Referenser

Företaget KAM Redovisning AB tillhandahåller tjänster inom redovisning, affärs- och skatterådgivning, personalledning, konsultation och administration för Unibep S.A.   Arbeten utförs i tid, med noggrannhet och i enlighet med avtalet.  Företaget är välorganiserat, professionellt och har en bra affärskultur.  Hittills har samarbetet gått smidigt och företaget tar ambitiöst alla nya utmaningar som dyker upp för att ständigt förbättrar kvaliteten på de tjänster som utförs.

Unibep S.A.

Nordiska Unipol AB rekommenderar bokföringstjänster som utförs på högsta nivå av KAM Redovisning AB. Vi är nöjda med omfattande administrativa, redovisnings- och professionella konsulttjänster.  Arbetet utförs pålitligt och i tid. Alla frågor löses fortlöpande på ett sätt som är passas för klienten, vilket innebär en hög tillfredsställelse med vårt samarbete. I tre år har de framgångsrikt tillhandahållit omfattande betalningstjänster för vårt företag med över 60 miljoner kronor i omsättning, förbereder en konsoliderad rapport som överlämnas till moderbolaget. Baseras på tidigare erfarenheter sker samarbete i en trevlig atmosfär samtidigt man får förtroende att tjänsterna utförs på högsta nivå.  Vi rekommenderar KAM Redovisning AB med fullt förtroende.  Nordiska Unipol AB

Nordiska Unipol AB

PRESS GLASS SA bekräftar samarbetet med redovisningsbyrå KAM REDOVISMNG AB, som tillhandahåller omfattande redovisnings- och HR-tjänster samt konsulttjänster för oss.  Med detta brev vill vi uttrycka vår uppskattning för KAM Redovisning AB för det professionella och långsiktiga samarbetet och servicen som kännetecknas av god kunskap om de regler och principer som råder i Sverige, utmärkt affärskultur, proaktivitet och tillförlitlighet.  I samband med ovanstående vill vi också rekommendera de tjänster som tillhandahålls av KAM REDOVISMNG AB.

PRESS GLASS S.A.

KAM Redovisning AB provides our company with fiscal, accounting, HR, advisory, and administrative services on the Swedish market. We would like to express our high regard for KAM Redovisning AB, won over many years of collaboration which we find thoroughly professional, reliable, and respectful in terms of business culture. KAM REDOVISNING AB keeps our books with due diligence. Our inquiries regarding economical, financial, or fiscal matters are answered without unnecessary delay. Basing on our highly satisfying experience, which facilitates and supports our activities on the Swedish market, we would like to recommend the services of KAM REDOVISNING AB to other businesses.

Novmar Sp. z o.o.

Våra tjänster

Vi erbjuder hjälp med att starta och driva företag samt erbjuder kvalificerad skatterådgivning för att optimera verksamheten på bästa sätt. För att säkerställa att du får rätt hjälp med ditt företags redovisning, löner, är det viktigt att anlita någon som har rätt kompetens på området. Våra medarbetare har flerårig erfarenhet inom yrket, besitter dokumenterad kompetens och håller sig kontinuerligt uppdaterade avseende gällande lagar och regelverk. En trygghet för företaget och positivt för affärerna.

Denna webbplats använder cookies
Integritetspolicy OK