Podatki od wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w Szwecji — najnowsze tendencje i regulacje

Początek roku 2024 przyniósł szereg pytań dotyczących podatków dla szwedzkich pracowników. Nowe regulacje dotyczą zarówno opodatkowania dochodu, jak i składek na ubezpieczenie społeczne. Jak wpłyną na pracodawców w tym kraju i dla kogo zmiany okażą się korzystne? Oto podsumowanie najważniejszych informacji.

Obowiązek podatkowy w Szwecji — kogo dotyczy?

Podatki w Szwecji musi płacić zarówno każdy pracownik, jak i pracodawca. Zaniedbania w tym zakresie grożą konsekwencjami finansowymi ze strony szwedzkiego urzędu skarbowego (Skatteverket). To właśnie on wyznacza terminy, w których należy uiścić opłatę. Na rodzaj podatku wpływają takie czynniki jak:

  • typ prowadzonej działalności,
  • osiągnięty obrót w skali roku podatkowego,
  • zatrudnianie pracowników i ich liczba.

Warto pamiętać, że w przypadku osób pracujących w Szwecji, ale pochodzących z zagranicy podatek dochodowy także obowiązuje. Chodzi zwłaszcza o szwedzkich rezydentów podatkowych. To osoby przebywające i pracujące na terenie tego kraju dłużej niż 183 dni (pół roku). Mają one w tym kraju tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy — rozliczają wszystkie swoje dochody, także spoza Szwecji, w deklaracji podatkowej. Wysokość podatku potrącanego od wynagrodzenia zależy od stawki, która Cię obowiązuje. Ta z kolei jest kształtowana przez kilka czynników — między innymi to, czy należysz do szwedzkiej wspólnoty religijnej, a także miejsce zamieszkania.

Wahające się dochody i obowiązek korekty

Jeśli wykonywany przez Ciebie zawód sprawia, że każdego miesiąca otrzymujesz na konto inną kwotę, pracodawca może nieprecyzyjnie odliczać podatek — na przykład mniejszą kwotę przy pracy okazjonalnej. W takiej sytuacji należy się zwrócić do szwedzkiego urzędu skarbowego z wnioskiem o zmianę wysokości podatku. Nowa kwota będzie potrącana z Twojego wynagrodzenia w trybie miesięcznym. W Szwecji ten mechanizm nazywa się „dostosowaniem”. Jeśli nie postarasz się o wyrównanie, nie otrzymasz zwrotu nadpłaconej kwoty aż do przyszłego roku.

Szwecja wspiera obywateli z najniższymi dochodami

W budżecie na 2024 rok szwedzki rząd przewidział znaczące ulgi podatkowe, które mają stanowić element skutecznej walki z bezrobociem i wsparcia dla gospodarstw domowych. W skali roku można się spodziewać obniżenia podatków nawet o 14 000 koron szwedzkich dla jednego gospodarstwa domowego. Szwedzkie władze zaplanowały również podwyższenie limitu dochodu dla podatku państwowego. Ten zabieg przełoży się z kolei na odciążenie osób dobrze zarabiających. Nowe regulacje mają stanowić zachętę do podejmowania pracy zarobkowej i samorozwoju.

Co ciekawe, jeśli zarabiasz mniej niż próg wyznaczony na dany rok, w ogóle nie musisz płacić podatku — to opcja szczególnie korzystna dla studentów podejmujących się zajęć dorywczych lub tymczasowych. W 2024 roku ulga dotyczy tych osób, które zarabiają mniej niż 24 238 koron szwedzkich. Jeżeli wiesz, że ta sytuacja dotyczy właśnie ciebie, wypełnij stosowny formularz dostępny w urzędzie skarbowym: wniosek o wypłatę wynagrodzenia bez potrącania podatku. Taki dokument powinien trafić do twojego pracodawcy jeszcze przed terminem pierwszej wypłaty. Nie masz przy tym obowiązku osobistego zawiadamiania o tym fakcie Skatteverket.

Regulacje przy zatrudnieniu w firmie zagranicznej

Szczególne zasady podatkowe obowiązują pracowników pobierających wynagrodzenie od zagranicznego pracodawcy. Taki podmiot, który ma jednak siedzibę na terenie Szwecji, stosuje w świetle lokalnego prawa taki sam system odliczeń podatkowych jak rodzima firma. Jeśli jednak jego siedziba mieści się poza granicami Szwecji, sytuacja podatkowa kształtuje się nieco inaczej. Obowiązujące obecnie przepisy weszły w życie w 2021 roku. Taki podmiot poza samym rozliczeniem musi przekazać do szwedzkiego urzędu skarbowego stosowną dokumentację i raporty.

Zwolnienie z płacenia podatku

Jeżeli pracownik pracuje w Szwecji krócej niż przez 183 dni, a więc nie jest w świetle prawa szwedzkim rezydentem podatkowym, nie przysługują mu żadne odliczenia podatkowe. Może bowiem zostać płatnikiem przeznaczonego dla nierezydentów podatku SINK. Jego pracodawca zagraniczny powinien się ubiegać o zwolnienie z opodatkowania za pomocą specjalnego pisma do Skatteverket. Należy w nim umieścić:

  • imię i nazwisko pracownika,
  • adres i osobisty numer identyfikacyjny pracownika lub numer koordynacyjny,
  • okres, w którym pracownik będzie zatrudniony w Szwecji,
  • powód, dla którego nie należy tu dokonywać odliczeń podatkowych.

Pismo powinno mieć dopisek „Wniosek o ulgę podatkową od odliczenia podatku”.

Ile odliczyć od podatku z pensji pracownika?

Jako przedsiębiorca bez stałej siedziby w Szwecji musisz przeprowadzić odliczenie od podatku wstępnego. Jest to 30% wartości wynagrodzenia za pracę w tym kraju. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli wcześniej wydano decyzję o innym sposobie dokonywania odliczeń. Jakie to mogą być komunikaty? Odpowiadamy poniżej.

Decyzja w sprawie opodatkowania SINK

Jeśli pracownik ma ograniczony obowiązek podatkowy w Szwecji, Skatteverket może podjąć decyzję w sprawie SINK. Następnie należy dokonać odliczenia od podatku specjalnego podatku dochodowego w wysokości procentowej określonej w decyzji. Wynosi ono 25%.

Decyzja w sprawie zmiany wstępnego podatku dochodowego

Szwedzki urząd skarbowy może też podjąć decyzję o zmianie wstępnego podatku A, tzw. decyzji korygującej, zgodnie z którą odliczenia podatkowe mają być dokonywane według innej wartości procentowej. Taka decyzja jest podejmowana na wniosek pracownika. Jej celem jest jak największe zbliżenie podatku tymczasowego do podatku końcowego. Jeśli pracownik przedstawi taką decyzję, pracodawca musi dokonać odliczeń podatkowych zgodnie z jej zapisami.

Szwedzki podatek a umowa o składkach na ubezpieczenie społeczne

Obowiązujące przepisy nie wpływają na fakt, że istnieje umowa o składkach na ubezpieczenie społeczne między pracodawcą a pracownikiem. Zgodnie z jej brzmieniem to pracownik jest odpowiedzialny za zgłaszanie i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy w Szwecji zależnych od swojego wynagrodzenia. Jednak to pracodawca dokonuje odliczeń podatkowych od dochodu pracownika i zgłasza je do urzędu skarbowego w ramach zeznań podatkowych od wypłacanych wynagrodzeń. Poza tym niezbędne jest złożenie oświadczenia o dochodach. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą podjąć decyzję o wypowiedzeniu umowy o składki na ubezpieczenie społeczne. Przy odliczeniu podatkowym, a także przy samych składkach na ubezpieczenie społeczne, należy wykorzystać ten sam druk zeznania.

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK