Referenser

 Vi har arbetat med företaget KAM Redovisning AB sedan 2017.  Företaget var till stor hjälp i alla aspekter av vår verksamhet. Dem hjälpte oss att smidigt byta till digitalt bokföring.  Kam Redovisning AB är alltid bra i frågor som rör bokföring, skatt samt TAX FREE försäljning. Konsulter kännetecknas av högt kompetens och engagemang.  Samarbete med Kam Redovisning AB är av full professionalism och individuell inställning till kunden. Rutiner som vi har utvecklad tillsammans gör att vårt arbete går smidigt.  God organiserat arbete med redovisning och flit gör att definitivt kan rekommendera dem  som en pålitlig affärspartner. 

FREDMANS UR STOCKHOLM

Nordiska Unipol AB rekommenderar bokföringstjänster som utförs på högsta nivå av KAM Redovisning AB. Vi är nöjda med omfattande administrativa, redovisnings- och professionella konsulttjänster.  Arbetet utförs pålitligt och i tid. Alla frågor löses fortlöpande på ett sätt som är passas för klienten, vilket innebär en hög tillfredsställelse med vårt samarbete. I tre år har de framgångsrikt tillhandahållit omfattande betalningstjänster för vårt företag med över 60 miljoner kronor i omsättning, förbereder en konsoliderad rapport som överlämnas till moderbolaget. Baseras på tidigare erfarenheter sker samarbete i en trevlig atmosfär samtidigt man får förtroende att tjänsterna utförs på högsta nivå.  Vi rekommenderar KAM Redovisning AB med fullt förtroende.  Nordiska Unipol AB

Nordiska Unipol AB

PRESS GLASS SA bekräftar samarbetet med redovisningsbyrå KAM REDOVISMNG AB, som tillhandahåller omfattande redovisnings- och HR-tjänster samt konsulttjänster för oss.  Med detta brev vill vi uttrycka vår uppskattning för KAM Redovisning AB för det professionella och långsiktiga samarbetet och servicen som kännetecknas av god kunskap om de regler och principer som råder i Sverige, utmärkt affärskultur, proaktivitet och tillförlitlighet.  I samband med ovanstående vill vi också rekommendera de tjänster som tillhandahålls av KAM REDOVISMNG AB.

PRESS GLASS S.A.

KAM Redovisning AB obsługuje naszą firmę w zakresie podatkowo-księgowym, kadrowym, doradczym oraz administracyjnym na rynku szwedzkim. Chcielibyśmy wyrazić uznanie dla naszego biura księgowego KAM Redovisning AB, za długoletnią współpracę, którą oceniamy jako w pełni profesjonalną, rzetelną i prowadzoną z przestrzeganiem zasad kultury biznesowej. Biuro księgowe KAM REDOVISNING AB prowadzi dla nas księgi z należytą starannością. Bez zbędnej zwłoki odpowiada na zgłaszane zapytania dotyczące kwestii ekonomiczno-finansowych i podatkowych. Na podstawie tych bardzo pozytywnych doświadczeń, ułatwiających i wspomagających naszą działalność na rynku W Szwecji, rekomendujemy także innym podmiotom usługi świadczone przez biuro księgowe KAM REDOVISNING AB.

Novmar Sp. z o.o.

Våra tjänster

Vi erbjuder hjälp med att starta och driva företag samt erbjuder kvalificerad skatterådgivning för att optimera verksamheten på bästa sätt. För att säkerställa att du får rätt hjälp med ditt företags redovisning, löner, är det viktigt att anlita någon som har rätt kompetens på området. Våra medarbetare har flerårig erfarenhet inom yrket, besitter dokumenterad kompetens och håller sig kontinuerligt uppdaterade avseende gällande lagar och regelverk. En trygghet för företaget och positivt för affärerna.

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK