Podatki w Szwecji dla freelancerów i osób pracujących na własny rachunek

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najczęstszą formą prowadzenia działalności w Szwecji, a szacowana liczba samozatrudnionych przedsiębiorców sięga 800 000. Mimo to wiele osób nie wie, jakie przepisy podatkowe obowiązują jednoosobowe firmy – wynika to między innymi z faktu, iż eksperci większość porad kierują do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W dzisiejszym wpisie skupimy się więc na freelancerach i osobach pracujących na własny rachunek w Szwecji.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Szwecji?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia działalności, do której nie potrzeba kapitału początkowego ani wspólników. Firma nie posiada osobowości prawnej, a przedsiębiorca odpowiada za jej działania całym swoim majątkiem.

Aby rozpocząć pracę na własny rachunek, należy złożyć w szwedzkim urzędzie podatkowym (Skatteverket) wniosek o rejestrację i uzyskać zgodę na podatek F (F-skatt). Wniosek SKV 4620 można złożyć przez stronę internetową verksamt.se. Jeśli chcesz sprzedawać towary lub usługi, musisz również zarejestrować się jako płatnik VAT.

Nie chcesz, aby ktoś inny z Twojego regionu używał takiej samej nazwy firmy? Zastrzeż ją Rejestrze Przedsiębiorców (Bolagsverket). Firmy jednoosobowe są zwolnione z tego obowiązku, lecz mogą się zarejestrować właśnie po to, by zastrzec nazwę przedsiębiorstwa. Koszt rejestracji online to 1200 SEK, a rejestracja drogą tradycyjną (przez pocztę) kosztuje 1500 SEK.

Obowiązki związane z pracą na własny rachunek

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w Szwecji są zobowiązane do składania załącznika NE (NE-bilagan) wraz z rocznym zeznaniem podatkowym – nie trzeba go jednak składać w roku, w którym rozpoczynamy działalność. Załącznik NE zawiera dane o Tobie i Twojej firmie, takie jak rok obrotowy, nazwa firmy, numer ubezpieczenia społecznego, charakter działalności, prowadzenie biernej lub aktywnej działalności gospodarczej czy operacje zagraniczne.

Do obowiązków jednoosobowych firm należy również sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego(może być uproszczone). Jeśli sprzedajesz towary lub usługi, musisz także w oddzielnej deklaracji VATzgłaszać podatek VAT (6%, 12% lub 25%) – w trybie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.

Podatek wstępny

Jako przedsiębiorca jesteś odpowiedzialny za samodzielne opłacanie podatków. Już w pierwszym roku prowadzenia działalności (jeśli osiągasz dochody), musisz zapłacić podatek wstępny (preliminärskatt). Wysokość podatku wstępnego jest równa co miesiąc i stanowi podstawę ostatecznego zeznania podatkowego. Jeśli w ciągu roku zapłacisz za dużo podatku, otrzymasz zwrot, a jeśli za mało, Twoim obowiązkiem będzie wyrównanie niedopłaty.

Skatteverket oblicza Twój podatek wstępny po złożeniu wniosku o zezwolenie na podatek F. Kalkulacja opiera się na informacjach o nadwyżce, ewentualnych przychodach z tytułu świadczenia usług itp., które sam wpisujesz przy składaniu wniosku o F-skatt.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Osoby pracujące na własny rachunek muszą samodzielnie odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, które można wliczać jako koszty firmowe (max. 25%). Opłata własna na składki w 2023 r. wynosi 28,97% i składa się z opłaty na ubezpieczenie zdrowotne, rodzicielskie, emerytalne, rentę rodzinną, opłatę rynku pracy, opłatę za odszkodowanie pracownicze i ogólnego podatku od wynagrodzeń. Przedsiębiorcy prowadzący pasywny biznes płacą 24,26%.

Koszty firmowe

Wydatki niezbędne do prowadzenia firmy możesz wliczać w koszty firmowe. W niektórych przypadkach występują ograniczenia, które określają maksymalną wysokość odliczenia (dotyczy m.in. kosztów podróży). W koszty firmowe można wliczać np. wydatki na narzędzia, sprzęt do pracy, dodatkowe koszty za telefon komórkowy czy specjalne programy komputerowe. Jeśli korzystasz ze sprzętu prywatnego, musisz rozłożyć koszt na użytkowanie profesjonalne i prywatne. W koszty nie można wliczać wydatków w 100% prywatnych.

Samozatrudnienie a emerytura

Jako przedsiębiorca samodzielnie odpowiadasz za oszczędzanie na emeryturę. Aby otrzymać taką samą emeryturę, jaką otrzymywałbyś podczas pracy u kogoś innego, musisz wypłacać sobie wynagrodzenie lub zysk i odprowadzać składki oraz podatki. Brak emerytury pracowniczej możesz sobie zrekompensować poprzez indywidualne oszczędzanie. Emeryturę powszechną zapewnisz sobie, płacąc dwie składki: składkę emerytalną/własną, która odpowiada tej płaconej przez pracodawcę, oraz powszechną składkę emerytalną, którą możesz zaliczyć za płacenie podatku od wynagrodzenia/zysku.

Rodzaje opodatkowania dla jednoosobowej firmy

Jeśli zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą, masz trzy możliwości opodatkowania swoich wyników finansowych:

  1. Możesz zdecydować się na opodatkowanie wyników w formie oszczędności biznesowych z niskim lub zerowym podatkiem. To rozwiązanie jest adresowane do przedsiębiorców, którzy chcą, by pieniądze zostały w firmie.
  2. Możesz opodatkować wynik finansowy jako dochód kapitałowy, jeśli chcesz wykorzystać go do użytku prywatnego.
  3. Możesz opodatkować wynik jako dochód z działalności gospodarczej, który odpowiada wynagrodzeniu pracownika. W tym przypadku płacisz składki i gminny podatek dochodowy. Do wysokich dochodów doliczany jest podatek państwowy w wysokości 20%.

Księgowość dla firm jednoosobowych w Szwecji

Pracujesz jako freelancer lub chcesz założyć własną działalność w Szwecji? Pamiętaj, że za działania firmy będziesz odpowiadać całym swoim majątkiem, dlatego dobrze się do tego przygotuj. Jeśli nie znasz się na kwestiach podatkowych lub obawiasz się, że możesz popełnić błąd podczas rejestracji firmy, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowym. Specjalizujemy się w księgowości dla firm prowadzących działalność w Szwecji. Mówimy po polsku, lecz znamy również szwedzki, dlatego bez problemu uzgodnimy wszystkie szczegóły i pomożemy dopełnić formalności w szwedzkich urzędach.

Źródła:

https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/foretagsformer/enskildnaringsverksamhet.4.5c13cb6b1198121ee8580002518.html

https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/foretagsformer/enskildnaringsverksamhet/egenavgifter.4.361dc8c15312eff6fd1f678.html

https://www.swedbank.se/privat/en-battre-framtid/foretagande/skatt-vid-enskild-firma--vad-ska-man-tanka-pa.html

https://www.pensionsmyndigheten.se/other-languages/polski-polska/polski-polska/osoby-samozatrudnione

https://tvn24.pl/biznes/ze-swiata/podatki-w-szwecji-dla-firm-ile-wynosza-jak-zalozyc-firme-5142270

https://www.verksamt.se/starta/skatter-och-avgifter/enskild-naringsverksamhet

https://www.verksamt.se/web/international/services/fees

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK