Podatki od usług w UE a świadczenie usług w Szwecji – najnowsze wytyczne i praktyki

Podatek VAT od towarów i usług w Szwecji jest znany jako Mervärdesskatt. Podobnie jak w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej stanowi on podstawę działania każdej firmy na rynku narodowym. Czy świadcząc usługi w Szwecji, ale prowadząc działalność za granicą, trzeba rozliczać się ze Skatteverket? Sprawdź.

Podatek VAT w Szwecji

W Szwecji obowiązuje podstawowa stawka podatku od towarów i usług w wysokości 25%. Poza nią Szwedzi stosują również trzy inne. Są to:

 • 12%,
 • 6%,
 • 0%.

Podatek 12% to stawka dla usług restauracyjnych, a także sprzedaży napojów bezalkoholowych, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich. Na 6% mogą liczyć natomiast sprzedawcy książek czy organizatorzy wydarzeń sportowych. 0% dotyczy z kolei leków oraz transportu osób.

Rejestracja do celów VAT w Szwecji – kiedy to konieczne?

Szwecja należy do Unii Europejskiej od 1995 roku. Ze względu na uczestnictwo we Wspólnocie obowiązek rejestracji do szwedzkiego VAT jest tam taki sam jak w pozostałych państwach UE. Kiedy więc należy się do niego zastosować? Oto kilka przypadków:

 • sprzedaż towarów i usług na terenie Szwecji;
 • importowanie lub eksportowanie towarów do i z innych państw;
 • przechowywanie/magazynowanie towarów w Szwecji i ich dystrybucja do odbiorców za granicą, ale w obrębie UE;
 • sprzedaż towarów online wewnątrz Wspólnoty, gdy wartość transakcji przekroczyła 10 000 Euro.

Jeśli przedsiębiorca przekroczy wskazany limit, powinien dokonać rejestracji VAT w Szwecji i tam rozliczyć podatek. Wciąż ma też możliwość rejestracji działalności w ramach systemu OSS i zbiorowo rozliczać sprzedaż na arenie międzynarodowej.

Jeśli firma świadczy usługi lub sprzedaje towary poniżej progu 10 000 Euro, może korzystać z każdej stawki VAT w kraju, z którego towar jest wysyłany. Tam może także rozliczać transakcję.

Jak zarejestrować się do VAT w Szwecji?

Aby rozliczać VAT w Szwecji, należy skontaktować się z tamtejszym urzędem skarbowym. Tak jak w każdym innym kraju UE, również tam uzyskanie numeru podatnika wiąże się z przygotowaniem wymaganej dokumentacji. Trzeba dostarczyć:

 • wniosek rejestracyjny,
 • kopię paszportu (jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą),
 • kopię wpisu do krajowego rejestru firm.

Jakie obowiązki będziesz miał jako szwedzki podatnik VAT? Okresy rozliczeń podatkowych

Każda zagraniczna firma, która zarejestrowała się do podatku VAT w Szwecji, musi odprowadzać podatki od działalności zgodnie z lokalnymi stawkami. Ma również obowiązek składania stosownej deklaracji VAT w Szwecji lub zapisania się do systemu OSS. W Szwecji funkcjonują trzy okresy rozliczeń podatkowych.

Deklaracja VAT raz w miesiącu

To opcja dla tych firm, które uzyskują obroty niższe niż 1 000 000 SEK lub w przedziale między 1 000 000 a 40 000 000 SEK. Obowiązkowo deklaracje co miesiąc muszą natomiast składać przedsiębiorcy, których roczny obrót przekracza 40 000 000 SEK.

Szwedzką deklarację miesięczną przedstawia się najpóźniej do 26. dnia miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Deklaracja VAT raz na kwartał

To procedura opcjonalna dla firm z obrotem poniżej 1 000 000 SEK lub w przedziale 1 000 000–40 000 000 SEK.

Ostatecznym terminem na złożenie deklaracji miesięcznej jest 12. dzień drugiego miesiąca po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Deklaracja VAT raz na rok

Z tej opcji mogą korzystać tylko te podmioty, które osiągają obrót nie wyższy niż 1 000 000 SEK.

Dokument należy złożyć nie później niż 26. dnia drugiego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego VAT.

Zasady VAT w międzynarodowym e-commerce

Od 2021 roku Szwecja stosuje się do nowych zasad rozliczania podatku VAT w sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem Internetu. Co zmieniły te regulacje? Otóż przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary do innych krajów UE, nie muszą już rejestrować się do celów podatku VAT w krajach, w których mieszkają klienci.
Raportować podatek muszą natomiast platformy sprzedażowe, choć nie są bezpośrednimi sprzedawcami konkretnych produktów czy usług.

Zwrot podatku VAT dla przedsiębiorców spoza Szwecji

Jeśli jesteś zagranicznym przedsiębiorcą, który nie powinien być zarejestrowanym podatnikiem VAT w Szwecji, możesz odzyskać podatek. O zwrot należy się ubiegać za pośrednictwem Skatteverket.

W tym celu składa się wniosek o zwrot podatku VAT dla firm spoza UE na formularzu SKV 5801. Powinien on wpłynąć nie później niż 30 czerwca roku następującego po tym, którego wniosek dotyczy. Należy do niego dołączyć:

 • oryginały faktur (w wersji papierowej) lub wydruki faktur elektronicznych w przypadku wskazania podatku VAT albo faktury celnej, gdy wniosek dotyczy podatku VAT od importu;
 • specyfikację towarów i usług, za które żądasz zwrotu pieniędzy;
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające, że jesteś podatnikiem (zaświadczenie nie może być starsze niż 12 miesięcy);
 • inne dokumenty istotne dla oceny prawa do zwrotu pieniędzy.

Wszystkie kwoty we wniosku należy podać w koronach szwedzkich (SEK).

W jakich sytuacjach można uzyskać zwrot?

Na zwrot podatku VAT możesz liczyć wtedy, gdy kupiłeś towary lub usługi w Szwecji albo wręcz przeciwnie – sprzedałeś je w tym kraju. Aby ubiegać się o zwrot, nie możesz jednak mieć siedziby na terenie Szwecji.

Oto jakie jeszcze warunki powinieneś spełnić:

 • podatek VAT musi dotyczyć zakupu (nabycia) towarów lub usług albo importu dla Twojej firmy w krajach innych niż Szwecja;
 • Twoja sprzedaż podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT lub wiązałaby się z prawem do zwrotu pieniędzy, gdyby została dokonana w Szwecji;
 • jeżeli Twoja sprzedaż odbywa się w kraju UE innym niż Szwecja, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT lub wiąże się z prawem do zwrotu pieniędzy w tym kraju.

Niektóre zakupy podlegają ograniczeniom w zakresie odliczeń. Czasem można odzyskać jedynie część zapłaconego VAT. Wówczas należy uwzględnić to we wniosku. Przykładami takich sytuacji są m.in. wynajęcie samochodu lub poniesienie wydatków reprezentacyjnych na rzecz firmy.

Kiedy nie możesz wnioskować o zwrot VAT w Szwecji?

W Szwecji obowiązuje lista wyłączeń wskazujących na ograniczenia dotyczące zwrotów. Oto niektóre z najważniejszych:

 • zakup samochodu lub motocykla;
 • koszty związane z zakupami na pobyt stały;
 • niektóre towary i usługi sprzedawane na statkach pomiędzy Szwecją a Norwegią;
 • wydatki prywatne;
 • towary zakupione lub zaimportowane i odsprzedane osobom prywatnym w Szwecji;
 • wynajem lub leasing samochodu maksymalnie na 30 dni (zwrot w wysokości 50%);
 • usługa lub towar niezwiązane z działalnością wnioskodawcy.

Należy pamiętać, że rzeczywiste miejsce świadczenia usługi nie zawsze będzie tym samym w rozumieniu przepisów o rozliczaniu podatku VAT. Warto o tym pamiętać, jeśli prowadzisz działalność na arenie międzynarodowej. W przypadku Szwecji warto od razu skonsultować się ze specjalistami w tej dziedzinie lub zajrzeć do dokumentów udostępnianych przez Skatteverket.

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK