Rezydent podatkowy w Szwecji

Obowiązek podatkowy w Szwecji dotyczy każdego, kto uzyskuje dochód na terenie tego kraju, niezależnie od tego, czy prowadzi firmę, czy jest zatrudniony w zakładzie pracy. Jednak wysokość stawek fiskalnych i sposób rozliczania przychodów nie dla każdego są takie same. Znaczenie ma przede wszystkim to, czy podatnik jest szwedzkim rezydentem, czy nie. Co trzeba o tym wiedzieć?

Podatki w Szwecji — podstawowe informacje

Obowiązek fiskalny w Szwecji dotyczy każdej osoby zatrudnionej lub prowadzącej własną działalność gospodarczą na terenie tego kraju. Prowadzenie firmy na terenie Szwecji wiąże się z wieloma formalnościami, o których powinien wiedzieć przedsiębiorca. Polegają one przede wszystkim na rozliczaniu i opłacaniu podatków w wyznaczonych terminach. Odprowadza się je do szwedzkiego urzędu skarbowego, czyli Skatteverket.

Trzeba o tym pamiętać, ponieważ kary za nieprzestrzeganie przepisów fiskalnych w Szwecji mogą być dotkliwe. Przedsiębiorca może narazić się m.in. na:

 • dodatkowe kontrole podatkowe,
 • zakwestionowanie zwolnień z opodatkowania,
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
 • utratę prawa do zwrotu VAT,
 • odsetki za zwłokę.
 • inne sankcje przewidziane przepisami.

Szczegółowy zakres podatków oraz ich wysokość są uzależnione przede wszystkim od formy prawnej, rodzaju działalności i obrotów firmy oraz od liczby jej pracowników.

 

Z punktu widzenia osób zatrudnionych szczególnie ważne jest natomiast to, czy występują one w charakterze rezydenta podatkowego w Szwecji, czy płacą podatki jako nierezydent. Druga sytuacja dotyczy przede wszystkim pracowników, którzy wykonują prace sezonowe i przebywają w kraju jedynie przez kilka miesięcy w roku.

Rezydent podatkowy w Szwecji — kto może nim zostać?

Rezydencja podatkowa wyznacza miejsce spełniania obowiązku podatkowego danej osoby. Jest ściśle powiązana z czasem przebywania na terenie danego kraju w ciągu roku oraz z centrum jej interesów gospodarczych i osobistych.

Zgodnie z przepisami rezydentem podatkowym w Szwecji staje się osoba, która przebywa na jej terenie co najmniej 6 miesięcy i ma tam stałe miejsce zamieszkania. Ważne jest też to, żeby centrum interesów życiowych podatnika mieściło się w tym kraju.

 Rezydent podatkowy to osoba, która na stałe mieszka i pracuje w Szwecji.

 

Szwedzki rezydent podatkowy, który ma obywatelstwo tego kraju albo przebywał w nim minimum dziesięć lat po opuszczeniu Szwecji, zachowuje rezydencję przez okres pięciu lat od daty wyjazdu. Szwedzkie przepisy podatkowe pozwalają na opodatkowanie podatkiem dochodowym zysków ze sprzedaży akcji szwedzkiej spółki nawet do dziesięciu lat od daty utraty rezydencji podatkowej.

Rezydent podatkowy w Szwecji czy nierezydent — jak się rozliczać?

Osoby, których pobyt w Szwecji jest krótszy niż 183 dni, uznawane są za nierezydentów. Dlaczego te określenia są ważne? Ponieważ wpływa to na wysokość oraz sposób odprowadzania podatku dochodowego. Nierezydenci są objęci zryczałtowaną kwotą podatku dochodowego o nazwie SINK. Stawka tego podatku wynosi 25% i jest potrącana od kwoty brutto wynagrodzenia. W tym przypadku nie jest wymagane składanie rocznego zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Jednocześnie nie ma możliwości  skorzystania z ulg ani ze zwrotu podatku.

Co ważne, nierezydent może, ale nie musi zdecydować się na rozliczanie podatku dochodowego SINK. Jeśli chce, może zostać objęty standardowym zobowiązaniem fiskalnym, czyli takim, które dotyczy rezydentów. Wówczas składki będą wyższe, jednak będzie mógł skorzystać z ulg i odliczeń.

Nie wiesz, czy warto zostać rezydentem podatkowym w Szwecji i rozliczać się na zasadach ogólnych? Skontaktuj się z nami — podpowiemy Ci.

Rezydencja podatkowa w Szwecji — obciążenia dla przedsiębiorców

Wszyscy przedsiębiorcy — rezydenci podatkowi w Szwecji są zobowiązani do płacenia podatków. Odbywa się to na zasadach określonych ustawami państwowymi. Obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym kraju składają się z trzech elementów:

 • podatku dochodowego (zarówno krajowego, jak i lokalnego),
 • podatku VAT (czyli od towarów i usług, PTU),
 • podatku od zatrudnienia (dotyczy on przedsiębiorców zatrudniających pracowników).

Podatki to podstawowy koszt prowadzenia przedsiębiorstwa dla rezydenta podatkowego w Szwecji. Należy odprowadzać je cyklicznie według określonych stawek i w terminach ustalonych przez Skatteverket, czyli odpowiednik polskiego urzędu skarbowego.

Podatek dochodowy dla szwedzkich rezydentów podatkowych

Przed rozpoczęciem działalności i dokonaniem pierwszej transakcji każda firma w Szwecji musi zostać zarejestrowana do celów podatkowych. Przedsiębiorca  deklaruje przewidywany dochód na dany rok.  Na tej podstawie wyliczana jest wysokość jego podatku dochodowego.

Następnie odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z terminarzem wpłat. W zależności od wielkości firmy i generowanego obrotu złożenie deklaracji fiskalnej i zapłatę wyliczonego zobowiązania wykonuje się:

 • miesięcznie,
 • kwartalnie,

 Jeśli roczny dochód jest niższy niż deklarowany początkowo, fiskus zwróci nadpłatę, a w przypadku, gdy będzie on wyższy, podatnik musi dopłacić.

Podatek dochodowy dla firm jednoosobowych

Właściciele  firm jednoosobowych są traktowani jak osoby fizyczne. Podatek jest więc dla nich wyliczany na zasadach ogólnych — dochód z działalności utożsamiany jest z wynagrodzeniem, jakie otrzymuje przedsiębiorca. Formalności dla takich rezydentów podatkowych w Szwecji jest mniej w porównaniu do tych, których muszą dopełnić podmioty z osobowością prawną.

Stawka podatku dochodowego dla osób fizycznych jest ustalana każdego roku. W Szwecji istnieją dwa podatki dochodowe: krajowy (państwowy) i lokalny. Drugi z nich jest ustalany przez samorząd lokalny, a pierwszy przez państwo. Płaci się je niezależnie od siebie. To znaczy, że najczęściej należy ponieść zobowiązanie zarówno wobec państwa, jak i gminy (lokalnie).

VAT dla rezydentów podatkowych w Szwecji

Kolejnym podatkiem, jaki muszą odprowadzać szwedzcy rezydenci podatkowi to VAT. Stawki tego podatku nie są w tym przypadku  jednakowe dla wszystkich usług i towarów. Wynoszą:

 • 25% – stawka podstawowa,
 • 12% – stawka zredukowana (artykuły spożywcze, hotele, rękodzieło),
 • 6% – stawka niska (gazety, książki, transport osobowy),
 • 0% – m.in. leki na receptę.

Chcesz dowiedzieć się więcej o szwedzkim systemie podatkowym? Skontaktuj się z nami. Chętnie Ci doradzimy i odpowiemy na wszystkie pytania związane z prowadzeniem biznesu w tym kraju.

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK