Podatki od inwestycji i kapitału w Szwecji: Najlepsze strategie optymalizacji podatkowej

W krajach nordyckich podatki od inwestycji i kapitału są stosunkowo niskie. Istnieją również sposoby, które pozwalają na ich zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie. Ile wynoszą podatki od inwestycji i kapitału w Szwecji? Co warto wiedzieć o ich optymalizacji?

Szwedzkie podatki dla firm

W Szwecji opodatkowanie firm następuje według stawek i terminów ustalonych przez urząd podatkowy – Skatteverket. Wysokość należnych opłat, a także ich rodzaj, zależą od charakteru prowadzonej działalności, obrotów uzyskanych w danym roku podatkowej oraz tego, czy dana firma zatrudnia pracowników. Wysokość podatków różni się również jeśli chodzi o ewentualne inwestycje podejmowane na terenie Szwecji.

Przedsiębiorcy działający w Szwecji są zobowiązani do płacenia rocznego podatku od nieruchomości. Obejmuje on wszystkie działki i budynki poza lokalami mieszkalnymi i zabudową bliźniaczą, które należą do danej firmy. Podatek od nieruchomości w Szwecji wynosi od 0,2 do 2,8%. Odlicza się go od podstawy opodatkowania osób prawnych.

W Szwecji obowiązuje też podatek od dywidendy, czyli Kupongskatten. Pobiera się go u źródła. Jego wartość wynosi 30%. Aby go obniżyć, możliwe jest zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Taka opcja jest możliwa tylko w sytuacji, gdy podmioty mają siedzibę w dwóch różnych państwach.

Podatek VAT w Szwecji

W Szwecji, podobnie jak w Polsce, istnieje podatek VAT. Jego wartość jest jednak zupełnie inna niż w Polsce. Podatek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają towary i usługi podlegające opodatkowaniu. VAT jest naliczany na wszystkie przeprowadzane transakcje na każdym etapie produkcji i dystrybucji. Dotyczy to zarówno sprzedaży towarów, jak i wymiany czy wypłat własnych z firmy. VAT rozlicza się poprzez deklarację podatkową, którą składa się w urzędzie skarbowym – Skatteverket. Następuje to raz w roku, raz na kwartał lub raz na miesiąc, w zależności od wybranego systemu.

Stawka podstawowa VAT wynosi 25%. Mniejszy podatek na niektóre dobra wynosi 12%. VAT może wynosić również 6% – obowiązuje on w przypadku transportu osobowego czy książek.

Szwedzcy płatnicy VAT muszą wystawiać dokumenty sprzedaży, które uwzględniają procent podatku naliczony w przypadku sprzedaży konkretnego towaru lub usługi. To na ich podstawie możliwe jest późniejsze odliczenie naliczonego podatku, a więc zmniejszenie ponoszonych kosztów. Nie wszystkie biznesy muszą być wpisywane do rejestru VAT. Zależy to od charakteru prowadzonej działalności.

Podatki kapitałowe w Szwecji

W Szwecji system podatkowy zakłada dość niskie opłaty związane ze wszelkimi inwestycjami i sprzedażą kapitału. Sprzyja on rozwój przedsiębiorstw, co powoduje, że kraj ten przoduje w zakresie wdrażania nowych technologii. W Szwecji nie płaci się m.in. podatku od spadków i majątku, który istnieje w wielu innych krajach Europy. Udział podatków kapitałowych w ogólnej wartości wszystkich zysków jest więc dość niewielki.

Podatki kapitałowe od sprzedaży spółki

W Szwecji podatek od zysków kapitałowych związanych ze sprzedażą spółki są traktowane jako dochód z działalności gospodarczej. Z tego powodu wynosi on 20,6%. Istnieje jednak opcja uniknięcia tego podatku. Jest to możliwe w sytuacji, gdy zyski kapitałowe pochodzą ze sprzedaży firmy, która była szwedzkim rezydentem. Trzeba jednak pamiętać, że warunkiem do uzyskania zwolnienia z podatku jest przeznaczenie uzyskanych środków na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Optymalizacja podatku kapitałowego w Szwecji

Jak wspomniano wyżej, w Szwecji istnieje opcja całkowitego uniknięcia konieczności zapłaty podatku kapitałowego od sprzedaży spółki. Warunkiem jest przeznaczenie uzyskanej sumy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Taka zasada dotyczy jedynie firm założonych w Szwecji. Jeśli spółka ma rezydenturę w innym kraju należącym do Unii Europejskiej, przeznaczenie środków na cele działalności gospodarczej występuje wtedy, gdy ma ona minimum 10% akcji spółki zależnej.

Zasady są nieco inne w sytuacji, gdy dana firma nie została założona na terenie Unii Europejskiej. Wówczas jej wielkość jest porównywana do szwedzkiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy szwedzkim stowarzyszeniem gospodarczym. To na tej podstawie wylicza się procent środków, które powinny być przeznaczone na cele związane z działalnością gospodarczą.

Podwójne opodatkowanie w Polsce i Szwecji

Polska i Szwecja zawarły umowę, zgodnie z którą osoby pracujące za granicą nie muszą płacić podwójnych podatków. Odbywa się to na zasadach określonych w dokumencie, jakim jest Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 19 listopada 2004 roku. Dzięki temu przedsiębiorca jest zwolniony z dodatkowych podatków płaconych w Polsce. Opodatkowanie operacji podejmowanych przez firmę zarejestrowaną w Szwecji następuje wówczas na zasadach tego kraju.

Jak zoptymalizować podatki związane z inwestycjami w Szwecji?

Szwedzkie prawo sprzyja przedsiębiorcom. Wiele podatków można skutecznie ominąć, przeznaczając uzyskane środki na konkretne cele lub wykorzystując umowę dotyczącą podwójnego opodatkowania. Wysokość podatku zależy również od formy prowadzonej działalności i tego, w jakim miejscu siedzibę ma druga firma uczestnicząca w transakcji. Wartość należnej opłaty zawsze jest wyliczana indywidualnie. Przedsiębiorcy mogą korzystać również z różnego rodzaju ulg, które jeszcze skuteczniej obniżają ponoszone koszty.

Osoby, które nie wiedzą, jak samodzielnie zoptymalizować ponoszone koszty, mogą skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Specjaliści są w stanie wskazać, jakie działania warto podjąć, by obniżyć należny podatek lub całkowicie go ominąć. Takie rozwiązanie często pozwala na zaoszczędzenie ogromnych sum, które w przypadku dużych firm wynoszą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Polityka Prywatności OK