Przejrzystość podatkowa w Unii Europejskiej. Jakie wymogi dotyczą informacji finansowych firm w Szwecji?

W 2021 roku Parlament Europejski przyjął porozumienie z Radą Europejską. Jego efekty dotyczą przedsiębiorstw działających na terenie UE o rocznych dochodach przekraczających 750 mln euro. W określonych okolicznościach będą musiały uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych oraz liczby pracowników w każdym kraju UE. Co to oznacza w praktyce? Zobacz, jakie obowiązki mają szwedzcy przedsiębiorcy w świetle tych regulacji.

Kogo dotyczą regulacje przejrzystości podatkowej?

Do wymogów unijnych w zakresie przejrzystości podatkowej muszą dostosować się podmioty, które prowadzą działalność w więcej niż jednym kraju na terenie UE. W myśl tych ustaleń funkcjonują one jako przedsiębiorstwa międzynarodowe. Regulacje płynące z Brukseli są do pewnego stopnia elastyczne, ale docelowo mają zapobiegać licznym nadużyciom na tym polu.

Dlaczego przejrzystość podatkowa jest tak ważna?

Przez kilkanaście ostatnich lat w Unii Europejskiej doszło do licznych skandalicznych sytuacji związanych ze źle pojętą optymalizacją podatkową. Nierzadko międzynarodowe korporacje decydowały się na przenoszenie zysków do tych krajów, w których mają zatrudnionych niewielu pracowników, a ich działalność pod względem podatkowym jest traktowana na korzystnych warunkach.

Co to oznaczało w praktyce? Duże firmy działające na międzynarodową skalę płaciły podatki niższe od tych, które obowiązują w kraju z problemami dotyczącymi finansowania czy udzielania świadczeń socjalnych.

Zasada przejrzystości finansowej ma w założeniu doprowadzić do tego, że korporacje będą dość szczegółowo raportować swoją działalność i rozliczanie podatków.

Każdy kraj członkowski powinien dostosować swoje prawo do unijnej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania.

Unijny wykaz niechętnych do współpracy w zakresie przejrzystości podatkowej

Unia Europejska postanowiła wzmocnić mechanizmy prawidłowego i uczciwego opodatkowania, a tym samym transparentność podatkową w globalnej perspektywie. Ma to bezpośrednio zapobiegać oszustwom na tym polu oraz unikaniu opodatkowania. Wspólnota reaguje na sytuacje, w których poszczególne państwa odmawiają współpracy.

Właśnie dlatego powstał unijny wykaz takich jurysdykcji, który jest podany do wiadomości publicznej. Nie ma on bynajmniej służyć działaniu na szkodę tych krajów, ale raczej zachęcać i motywować do zmian w narodowych przepisach podatkowych.

Do krajów, które współpracują z Unią, ale nie wywiązały się jeszcze dostatecznie ze zobowiązań podatkowych, należą m.in.:

  • Kostaryka,
  • Armenia,
  • Belize,
  • Turcja,
  • Wietnam,
  • Malezja,

Aktualizacja wykazu odbywa się obecnie dwa razy w roku.

Jak powstaje wykaz?

Aby stwierdzić, czy dana jurysdykcja jest skłonna do współpracy w celach podatkowych, weryfikuje się ją z wykorzystaniem kilku kryteriów ustanowionych przez Radę.

Kryteria można zmieniać i dopasowywać do zmieniających się standardów w poszczególnych krajach i na arenie międzynarodowej. Za ich formułowanie odpowiedzialne są takie organizacje jak Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych czy Forum ds. Szkodliwych Praktyk Podatkowych.

Do zasadniczych wymagań należą:

  • transparentność podatkowa;
  • sprawiedliwe opodatkowanie;
  • środki przeciwdziałające erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków.

Firmy działające w Szwecji – jak rozliczają podatki?

Od 2021 roku niektóre spółki zagraniczne, które nie mają stałego miejsca prowadzenia działalności w Szwecji, mają obowiązek przekazywania do Skatteverket specjalnych informacji.

Takie podmioty muszą przekazywać wymagane informacje corocznie. Należy je przedkładać w tym samym czasie, w którym składa się oświadczenie o dochodach.

Spółka zagraniczna jest w tym przypadku rozumiana jako zagraniczna osoba prawna lub fizyczna, która prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i ma ograniczony obowiązek podatkowy w Szwecji.

Istnieje zatem ograniczona liczba podatników, którzy muszą dostarczyć specjalne informacje. W praktyce będą to podmioty, które nie mają siedziby w Szwecji i nie przebywają w niej na stałe, ale mają powiązania z tym krajem. Zagraniczna osoba prawna zawsze podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Dzięki przekazanym informacjom o swojej działalności szwedzki urząd skarbowy oceni, czy podatnik spełnia warunki i czy jest zobowiązany do złożenia deklaracji o dochodach w Szwecji.

Natomiast firmy zagraniczne prowadzące zakład ze stałą siedzibą w Szwecji muszą złożyć oświadczenie o dochodach, a nie tzw. specjalne informacje. Oznacza to, że spółka musi samodzielnie ocenić, który rodzaj zeznania powinna przedstawić, aby spełnić wymogi prawne.

Pracodawca z zagranicy bez stałej siedziby w Szwecji

Firma, która ma charakter międzynarodowy, ale ma siedzibę na terenie Szwecji, powinna rozliczać podatki tak samo, jak pracodawca pochodzący i zarejestrowany w Szwecji. Natomiast jeśli przedsiębiorca nie przebywa i nie działa w Szwecji na stałe, musi stosować się do zasad wprowadzonych w 2021 roku.

 

Wystarczy, że wypłaca on wynagrodzenia pracownikom, którzy pracują w Szwecji oraz płaci firmom zagranicznym wystawiającym faktury innej firmie za pracę tutaj.

Co ważne, nie można dokonywać żadnych odliczeń podatkowych, jeżeli zapadła decyzja o ich niestosowaniu. Taka sytuacja może zaistnieć na przykład w przypadku, gdy pracownicy firmy nie mają być opodatkowani w Szwecji za przepracowane dni w tym kraju. Zastosowanie ma wówczas tzw. Umowa z Öresund.

Co się stanie, jeżeli zostanie podjęta decyzja, że ​​odliczenia podatku nie powinny być dokonywane? Ma ona zastosowanie pod warunkiem, że jest zgodna z Umową z Öresund oraz gdy w momencie płatności nie masz pewności, czy Twój pracownik spełni wymogi.

Jeśli nie masz stałego miejsca prowadzenia działalności w Szwecji, powinieneś dokonać odliczenia podatku wstępnego w wysokości 30% wynagrodzenia za pracę w Szwecji.

Zasady przejrzystości podatkowej na terenie Unii Europejskiej są implementowane do poszczególnych systemów prawnych na tyle, na ile to możliwe. Szwecja jest jednym z krajów, które współpracują ze Wspólnotą w zakresie wynagrodzeń wypłacanych pracownikom i podmiotom współpracującym ze spółką oraz wystawiającym faktury za swoje usługi.

Pamiętaj, że płatnik ma obowiązek odliczyć podatek tylko wtedy, gdy praca jest wykonywana w tym kraju lub za granicą, ale w ramach prowadzonej działalności w Szwecji. Jeśli zadania są realizowane w całości za granicą, w Szwecji podatku się nie reguluje.

Poprzedni artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK