Podatki od nieruchomości w Szwecji: jak oblicza się wartość nieruchomości i ile wynoszą podatki?

Właściciele domów, lokali i budynków mieszkalnych w Szwecji muszą się liczyć z koniecznością płacenia podatków od nieruchomości. Ich kwota różni się w zależności od rodzaju budynku i wyliczana jest na podstawie wartości nieruchomości. Sprawdź, czym jest podatek katastralny w Szwecji i jak obliczać podatki.

Czym jest podatek katastralny?

W Polsce mamy obecnie do czynienia z podatkiem od nieruchomości, którego wysokość zależy od powierzchni lokalu. W wielu europejskich krajach, w tym w Szwecji, występuje natomiast podatek katastralny, który ustala się na podstawie wartości nieruchomości. Im większa wartość mieszkania, domu czy lokalu, tym większy podatek będziemy mieli do zapłacenia.

Na wartość nieruchomości wpływają m.in.:

  • lokalizacja,
  • metraż,
  • rodzaj budynku,
  • stan techniczny,
  • stan prawny,
  • zastosowane rozwiązania (np. smart home, fotowoltaika).

Wyceną wartości nieruchomości zajmuje się rzeczoznawca majątkowy reprezentujący gminę. Za ustalanie wysokości podatku odpowiadają natomiast urzędy gmin, które dokonują obliczeń na podstawie map i ustalonych przeliczników.

Ile wynoszą podatki od nieruchomości w Szwecji?

Podatki od nieruchomości w Szwecji dla domów jednorodzinnych wynoszą 0,75% szacowanej wartości nieruchomości podlegającej opodatkowaniu, ale kwota podatku nie może przekroczyć maksymalnej kwoty, która zmienia się w każdym roku:

  • rok dochodowy 2021 r. (zeznanie podatkowe złożone w 2022 r.) – 8524 SEK,
  • rok dochodowy 2022 r. (zeznanie podatkowe złożone w 2023 r.) – 8874 SEK,
  • rok dochodowy 2023 r. (zeznanie podatkowe złożone w 2024 r.) – 9287 SEK.

Dom jednorodzinny

Ta sekcja dotyczy domów jednorodzinnych wolnostojących, domów szeregowych czy domów wczasowych. Za nieruchomość jednorodzinną uważa się również grunt niezabudowany przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Właściciele domów jednorodzinnych są zobowiązani do uiszczania gminnego podatku od nieruchomości (kommunal fastighetsavgift). Z dniem 1 stycznia 2008 roku zniesiono państwowy podatek od nieruchomości (statlig fastighetsskatt) dla domów jednorodzinnych i zastąpiono go właśnie podatkiem gminnym.

Przykład gminnego podatku od nieruchomości obliczanego w 2023 r. (zeznanie podatkowe złożone w 2024 r.): Dom jednorodzinny ma podlegającą opodatkowaniu wartość 900 000 SEK, czyli 0,75% z 900 000 SEK = 6750 SEK. Ponieważ kwota 6750 SEK jest niższa niż kwota maksymalna 9287 SEK, gminny podatek od nieruchomości wynosi 6750 SEK.

Przykład gminnego podatku od nieruchomości obliczanego w 2023 r.: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym ma podlegającą opodatkowaniu wartość 2 000 000 SEK, czyli 0,75% z 2 000 000 SEK = 15 000 SEK. Kwota ta przekracza maksymalną kwotę 9287 SEK, dlatego podatek od nieruchomości wynosi 9827 SEK.

Nowo wybudowane domy jednorodzinne i mieszkania własnościowe

Nieruchomości, których rok wyceny to 2011 lub wcześniej, podlegają pełnemu gminnemu podatkowi od nieruchomości od roku dochodowego 2022. Przez pierwsze 5 lat nie podlegały podatkowi, a przez następne 5 lat stawka podatku była o połowę niższa. Rok dochodowy 2021 (z zeznaniem podatkowym złożonym w 2022 r.) był ostatnim, w którym podatek obliczano według stawki połowy. Nowo wybudowane domy jednorodzinne i mieszkania własnościowe, których rok wyceny to 2012 lub później, nie podlegają podatkowi od nieruchomości przez pierwsze 15 lat. Za rok wyceny uznawany jest zwykle rok zakończenia budowy.

Przykład: Właściciel nowo wybudowanego domu, którego rok wyceny przypada na 2011 r., w latach 2012-2016 nie zapłaci podatku od nieruchomości. W latach 2017-2021 będzie płacił połowę podatku, czyli 0,375% wartości nieruchomości (maksymalnie 4262 SEK).

Przykład: Właściciel nowo wybudowanego domu, którego rok wyceny przypada na 2012 r., w latach 2013-2027 nie zapłaci podatku od nieruchomości.

Dom jednorodzinny w budowie

Właściciele domów jednorodzinnych będących w trakcie budowy, płacą podatki od nieruchomości w Szwecji w wysokości 1% wartości podlegającej opodatkowaniu. Rok wyceny ustalany jest dopiero po zakończeniu budowy i złożeniu zeznania podatkowego od nieruchomości, w którym stwierdzono, że budowa została zakończona. Nowo wybudowany dom jest zwolniony z podatku od nieruchomości przez 15 lat.

Kilka budynków mieszkalnych na jednej działce jednorodzinnej

Jeśli na jednej działce znajduje się kilka budynków mieszkalnych, każdy z nich podlega opodatkowaniu. Taki podatek może więc składać się z kilku kwot maksymalnych.

Przykład dla dwóch budynków mieszkalnych na jednej działce (2023 r., zeznanie podatkowe złożone w 2024 r.): wartość budynku A wynosi 200 000 SEK, a wartość budynku B to 75 000 SEK. Szacunkowa wartość działki to 1 000 000 SEK. Szacowaną wartość gruntu obliczamy na podstawie budynku o najwyższej wartości, w tym przypadku budynku A. Jego wartość wraz z działką wynosi 1 200 000 SEK (200 000 + 1 000 000), dlatego 0,75% z 1 200 000 SEK = 9 000 SEK.

Ponieważ kwota ta nie przekracza maksymalnej kwoty 9287 SEK, podatek od nieruchomości za budynek A wynosi 9 000 SEK. Podatek dla budynku mieszkalnego B wynosi natomiast 0,75% z 75 000 SEK = 562 SEK. Kwoty te należy zsumować i uiścić łączny podatek w wysokości 9 562 SEK (9 000 + 562).

Biuro rachunkowe od szwedzkich podatków

Podatki od nieruchomości w Szwecji to temat zawiły, a powyżej przedstawiliśmy jedynie najbardziej popularne zagadnienia. Szwedzkie podatki obejmują jednak również inne nieruchomości, m.in. domy jednorodzinne na gruntach rolnych, ziemię dzierżawioną, niezabudowane działki jednorodzinne, kamienice czy pomieszczenia przemysłowe. Chcesz wiedzieć więcej na temat podatków od nieruchomości w Szwecji? Odwiedź stronę internetową Skatteverket (wersja szwedzka i angielska) lub skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy udzielą wyczerpującej odpowiedzi dotyczącej podatków dla Twojej nieruchomości w Szwecji.

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK