Szwedzkie ulgi podatkowe

Rozliczając podatki w Szwecji, możesz liczyć na różnego rodzaju ulgi fiskalne. Dotyczą one m.in. dojazdów do pracy, ale nie tylko. Z których z nich warto skorzystać i jakie warunki trzeba spełnić? Dowiedz się, jak działa system podatkowy w tym kraju i jakich formalności trzeba dopełnić, aby móc skorzystać ze zniżek.

System podatkowy w Szwecji — podstawowe informacje

Najważniejszą kwestią, jaką trzeba poruszyć, jest fakt, że szwedzki obowiązek podatkowy obejmuje wszystkich, którzy są szwedzkimi rezydentami podatkowymi, czyli:

 • przebywają w tym kraju przez minimum 6 miesięcy bez przerwy,
 • Szwecja jest centrum ich interesów życiowych,
 • pracują w tym kraju i mają w nim stałe miejsce zamieszkania.

Czy to oznacza, że pozostali są zwolnieni z obowiązku fiskalnego? Nie do końca. Osoby, które przebywają w Szwecji krócej np. wykonują pracę sezonową, również muszą rozliczać podatek dochodowy i mogą to robić na dwa sposoby.

Podatek dla nierezydentów w Szwecji

Nierezydenci mogą rozliczać podatek dochodowy dwoma metodami, przy czym mają wolny wybór jednej z nich.  Mogą zostać objęci systemem SINK, czyli specjalnym podatkiem dla nierezydentów w wysokości 25%. O takie opodatkowanie muszą aplikować  samodzielnie lub za pośrednictwem swojego pracodawcy. Wówczas złoży on w szwedzkim Urzędzie Skarbowym informację o dochodach i zapłaconym podatku na druku KU–13. Na tym kończy się rozliczenie podatku w Szwecji z punktu widzenia osoby zatrudnionej. Nie musi ona składać deklaracji podatkowej, ale również nie może odliczyć żadnych ulg. Nie otrzyma również zwrotu podatku.

Aby skorzystać z ulg podatkowych w Szwecji, należy wybrać ogólne zasady opodatkowania. Takie same, jakie dotyczą rezydentów, czyli osób mieszkających w tym kraju na stałe.

Rozliczanie podatku

Jeśli przebywałeś w Szwecji dłużej niż 183 dni w roku lub zrezygnowałeś z opodatkowania podatkiem SINK, powinieneś złożyć deklarację podatkową Inkomstdeklaration 1. Szwedzki urząd podatkowy wysyła druki takiej deklaracji między marcem a kwietniem.

Masz też możliwość rozliczenia się na zasadach ogólnych, nawet jeśli przez cały rok  byłeś opodatkowany podatkiem SINK. W takiej sytuacji dokument musisz pobrać i wypełnić samodzielnie. Deklarację podatkową za rok 2022 należy złożyć najpóźniej do 2 maja 2023.

Pamiętaj, że jeśli chcesz skorzystać ze szwedzkich ulg podatkowych, jest to możliwe wyłącznie w przypadku rozliczania podatku na zasadach ogólnych, a nie SINK.

Ważne terminy podczas rozliczania podatku w Szwecji

Poniżej znajdziesz najważniejsze terminy, o jakich należy pamiętać, rozliczając podatek dochodowy w Szwecji:

 • styczeń/luty – pracodawca prześle Ci roczne podsumowanie dochodów na druku KU10/KU13,
 • marzec/kwiecień – Skatteverket (Szwedzki Urząd Skarbowy) prześle na adres podatnika deklaracje podatkowe (tzw. Inkomstendeklaration 1). Deklaracje zazwyczaj wysyłane są na szwedzki adres zamieszkania,
 • 2 maja 2023 – ostateczny termin złożenia w urzędzie wypełnionych deklaracji za rok 2022,
 • czerwiec/grudzień – urząd wydaje decyzje podatkowe i przesyła zwroty podatku lub wezwania do zapłaty podatku zależnie od indywidualnej sytuacji podatnika.

 

Pamiętaj, że jeśli nie złożysz deklaracji podatkowej w wyznaczonym terminie, narazisz się na karę za spóźnienie.

Ulgi podatkowe w Szwecji — z jakich można skorzystać?

Szwedzkie ulgi podatkowe mają kilka wariantów. Podatnicy mają zatem możliwość odliczania wielu różnego typu kosztów. Należy jednak wiedzieć, które z ulg Ci przysługują i na jakich warunkach możesz się o nie ubiegać. Pamiętaj, że istotne jest to, aby wszystkie Twoje koszty były odpowiednio udokumentowane. Należy zatem zbierać faktury, paragony i inne potwierdzenia poniesionych wydatków, aby móc je przedstawić urzędnikowi.

Wśród podstawowych ulg podatkowych w Szwecji można wskazać:

 • odliczenie pełnej ulgi podstawowej, jeżeli co najmniej 90% Twoich dochodów pochodzi ze Szwecji,
 • odliczenia z tytułu pracy tymczasowej – odliczenie diet za pierwsze 30 dni pobytu w Szwecji oraz kosztów za mieszkanie,
 • odliczenie kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego — odliczenie diet za pierwsze 30 dni pobytu w Szwecji oraz kosztów za mieszkanie,
 • ulga na podróże między Polską a Szwecją,
 • odpisanie odsetek od kredytu hipotecznego,
 • odliczenie dojazdów do pracy na terenie Szwecji,
 • odpisanie z tytułu opłacania składek ZUS.

Szwedzkich ulg podatkowych jest zatem sporo. Sprawdź, jak ubiegać się o niektóre z nich.

Ulga podatkowa z tytułu dojazdu do pracy

Z tej ulgi podatkowej w Szwecji możesz skorzystać, jeśli ponosisz koszty związane z dojazdami. Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy samochodem, autobusem czy pociągiem, warto gromadzić potwierdzenia kosztów dojazdów. Mogą to być na przykład faktury za paliwo, paragony z bramek autostradowych lub bilety autobusowe.

Ważne, aby odległość, którą pokonujesz autobusem, wynosiła minimum 20 kilometrow. W przypadku samochodu powinna być natomiast nie mniejsza niż 50 kilometrów.

Inną szwedzką ulgą podatkową związaną z transportem jest tzw. Traktamente, która dotyczy podróży służbowych. Jeżeli pracodawca wyśle Cię na delegację do innego miasta lub kraju, warto zachować wszystkie rachunki i faktury, które są związane z:

 • wyżywieniem,
 • opłatami za zakwaterowanie,
 • biletami lotniczymi,
 • rachunkami za paliwo czy bilety autobusowe.

Jeżeli jesteś zatrudniony w innej lokalizacji niż ta, w której mieszkasz na stałe, również możesz liczyć na ulgę podatkową.

Ulga za podwójne gospodarstwo domowe

Jeżeli regularnie wracasz do Polski przysługuje Ci ulga z tytułu prowadzenia "podwójnego gospodarstwa domowego". Takie odliczenia przysługują w momencie wykazania kosztów związanych z wynajmem mieszkania oraz wszystkich wydatków poniesionych na podróże między Szwecją a Polską. Aby ją uzyskać, należy przechowywać wszystkie dokumenty, które potwierdzą poniesione koszty.  Mogą to być:

 • potwierdzenia opłat za mieszkanie – przelewy bankowe potwierdzające opłatę za czynsz,
 • rachunki lub przelewy za energię elektryczną, gaz, ogrzewanie,
 • bilety lotnicze, bilety promowe, bilety kolejowe, bilety autobusowe i z innych środków komunikacji zbiorowej.

Pamiętaj o tym, że aby otrzymać tego typu ulgę, musisz wykazać odpowiednią częstotliwość wyjazdów. Nie może być ich więcej niż jeden na tydzień.

Zwrot podatku ze Szwecji

Zwrot podatku dochodowego ze Szwecji przysługuje każdej osobie, która pracowała na terenie Szwecji dłużej niż 184 dni. Warunkiem jest legalne zatrudnienie i odprowadzanie przez pracodawcę podatku do Szwedzkiego Urzędu Skarbowego – Skatteverket.

O odzyskanie podatku ze Szwecji można się starać wyłącznie za ubiegły rok. Na decyzję podatkową o przyznaniu zwrotu podatku w większości przypadków czeka się zwykle od 4. do 7. miesięcy.

Aby ubiegać się odzyskanie podatku ze Szwecji, należy przedstawić dokument — kartę podatkową KU- 13 lub KU-10 oraz KU-14, które otrzymuje się od szwedzkiego pracodawcy.

Chcesz uzyskać ulgi podatkowe ze Szwecji, ale nie wiesz, jak to zrobić? Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy. Od 2004 roku świadczymy usługi księgowe i płacowe dla firm w Szwecji i pozostałych krajach Europy. Zaufało nam już ponad 350 firm z różnych branż, a większość z nich korzysta z naszych usług od wielu lat. Współpracując z nami, masz pewność, że Twoje finanse są pod dobrą opieką.

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK