Små företagare skapar mest jobb i Sverige

I Sverige finns det 500 000 företagare, var och en med sin historia, sin röst och sin idé.

Ungefär var tionde sysselsatt i Sverige är en företagare som skapar välfärd och nytta för hela samhället. För när småföretagen växer, växer Sverige.

Under 2021 bidrog Sveriges 1 miljon småföretag med 2 miljoner jobb. Småföretagen och deras anställda drar dessutom in den största andelen av kommunens skatteintäkter varje år. Den kommunala välfärden bygger i hög grad på livskraftiga småföretag. De små företagen har stått för 4 av 5 nya jobb under de senaste 30 åren, vilket varit helt avgörande för att skapa tillväxt i kommunerna.
Tillsammans med Företagarna
Föregående artikel Nästa artikel

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK