TRAKTAMENTE 2022

Traktamente

Traktamente är en kostnadsersättning

som du som arbetsgivare betalar ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter.

Tillfällig anställning eller uppdrag på annan ort som pågår högst en månad

Den 1 januari 2022 införs förenklade regler om skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag. Reglerna innebär att den som får en tillfällig anställning eller ett tillfälligt uppdrag på annan ort i högst en månad kan göra avdrag för ökade levnadskostnader på samma sätt som vid en tjänsteresa.

Avståndet mellan arbetsplats och bostad måste vara minst 50 km och avsikten måste vara att anställningen eller uppdraget ska pågå i högst en månad. Finns ingen överenskommelse om hur länge en anställning eller ett uppdrag ska pågå gäller inte reglerna. Inte heller om avsikten är att anställningen eller uppdraget ska vara längre än en månad.

Om villkoren är uppfyllda kan du som arbetsgivare betala ut skattefritt traktamente och reseersättning på samma sätt som vid tjänsteresa. Du behöver då inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen.

Vad är en kostnadsersättning?

Kostnadsersättning är en ersättning vid sidan av lönen för vissa kostnader som en anställd har haft i arbetet.

En kostnadsersättning kan vara skattefri om den betalas ut under vissa förutsättningar. Traktamente och bilersättning upp till schablonbeloppen är exempel på ersättning som kan vara skattefria. Då behöver du inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på ersättningen.

Om du betalar ut traktamente och kostnadsersättning som överstiger schablonbeloppen ska den överskjutande delen hanteras som lön. Det innebär att du ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivargifter på den delen.

Förutsättningar för skattefritt traktamente

För att traktamente ska kunna betalas ut skattefritt behöver följande tre förutsättningar vara uppfyllda:

  • den anställde gör en tjänsteresa med övernattning som ligger mer än 50 km utanför den vanliga verksamhetsorten och bostaden,
  • det utbetalda beloppet får inte överstiga schablonbeloppen för traktamente som gäller vid inrikes respektive utrikes resa,
  • du som arbetsgivare har ett underlag, exempelvis en reseräkning, som innehåller uppgifter om den anställdes tjänsteresa.

Din möjlighet att betala ut kostnadsersättningar utan skatteavdrag anknyter till din anställdas avdragsrätt.

Rättslig vägledning, Kostnadsersättningar:  Länk till annan webbplats.

Rättslig vägledning, Vad är en tjänsteresa?  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilersättning

När anställda gör tjänsteresor med egen bil kan du som arbetsgivare betala ut skattefri bilersättning med 18:50 kronor per mil.

Om den anställde har förmånsbil och betalar allt drivmedel själv är den skattefria bilersättningen 6:50 kronor per mil för diesel och 9:50 kronor per mil för annat drivmedel, till exempel bensin, el eller etanol.

Du kan skattefritt ersätta anställda som rest i tjänsten med allmänna kommunikationer för deras verkliga kostnad.

Reseräkning som underlag

Vilka är schablonbeloppen för skattefritt traktamente?

I tabellen nedan ser du vilka schablonbelopp som gäller beroende på tjänsteresans längd samt om resan görs inom eller utanför Sverige.

Hel dag – resan påbörjas före klockan 12.00 avresedag och avslutas hemkomstdagen efter klockan 19.00.

Halv dag – resan påbörjas klockan 12.00 eller senare avresedagen, eller avslutas hemkomstdagen klockan 19.00 eller tidigare.

Nattschablon – resan pågår mellan klockan 24.00 och 06.00.

‌Schablonbelopp i Sverige
Vid tjänsteresa Inkomståren 2021 och 2022
Hel dag 240 kronor
Halv dag 120 kronor
Efter tre månader 168 kronor per hel dag
Efter två år 120 kronor per hel dag
Nattschablon 120 kronor


Schablonbelopp utomlands

Vid tjänsteresa Inkomståren 2021 och 2022
Hel dag Ett helt normalbelopp
Halv dag Ett halvt normalbelopp
Efter tre månader 70 procent av normalbeloppet per hel dag
Efter två år Ett halvt normalbelopp per hel dag
Nattschablon Ett halvt normalbelopp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schablonbelopp per land vid utlandstraktamente

Lägre Traktamente om du som arbetsgivare betalar måltider för dina anställda under tjänsteresa

Om du som arbetsgivare betalar din anställdes måltider under tjänsteresan ska det skattefria traktamentet minskas, eftersom den anställde då inte haft ökade kostnader för måltider. Det kan också bli aktuellt att förmånsbeskatta kosten.

När ska jag minska traktamentet och förmånsbeskatta kosten?

Reglerna om vad som gäller i olika fall när den anställde får kost under tjänsteresa kan sammanfattas enligt följande:

  Minskning av traktamente Förmåns-beskattning
Fri kost under tjänsteresa huvudregel Ja Ja
Hotellfrukost som ingår obligatoriskt i rumspriset Ja Nej
Kost på allmänna transportmedel som ingår obligatoriskt i priset Nej Nej
Extern representation Ja Nej
Intern representation Ja Nej

 

 

 

 

 

 

 

Med hur mycket ska jag minska traktamentet?

Vid inrikes tjänsteresa ska du minska traktamentet med:

Inkomståren 2021 och 2022 Helt max.bel. 70 % av max.bel. Halvt max.bel. 30% av max.bel.
Schablonavdrag för ökade utgifter för måltider och diverse småutgifter 240 kr 168 kr 120 kr 72 kr
Minskning för:
Frukost, lunch och middag
216 kr 151 kr 108 kr 64 kr
Lunch och middag 168 kr 118 kr 84 kr 50 kr
Lunch/middag 84 kr 59 kr 42 kr 25 kr
Frukost 48 kr 33 kr 24 kr 14 kr

 

 

 

 

 

 

 

* 30 procent av maximibeloppet avser personer som inte fått traktamente och som gör avdrag för tjänsteresa som varat längre än tre månader och personer som gör avdrag för dubbel bosättning.

Vid utrikes tjänsteresa ska du minska traktamentet:

Måltid Procent
Helt fri kost 85 % av normalbeloppet
Lunch och middag 70 % av normalbeloppet
Lunch eller middag 35 % av normalbeloppet
Frukost 15 % av normalbeloppet

Föregående artikel Nästa artikel

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK