Nyheter om regelverk i 2024

Det nya året innebär en del förändringar i skatte- och lagregler.

Betydande förändringar sker inom området för skattekrediter och arbetsgivaravgifter.

  • Från 1 januari 2024 införs en indexering i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre. Åldersgränsen för rätt till skattelättnad för denna grupp av anställda höjs från 65 till 66 år. Utöver det utökas det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år.

  • Dessutom avskaffas nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för dem som är 15 år vid årets ingång men under 18 år.

  • Från och med den 1 januari 2024 kommer en tilläggsskatt för stora företag att införas på grundval av ett EU-direktiv.  De nya reglerna kommer att gälla för företagsgrupper där de totala årliga intäkterna för de deltagande företagen uppgår till ett gränsbelopp om minst 750 miljoner euro.

  • Skatteförändringar har också skett inom bränsleprisområdet. Summan av energi- och koldioxidskatten för sådan bensin blir 60 öre per liter lägre år 2024 jämfört med skatten år 2023. Detta beror på att den energi- och koldioxidskatt som tas ut på bensin (grön klass 1) från och med den 1 januari 2024 sänks med 1,31 SEK jämfört med den vad den annars skulle vara.

  • Från 1 januari 2024 Beloppsgränsen för beskattning av inkomst från samfällighet höjs från 600 kronor till 1 500 kronor.

  • Från och med januari höjs schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter. Förändringen avser beloppet från 40.000 SEK till 50.000 SEK och avdraget ska, liksom idag, avse dels sådan uthyrning, dels försäljning av produkter från privatbostadsfastigheter och privatbostäder.

  • I januari träder också den nya lagen om stöd vid korttidsarbete i kraft, vilken ersätter de regelverk som tidigare använts. Ett av dessa syftade till att reglera frågor under pandemin Covid-19. Lagen innebär bland annat att stödperioden förlängs till totalt nio månader, de löpande avstämningarna tas bort, bestämmelserna om återbetalningsskyldighet görs mer proportionerliga, vinstutdelningsförbundet försvinner, kravet på att först minska kostnaderna för arbetskraft slopas. Karenstiden minskas från 24 till 12 kalendermånader, och kravet på att arbetsgivaren ska ha fått ett betydande behov av arbetstidsminskning. Arbetsgivare och arbetsgivarens familj som är anställda omfattas inte av den nya lagen.

  • I januari 2024 kommer de behöriga myndigheterna för klarering av varor och transportmedel till och från Sverige att förändras. Klareringen av varor kommer inte längre att hanteras av åländska tullen, utan av Tullverket, vilket innebär att en ny importregim införs.  Observera! Den som har handel till eller från Åland behöver se över sina tullrutiner.

 

  • Reglerna skärps också för dem som driver valutaväxlingskontor. Det införs ett allmänt lämplighetskrav för den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet, har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt institut eller ingår i ledningen för ett finansiellt institut. Så från 1 januari 2024 ska den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet (finansiella institut) registrera sig hos Finansinspektionen även om verksamheten inte bedrivs i väsentlig omfattning eller är den huvudsakliga.

 

Föregående artikel Nästa artikel

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK