B I L F Ö R M Å N

Bilförmån_kam_redovisning

Om du får använda din arbetsgivares bil privat är det en förmån som oftast är skattepliktig. Ett exempel på privat användande är om du använder bilen för resor till och från ditt arbete. Samma regler gäller oavsett om arbetsgivaren äger eller leasar bilen.

När blir det en bilförmån?

Om du använder arbetsgivarens bil för privata resor mer än 100 mil eller vid mer än 10 tillfällen per år så blir det en bilförmån som du ska beskattas för. För att du ska kunna visa att du inte har använt bilen privat bör du ha en körjournal och noggrant anteckna alla resor, både privata och i tjänsten.
Läs mer om vilka krav som finns på en körjournal och när det är extra viktigt att den finns.

• Hur en körjournal ska se ut…

Har du en förmånsbil, det vill säga beskattas för en bilförmån, så får du använda bilen både för
dina privata resor och resor i tjänsten men du bör även då ha en körjournal.

Kostnaden för en förmånsbil

Hur mycket skatt du betalar när du har en förmånsbil beror på förmånsvärdet för den bil du har valt. En bilförmån beräknas utifrån en schablon där bland annat vad bilen kostade som ny, extrautrustning och fordonsskatten påverkar förmånsvärdet. Förmånsvärdet räknas sedan ihop med din lön vid beräkning av din skatt.
Situationer som kan påverka ditt förmånsvärde
• Omfattande tjänstekörning – när du kör mer än 3 000 mil i tjänsten
• Taxibilar, servicebilar och lätta lastbilar kan få lägre förmånsvärde
• Betalning av förmånen genom avdrag på lönen
• Bilförmån vid tillfällig frånvaro utan lön
• Bilförmån om du arbetar hemifrån

Drivmedel, trängselskatt och parkeringsplats

Om din arbetsgivare betalar drivmedlet för dina privata resor så blir det en drivmedelsförmån som du ska betala skatt för. Det gäller alla typer av drivmedel, även till exempel biogas, etanol och el. En drivmedelsförmån räknas separat utöver bilförmånsvärdet.

• Mer information om hur du räknar ut ett drivmedelsförmånsvärde…

Betalar arbetsgivaren trängselskatt för dina privata resor är också det en skattepliktig förmån. Det är därför viktigt att du för körjournal så att det går skilja på privata resor och resor i tjänsten. Samma gäller för infrastrukturavgifter för broar.

• Mer information om hur arbetsgivaren räknar ut förmån av trängselskatt vid privata resor….

 

Erbjuder din arbetsgivare dig fri parkering eller garage vid arbetsplatsen så är det en skattefri förmån om du har en förmånsbil. Betalar arbetsgivaren för parkering vid din bostad är det däremot en förmån som du ska beskattas för.

• Mer information om förmån vid parkering och garage….

Föregående artikel Nästa artikel

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK