecją,
 • ulga od kosztów ponoszonych w związku z odpisaniem odsetek od kredytu hipotecznego,
 • odliczenie dojazdów do pracy na terenie Szwecji,
 • odliczenie wyjazdów służbowych,
 • odliczenie kosztów związanych z zakupem odzieży ochronnej, z wyłącznie odzieży roboczej,
 • odliczenie kosztów kształcenia niezbędnego do utrzymania konkretnego stanowiska pracy w Szwecji,
 • ulga na wyżywienie – dotyczy tymczasowych pracowników,
 • ulga na zakup narzędzi i aparatury niezbędnej do pracy – z wyłączeniem komputerów i telefonów komórkowych,
 • ulga z tytułu opłacania składek ZUS.

Istnieje również opcja odliczenia kosztów związanych z pracą w Szwecji. Maksymalna kwota wynosi wówczas 5000 SEK. Takie wydatki trzeba jednak odpowiednio uargumentować, pokazując zebrane paragony, rachunki lub faktury.

Ulga na dojazdy do pracy i wyjazdy służbowe

Jedną z najczęściej wybieranych ulg jest ta związana z kosztami dojazdów do pracy. Dotyczy ona zarówno osób, które podróżują samochodem, jak i pociągiem czy komunikacją miejską. Aby skorzystać z tej ulgi, konieczne jest udowodnienie ponoszonych wydatków. Należy więc gromadzić faktury za paliwo, paragony z bramek na autostradach czy bilety autobusowe.

Aby skorzystać z tej ulgi, droga z domu do pracy musi wynosić co najmniej 20 km w przypadku autobusów i 50 km, jeśli podróżujesz samochodem. Z odliczenia mogą skorzystać również osoby, które mieszkają na stałe w innej lokalizacji niż ta, w której znajduje się zakład pracy.

W Szwecji istnieje również odliczenie kosztów ponoszonych w związku z podróżami służbowymi. W trakcie takich wyjazdów konieczne jest gromadzenie faktur i paragonów związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniem, biletami lotniczymi i innymi przejazdami.

Ulga na podwójne gospodarstwo domowe

W Szwecji można również skorzystać z ulgi na prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego. Dotyczy to kosztów wynajmu mieszkania i wszelkich wydatków związanych z podróżami pomiędzy Szwecją a Polską. Takie wycieczki również należy dokumentować. Ulga obejmuje koszty związane z wynajmem mieszkania, wykorzystywanymi mediami czy biletami kolejowymi, promowymi, autobusowymi i lotniczymi. Trzeba jednak pamiętać, że do skorzystania z odliczenia konieczne jest zachowanie odpowiedniej częstotliwości wyjazdów. Nie mogą one odbywać się częściej niż raz na tydzień.

Ulga na kształcenie w Szwecji

W Szwecji można skorzystać również z ulgi związanej z kosztami kształcenia w celu zachowania danego stanowiska. Takie odliczenie obowiązuje jednak tylko w sytuacji, gdy dodatkowe szkolenia czy kursy są niezbędne do utrzymania konkretnej, już zdobytej pracy, np. w związku ze zmieniającymi się przepisami lub wygasającymi uprawnieniami. Z ulgi tej nie można skorzystać wtedy, gdy dana osoba planuje poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w celu znalezienia nowego zatrudnienia.

Dowody niezbędne do skorzystania z ulg podatkowych

Aby móc korzystać z ulg podatkowych, konieczne jest dokumentowanie ponoszonych wydatków. W tym celu warto zbierać faktury, paragony i inne potwierdzenia wydatków, np. przelewy za czynsz w miejscu zamieszkania. Takie dowody można następnie przedstawić urzędnikowi. To właśnie na ich podstawie od należnego podatku odlicza się różnego rodzaju ulgi.

Pracodawca również może wystawić potwierdzenia ponoszonych kosztów. Dotyczą one m.in. wydatków związanych z podróżami służbowymi czy wynajmem lokalu zaproponowanego przez firmę. Wszystkie dokumenty zebrane przez podatnika lub pracodawcę znacznie ułatwiają uzyskanie zwrotu podatku. Po uzyskaniu decyzji pozytywnej są one przekazywane pracownikami, na podstawie rocznego zeznania, które musi wypełnić każda osoba pracująca na terenie Szwecji.

Rozliczenie ulg podatkowych w zeznaniu rocznym

Aby uzyskać kwotę związaną z ulgami, konieczne jest wypełnienie zeznania rocznego Inkomstdeklaration 1. To w tym dokumencie uzupełnia się informacje na temat uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów, a także przysługujących ulg. Deklarację w Szwecji w dalszym ciągu wysyła się pocztą. Z tego powodu konieczne jest przygotowanie dokumentacji w dwóch egzemplarzach – włącznie z załącznikami. Terminy składania deklaracji są dokładnie regulowane przez obowiązujące przepisy. Rozliczenia złożone po wyznaczonej dacie są rozpatrywane w ciągu roku, a więc zdecydowanie dłużej niż te przekazane w terminie.

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK