Podatki od inwestycji w Szwecji: jak obliczać podatek od zysków kapitałowych?

Skandynawia słynie z wysokich podatków. Jest to widoczne między innymi w podatku od zysków kapitałowych, który w Szwecji wynosi zwykle 30%. Jak działa szwedzki system podatkowy obejmujący inwestycje i jak obliczać podatek od zysków kapitałowych?

Czym jest podatek od zysków kapitałowych?

Podatek od zysków kapitałowych (kapitalinkomstskatt lub kapitalskatt) to zbiorcza nazwa podatków płaconych od dochodów z odsetek (np. od pożyczek, papierów wartościowych), dywidend czy zysków ze sprzedaży aktywów kapitałowych. W Polsce jest on znany jako „podatek Belki”. W Szwecji zaliczamy go do podatków korporacyjnych, a jego wysokość to najczęściej 30%, choć nie zawsze. W przypadku firm nienotowanych na giełdzie, które nie są sklasyfikowane jako spółka z o.o. (aktiebolag/fåmansbolag), podatek od zysków kapitałowych jest niższy i wynosi 25%. Zyski kapitałowe są traktowane jako dochód z inwestycji.

W przypadku zysków związanych ze zbyciem udziałów posiadanych w celach biznesowych szwedzkie firmy są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Za takie zyski można uważać np. akcje notowane i nienotowane, jeśli spółka posiada akcje w ramach prowadzonej działalności (od co najmniej roku). Ze zwolnienia podatkowego mogą niekiedy korzystać również firmy z udziałami w spółkach zagranicznych.

Zyski kapitałowe, które nie są zwolnione z podatku, wliczamy do dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 20,6%.

Do opodatkowania osób prawnych wliczane są m.in. dochody z dywidendy (aktyw wypłacanych współwłaścicielom jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału), odsetki otrzymane przez firmę i dochód z tantiem.

Zasada 3:12 w Szwecji

Jeśli chodzi o współwłaścicieli w nienotowanych spółkach z o.o., którzy aktywnie działają w firmie, opodatkowanie opiera się na tzw. zasadzie 3:12, której nazwa pochodzi od Ustawy o Państwowym Podatku Dochodowym, a konkretnie art. 3 ust. 12. Obecnie zasady te znajdują się w rozdziałach 56 i 57 ustawy, lecz nazwa 3:12 jest wciąż używana. Na mocy tej zasady współwłaściciele nienotowanych firm, o których była mowa powyżej, nie tylko podlegają opodatkowaniu dywidend jako zysku kapitałowego, lecz również obowiązkowi rejestrowania ich jako dochodu z usług. Dochód z usług podlega wyższemu oprocentowaniu niż dochód z zysków kapitałowych, dlatego podatek dla współwłaścicieli może się wahać od 20% do nawet nieco ponad 50%. Na jego wysokość mają wpływ m.in. płace, struktura własności czy podatek gminny.

Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte na zlecenie Svenskt Näringsliv wynika, że Szwecja ma najwyższą stawkę podatkową w zakresie zysków kapitałowych i drugą najwyższą (po Irlandii) w zakresie podatku od dywidend. Wynika to z faktu, iż zyski kapitałowe i dywidendy w Szwecji mogą podlegać zarówno gminnemu (kommunal inkomstskatt), jak i państwowemu (statlig inkomstskatt) podatkowi dochodowemu. W 2021 r. osoba mieszkająca w Sztokholmie mogła zapłacić nawet 50% podatku.

Dla porównania w Polsce podatek od dywidend wynosi 19%, a od zysków kapitałowych 19-23%.

Jak zauważa Simon Torstensson z ekonomifakta.se, wysokość podatku od zysków kapitałowych sprawia, że niektóre inwestycje stają się nieopłacalne, co może mieć negatywny wpływ na rozwój gospodarczy. Torstensson zwraca również uwagę na to, że zagraniczni inwestorzy mają lepsze warunki niż krajowi, a równocześnie zewnętrzni inwestorzy chętniej inwestują we własnych krajach niż za granicą.

Jak obliczyć podatek od zysków kapitałowych w Szwecji?

W Szwecji mamy do czynienia z opodatkowaniem na kilku poziomach. Zyski kapitałowe lub dywidendy muszą bowiem wcześniej zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przykład:

Zysk wynosi 20 000 SEK. Po zapłaceniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 20,6% (20000*20,6/100=4120 SEK) otrzymujemy zysk 15 880 SEK. Jeśli kwota ta zostanie rozdzielona pomiędzy współwłaścicieli firmy, będzie musiała zostać ponownie opodatkowana podatkiem 30% (15880*30/100=4764 SEK) Całkowity podatek od zysku wyniesie więc 8884 SEK, czyli 44,42%.

Podatek od zysków kapitałowych dla osób prywatnych

Osoby fizyczne będące szwedzkimi rezydentami podlegają opodatkowaniu od zysków kapitałowych uzyskanych w trakcie zamieszkiwania w Szwecji. Dotyczy to bieżących dochodów z oszczędności bankowych, instrumentów finansowych, różnego rodzaju roszczeń, dywidend i zysków, np. dochodów z odsetek, zysków ze sprzedaży własności prywatnej czy dochodów z wynajmu nieruchomości.

Osoby fizyczne, które były rezydentami Szwecji, podlegają podatkowi od zysków kapitałowych (np. ze zbycia szwedzkich akcji) w okresie 10 lat po opuszczeniu kraju. Ten czas może być skrócony dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Osoby, które nie są szwedzkimi rezydentami, podlegają opodatkowaniu od szwedzkich dochodów źródłowych, takich jak zyski kapitałowe ze szwedzkich nieruchomości. W przypadku sprzedaży nieruchomości i mieszkań stawka podatkowa wynosi 22%. Zysk z akcji notowanych jest opodatkowany podatkiem w wysokości 30%, natomiast w przypadku akcji nienotowanych zapłacimy 25%. Z kolei zyski ze sprzedaży majątku osobistego są opodatkowane, jeśli przekraczają 50 000 SEK rocznie.

Biuro rachunkowe od szwedzkich podatków

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w szwedzkim systemie podatkowym. Służymy profesjonalnym wsparciem w każdej sprawie związanej z podatkami od zysków kapitałowych i innymi podatkami korporacyjnymi. Jesteśmy polskim biurem, które wspiera przedsiębiorców prowadzących działalność w Szwecji. Nasza siedziba znajduje się w Sztokholmie, lecz pomagamy klientom z całego kraju. Pomożemy obliczyć wysokość podatku, a także doradzimy najlepsze rozwiązania podatkowe dla Twojej firmy. Zajmujemy się m.in. księgowością, kadrowością, doradztwem podatkowym i biznesowym, wsparciem polskich pracowników w Szwecji oraz reprezentowaniem klientów przed urzędami. Z nami nie musisz znać biegle szwedzkiego, by prowadzić odnoszącą sukcesy firmę w Szwecji!

Źródła:

https://taxsummaries.pwc.com/sweden/corporate/income-determination

https://taxsummaries.pwc.com/sweden/individual/income-determination

https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skatt-pa-foretagande-och-kapital/kapitalskatt/

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK